Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Komplementarny pakiet usług dla rynku finansowego

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Komplementarny pakiet usług dla rynku finansowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - jedna z najważniejszych instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego - to podmiot z blisko 25-letnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, oferujący szeroki wachlarz usług finansowych dla klientów polskich i zagranicznych.

KDPW tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych. Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP. W ramach KDPW funkcjonuje Repozytorium Transakcji – KDPW_TR oraz Agencja Numerująca.

Wizytówką Grupy KDPW jest komplementarność usług, wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz profesjonalna obsługa gwarantująca satysfakcję klientów, wśród których znajdują się znane i renomowane podmioty z różnych sektorów gospodarki.

Przedmiotem oferty KDPW jest rejestracja papierów wartościowych, rozliczanie i rozrachunek transakcji dla wszystkich klas aktywów dostępnych na rynku giełdowym oraz międzybankowym, dla których to usług KDPW chce pozostać dostawcą pierwszego wyboru dla polskich inwestorów, emitentów, uczestników rynku i platform obrotu.

KDPW stale rozwija wachlarz usług związanych z rejestracją raportowanych transakcji do repozytorium transakcji, zgodnie z europejskimi wymogami regulacyjnymi, i nadawania zgodnych ze standardem globalnym kodów LEI, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów.

Realizowane przez Grupę KDPW projekty stanowią podstawę harmonijnego i zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Usługi oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

Usługi CSD

KDPW pełni na polskim rynku funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych. Do głównych zadań Krajowego Depozytu w tym obszarze należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych na kontach depozytowych, prowadzenie kont depozytowych na poziomie CSD z opcją segregacji kont, prowadzenie kont Omnibus dla zagranicznych inwestorów, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza nim, nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie.

Spółki notowane na giełdzie otrzymują w KDPW pełen zakres nowoczesnych usług związanych z obsługą papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zapewnia rejestrację papierów wartościowych (m.in. akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne) w postaci zdematerializowanej. Rejestracja papierów wartościowych w KDPW jest jednym z pierwszych kroków w drodze spółki na giełdę. Gdy spółka jest już obecna na ryku giełdowym, KDPW zapewnia realizację szeregu usług dla emitentów (zdarzenia korporacyjne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI