Bankowość i Finanse | SWIFT | Sprawdzone i znane rozwiązanie

Bankowość i Finanse | SWIFT | Sprawdzone i znane rozwiązanie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sieć SWIFT to globalna platforma do wymiany informacji finansowych, wykorzystywana przez banki, instytucje finansowe, korporacje, regionalne i krajowe systemy rozliczeniowe - podkreśla Grażyna Cheetham, do jesieni 2022 r. zastępca dyrektora Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA i przewodnicząca Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT, czyli organizacji zrzeszającej polskie banki i instytucje finansowe wykorzystujące tę globalną platformę telekomunikacyjną do przesyłania transgranicznych informacji finansowych. Rozmawiał z nią Paweł Jabłoński.

Czy odcięcie Rosji od systemu SWIFT rzeczywiście okazało się skuteczne? Ostatecznie niektóre rosyjskie banki, podobnie jak i białoruskie, nie zostały objęte tymi sankcjami.

– Decyzje o sankcjach podejmowała Unia Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Na ich mocy wybrane banki rosyjskie i białoruskie zostały odłączone od usług przesyłania komunikatów finansowych w sieci Swift. Trudno mi powiedzieć, na ile te działania są skuteczne*.

Jak zatem wygląda organizacja pracy SWIFT w Polsce, kto w kraju wchodzi w skład komitetu jego użytkowników?

– Struktura organizacyjna SWIFT opiera się na krajowych grupach użytkowników ich sieci i dostępnych w niej usług. Polska grupa jego użytkowników od kwietnia 2001 r. działa pod nazwą Polski Komitet Użytkowników SWIFT w strukturze organizacyjnej Związku Banków Polskich.

W Polskim Komitecie Użytkowników SWIFT jest zrzeszonych prawie 30 banków i innych instytucji finansowych, w tym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Krajowa Izby Rozliczeniowa S.A. (KIR).

Funkcję przewodniczącej tego Komitetu pełniłam od grudnia 2000 r., czyli o kilka miesięcy wcześniej niż został on formalnie ukonstytuowany jako jeden z komitetów działających przy Związku Banków Polskich. Początkowo reprezentowałam w Komitecie Bank Rozwoju Eksportu S.A. (dziś mBank), w którym wówczas pracowałam. W 2005 r. przeszłam do pracy w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. i od tego czasu byłam przedstawicielem KIR w Komitecie.

A czym zajmowała się pani w KIR?

– Przede wszystkim wdrożeniem pierwszego w Polsce (i do tej pory jedynego) SWIFT Service Bureau, czyli usług dostępu do sieci SWIFT przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej KIR dla małych i średnich banków oraz innych instytucji finansowych będących użytkownikami SWIFT.

KIR uzyskał możliwość prowadzenia takiego biura w 2004 r. na potrzeby wdrożenia systemu Euro Elixir, międzybankowego systemu rozliczeń płatności w euro, wykorzystującego SWIFT jako platformę dostępową do paneuropejskiej izby rozliczeniowej STEP2 i systemu obsługi płatności wysokokwotowych w euro – Target2.

Status SWIFT Service Bureau umożliwia KIR oferowanie usług pośrednictwa w dostępie do sieci SWIFT dla nowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK