BANK 2020/03

dr. Tadeusz Białek
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Regulacje: Co się zmieniło po małym TSUE

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki konsumenckiej) instytucja finansowa powinna zwrócić konsumentowi zarówno odsetki za niewykorzystany okres, jak też adekwatną część pozostałych kosztów, poniesionych w związku z zaciągnięciem zobowiązania. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu, wydanym we wrześniu ubiegłego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Regulacje: Tsunami nieco zmalało ale nowości nie zabraknie

PSD2, RODO, IDD, MiFID II – każdy z tych skrótów oznaczał dla sektora finansowego pokaźne wydatki i wielomiesięczne wysiłki, poczynione w celu dostosowania się do nowych uwarunkowań regulacyjnych. Rok 2020 nie przyniesie aż tak spektakularnych zmian, niemniej nowinek legislacyjnych i rekomendacji nadzorczych dla banków bez wątpienia nie zabrakło.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Technologie – Netcompany: Chcemy zostać wiodącym dostawcą usług IT w Europie

O historii i przyszłości firmy, trendach technologicznych oraz wyzwaniach stojących przed sektorem finansowym rozmawiamy z przedstawicielami firmy Netcompany – Steffenem Braa Andersenem, partnerem zarządzającym polskim oddziałem firmy, Thomasem Holst Demantem, partnerem odpowiedzialnym za projekty dla sektora finansowego oraz Krzysztofem Pierańskim, dyrektorem odpowiedzialnym za sprzedaż w polskim oddziale firmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Technologie: Bankowość coraz bardziej mobilna

Wskutek implementacji dyrektywy PSD2 rynek finansowy stanie się bardziej otwarty, a istotne znaczenie w jego kształtowaniu się będą mieć takie rozwiązania, jak bankowość głosowa, sieci peer-to-peer, sztuczna inteligencja (AI), chatboty i uwierzytelnianie biometryczne. Wszystkie te trendy wyznaczają kierunki rozwoju bankowości mobilnej w nadchodzących latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Technologie – AI Busters: Jak ograniczyć skutki awarii systemów czyli sztuczna inteligencja na pomoc centrum obsługi klienta

Ponad 120 przypadków awarii zgłaszanych przez użytkowników (źródło: downdetector.pl), które co roku dotykają polskie banki, wprost przekłada się na ich przychody. Brak dostępu do konta, utrudniony kontakt z instytucją bankową, dyskomfort ograniczonej i niezrozumiałej informacji wpływa wprost na doświadczenie klienta, owocując jego niezadowoleniem i utratą zaufania. To zaś skutkuje ograniczeniem korzystania z usług lub, co gorsza, zerwaniem umów. Szczególnie istotny jest wpływ tych zjawisk na zwiększające się wykorzystanie bankowości mobilnej, elektronicznej i płatności bezgotówkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Technologie – SAS Institute: Systemy AML potrzebują AI

Jeszcze do niedawna zmagania pomiędzy przestępcami wprowadzającymi do obrotu środki pochodzące z działalności kryminalnej a sektorem finansowym przypominały klasyczny wyścig zbrojeń. Dziś, by skutecznie powstrzymać proceder prania pieniędzy, nie wystarczy nadążać za pomysłowością sprawców i łatać kolejne luki w systemie. Konieczne jest podejście o charakterze kompleksowym, a od strony technologicznej wykorzystanie takich rozwiązań jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Technologie – KDPW: KDPW liderem we wdrażaniu technologii blockchain na rynku kapitałowym

Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki. Nowe technologie mogą wspomagać instytucje finansowe, m.in. przez wykorzystanie przetwarzania w chmurze, cyfryzację i robotyzację procesów, wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji, czy big data, umożliwiając nie tylko ograniczenie kosztów, ale przede wszystkim budowanie oferty i kanałów dostępu dla klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Bezpieczeństwo: Porozumienie dla bezpieczeństwa rynku finansowego

Wymiana informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo rynku finansowego a organami ścigania stanowi nieodzowny warunek przeciwdziałania coraz lepiej zorganizowanej przestępczości. Szczegółowe zasady współpracy w tym niezwykle istotnym obszarze pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Komendą Główną Policji określa porozumienie, zawarte przez przedstawicieli obydwu instytucji 21 stycznia br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Bezpieczeństwo: Dzień Bezpiecznego Internetu – bankowcy przypominają najważniejsze zasady

Myśl, zabezpiecz, aktualizuj – te trzy czynności podczas korzystania z nowoczesnej bankowości mogą uchronić nas przed niebezpieczeństwami, czyhającymi, zarówno w cyberprzestrzeni, jak i codziennej rzeczywistości. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, zainicjowanego w 2004 r. przez Komisję Europejską, Związek Banków Polskich (ZBP) przypomniał, że za wysokim poziomem bezpieczeństwa bankowych systemów musi iść również odpowiedzialność i ostrożność samych użytkowników. Tymczasem, jak wynika z badań ZBP, ponad 80% Polaków uważa, że to bank ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe usług elektronicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Bezpieczeństwo: Wymiana aktualnych danych to podstawa

Randall „Memphis” Raines, bohater hollywoodzkiej superprodukcji „60 sekund”, był w stanie ukraść dowolne auto w ciągu minuty. Podstawą sukcesu oszustów kredytowych także jest błyskawiczne działanie i efekt zaskoczenia. Sposobem na pokrzyżowanie ich planów jest jak najszerszy dostęp instytucji finansowych do aktualnych informacji oraz ich wymiana w czasie rzeczywistym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny: Horyzonty Bankowości 2020. Bezpieczeństwo: Powtarzalne zachowania

Podstawą weryfikacji behawioralnej jest analiza interakcji użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Kontrola obejmuje nie tyle to, co robi dany użytkownik, ale jak to robi. Sposób poruszania myszą, dynamika korzystania z klawiatury, a nawet obsługa dotykowego ekranu w urządzeniu mobilnym – biometryczne metody behawioralne pozwalają przypisać wszystkie te zachowania do określonej osoby w sposób jednoznaczny.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. BANCASSURANCE – Sollers Consulting Sp. z o.o.: Architektura wspierająca rozwój bancassurance

Na polskim rynku bancassurance może mieć miejsce nowe otwarcie. Trwa spadek sprzedaży ubezpieczeń na życie, tradycyjnie dominujących w tym kanale. Z kolei ubezpieczenia majątkowe i osobowe notują wzrosty. Ogólnie potencjał wzrostów w tym kanale jest istotny, patrząc na benchmarki z zagranicy. Rośnie zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na analizie danych i monitorowaniu zachowania klienta, a banki dysponują dużo większą ilością danych o kliencie i dużo bliższą z nim relacją niż jakikolwiek inny pośrednik lub ubezpieczyciel. Niestety od strony architektury systemowej wiele banków nie jest gotowych na skonsumowanie tego wzrostu, co będzie oznaczać utratę udziału w rynku na rzecz bardziej zwinnych konkurentów. W celu zwiększenia swojej konkurencyjności coraz więcej banków szuka systemów do ubezpieczeń, uszytych konkretnie pod bancassurance.

CZYTAJ WIĘCEJ
Modele domków na tle wykresów gospodarczych
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości: Rekordowy rok w hipotekach

Mimo nieznacznego spadku dynamiki akcji kredytowej, ostatni kwartał ub.r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się bardzo dobry pod względem liczby i wartości nowo udzielonych pożyczek. W całym 2019 r. w Polsce udzielono ponad 225 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 62,6 mld zł – odpowiednio o prawie 6% i ponad 16% więcej w porównaniu do wyników roku poprzedniego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości – Centrum AMRON: Rekordowe ceny mieszkań? Ile naprawdę kosztuje mieszkanie

Niewielkie, systematyczne wzrosty cen nieruchomości mieszkaniowych w największych polskich miastach obserwujemy już od kilku lat, jednak w ciągu ostatnich kwartałów zanotowaliśmy wyraźne przyspieszenie tego trendu, a kwartalne wzrosty zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym dochodziły nawet do 5-6%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monitor Bankowy
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. PENGAB: Pierwszy od kilku miesięcy wzrost wskaźników koniunktury bankowej

Co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych odpowiadają na pytania o kondycję i możliwości rozwojowe w sektorze. Na tej podstawie powstaje badanie „Monitor Bankowy” oraz opracowywany jest główny index badania wskaźnik PENGAB. Badanie umożliwia analizę trendów w bankowości oraz perspektyw związanych z rozwojem całej gospodarki

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Wydarzenia i Opinie. 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju

Nowoczesne kształcenie kadr stanowi fundament innowacyjnej gospodarki, a warunkiem powodzenia całego procesu jest odpowiednia organizacja uczelni i ich współpraca ze środowiskami gospodarczymi. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera wymiana doświadczeń, dla której szansą są cykliczne spotkania reprezentantów obydwu środowisk. Taki właśnie charakter miały obrady drugiego już Forum Akademicko-Gospodarczego, które przebiegały pod hasłem „Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2