BANK 2018/03

BANK 2018/03

Rynek finansowy: Utrzymanie stabilności systemu finansowego kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Znaczenie stabilności systemu finansowego dla funkcjonowania całej gospodarki jest bezdyskusyjne, co wyraźnie uwidocznił ostatni globalny kryzys finansowy. Dlatego też działania na rzecz stabilności finansowej znalazły się wśród ustawowych celów NBP, a bank centralny wraz z innymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego sprawuje nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w ramach Komitetu Stabilności Finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Rynek finansowy: PPK – dyskutujmy i edukujmy

Działania prowadzące do powstania dodatkowych zasobów finansowych obywateli na cele emerytalne, w tym przypadku pracownicze plany kapitałowe, są niewątpliwie potrzebne. Proponowane rozwiązania powinny stabilizować cały system poprzez zwiększenie poziomu oszczędności i zwiększanie stopnia ich dywersyfikacji. Uważam, że warunkiem powodzenia projektu jest zawarcie nowej umowy społecznej, co więcej – umowy o charakterze wręcz konstytucyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Nadciąga kolejna fala

Regulacyjne tsunami daje się bankom we znaki już od kilku lat, jednak rok 2018 ustanowi z pewnością nowy rekord w tym obszarze. Na przestrzeni nadchodzących miesięcy niemal równolegle zaczną obowiązywać przepisy kilku kluczowych dla sektora finansowego dyrektyw unijnych, bankom przybędzie też sporo obowiązków wynikających z wchodzącego w życie prawa krajowego. Olbrzymim wyzwaniem będzie również, zapowiadana od wielu miesięcy, rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Świadectwo dojrzałości ochrony danych osobowych

Stworzenie aktu prawnego, który w dobie dynamicznych zmian technologii informatycznych zbyt szybko się nie zdezaktualizuje stanowiło priorytet dla twórców ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Konsekwencją neutralności technologicznej RODO jest niski poziom konkretyzacji norm prawnych, zwiększający ryzyko zakwestionowania przez organ nadzoru wdrożonych procedur. Unijny ustawodawca przewidział jednakże instrumenty istotnie zwiększające bezpieczeństwo prawne administratorów danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Produkty i usługi Oracle pomogą wdrożyć GDPR/RODO

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDRP/RODO). To dla wielu organizacji duże wyzwanie logistyczne i technologiczne, do którego trzeba się skutecznie przygotować. Na dostosowanie się do regulacji zawartych w rozporządzeniu firmy działające w krajach UE nie mają wiele czasu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Od konkurencji do kooperacji

Perspektywa wejścia w życie dyrektywy PSD2 początkowo postrzegana była w kategoriach potencjalnego zagrożenia dla pozycji tradycyjnej bankowości. Z czasem do głosu zaczęły dochodzić opinie, iż banki nie tylko nie muszą obawiać się konkurencji ze strony fintechów, ale mają pełne szanse nawiązać z nimi partnerskie relacje. Scenariusz taki wydaje się prawdopodobny zwłaszcza w Polsce, a to z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego tradycyjnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Czy bankowość korporacyjna będzie cyfrowym marketem finansowym?

Zamawianie jednym kliknięciem z Amazon, szybki przelew za pośrednictwem czatu Facebooka lub serwisu Alibaba, śledzenie statusu usługi z Ubera, automatyczne wypełnianie informacji z Google’a – to tylko niektóre innowacje, które zmieniły postrzeganie tego, co jest możliwe w handlu elektronicznym. Swoboda i wygoda, jaką zapewniają, spowodowały podniesienie oczekiwań użytkowników w zakresie standardów obsługi. Dotyczy to także bankowości korporacyjnej, która bez implementacji nowoczesnych technologii stanie się analogowym graczem w coraz bardziej cyfrowym świecie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Wsparcie technologiczne w procesie minimalizacji ryzyka związanego z transakcjami w kanałach online . Platforma Cyber Fraud Detection BIK

Banki, prowadząc działalność kredytową, liczą się z ryzykiem kredytowym, rozumianym jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez klienta zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i prowizjami. Skala tego zjawiska powoduje, że banki wprowadzają szereg działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka kredytowego i zwiększenie spłacalności kredytów, czyli zwiększenie stosunku kredytów spłacanych regularnie do wszystkich udzielonych kredytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2