Bankowość i Finanse | Płatności odroczone | Dawka przypominająca

Bankowość i Finanse | Płatności odroczone | Dawka przypominająca
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki także udostępniają swym klientom usługę w modelu "kup teraz, zapłać później". Jak dyscyplinują klientów opóźniających się ze spłatą zobowiązań związanych z dokonanymi zakupami?

W przypadku odroczonych płatności BNPL (Buy now, pay later), w praktyce rynkowej przyjęło się, że spłaty zadłużenia dokonuje się 30 dni po dacie zakupu; co więcej – większość banków oferuje także możliwość rozłożenia pożyczonej kwoty na raty. Niestety ta forma odroczonej płatności, jak każdy inny produkt finansowy, wiąże się z pewnym ryzykiem i niesie zagrożenia tak dla jego dostawców, jak i konsumentów. Banki jednak starają się temu zawczasu zaradzić.

Z końcem ubiegłego roku Alior Bank udostępnił klientom usługę Alior Pay, która umożliwia dokonywanie płatności odroczonych BNPL. Dzięki niej możliwe jest odroczenie lub rozłożenie na raty transakcji wykonanych na koncie osobistym. – Już w początkowej fazie tworzenia produktu przygotowywane były procesy monitoringu wczesnych zaległości. Strategia kontroli terminowości spłat w naszym przypadku skupia się na kanałach bezobsługowych. Opóźnienia powstałe ze względu na niewiedzę lub przeoczenie informacji o dacie spłaty nie powinny wpływać na ocenę możliwości regulowania należności – informuje Andrzej ­Pasternacki, dyrektor Departamentu Operacji Kredytowych i Windykacji Klienta Indywidualnego w Alior Banku.

Kosztowne opóźnienie

W przypadku usługi z zakresu płatności odroczonych „PKO Płacę później” klienci nie  ponoszą dodatkowych kosztów, jeśli spłacą transakcję w ciągu 30 dni. Jeżeli natomiast nie uczynią tego w wyznaczonym czasie, wówczas bank – na podstawie przepisów „Kodeksu cywilnego” – jest uprawniony do pobierania odsetek ustawowych za opóźnienie (aktualnie w wysokości sumy stopy referencyjnej NBP plus 5,5 pkt. proc.). Odsetki pobierane są z rachunku powiązanego z usługą.

Banki starają się jednak nie dopuszczać do takich sytuacji. Dlatego tak istotne są dla nich proaktywnie prowadzone działania edukacyjne, zachęcające klientów do kontaktu w przypadku niewielkich opóźnień. Podobnie jak przy standardowych produktach kredytowych, zaprojektowane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK