Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Musimy być gotowi na wieczną transformację

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Musimy być gotowi na wieczną transformację
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Teresą Kudlicką, doradcą zarządu ZBP i byłą prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, rozmawiał Konrad Machowski.

Jakich przemian możemy spodziewać się na rynku finansowym w nadchodzących latach w trzech obszarach: regulacyjnym, technologicznym i organizacyjnym? Czy jest szansa na wyhamowanie tempa zmian w którymś z nich, czy też odwrotnie – będzie ono stale przyspieszać?

– Jestem przekonana, że nadchodzące lata nie przyniosą ulgi, wręcz przeciwnie – będzie trudniej pod każdym względem. Kolejne zmiany w obszarze technologicznym i regulacyjnym będą wymuszać daleko idące przeobrażenia organizacyjne, w tym będziemy również obserwować kolejne fuzje, prowadzące do powstawania „banków zbyt dużych, aby upaść”. Wchodząca w życie PSD2 zmienia podział rynku usług rozliczeniowych poprzez nowe możliwości inicjowania i dokonywania płatności – zwiększając bezpieczeństwo tych czynności, ale również zdejmując lub ograniczając odpowiedzialność za operacje klienta. Obserwujemy więc proces nakładania kolejnych, kosztownych obowiązków na banki przy jednoczesnym wzroście liczby bezpłatnych usług przewidzianych przez prawo. Według niektórych ekonomistów jesteśmy w przełomowym momencie rozwoju i proces darmowego oferowania coraz większej ilości usług, także w sektorze bankowym, będzie postępował. Zjawiska te będą najbardziej niekorzystne dla mniejszych instytucji finansowych oraz rozdrobnionego sektora bankowości spółdzielczej.

Które działania podjęte w minionej dekadzie przez ZBP miały największe znaczenie dla rozwoju polskiego sektora bankowego w kolejnych latach?

– Przez ostatnie 6 lat, przewodnicząc Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz będąc członkiem Rady ZBP, miałam możliwość uczestniczenia w zachodzących w sektorze zmianach jako uczestnik izby gospodarczej oraz jako praktyk. To niezwykle pouczające, ale też trudne doświadczenie. W tym czasie zajmowaliśmy się m.in. wdrażaniem pakietu CRD/CRR, zmianami w ustawach: prawo bankowe, o nadzorze nad rynkiem finansowym, o bankach spółdzielczych i zrzeszających. Środowisko musiało się też zmierzyć z niekorzystnymi trendami wizerunkowymi związanymi z kredytami frankowymi, problemami SKOK-ów i kilku banków spółdzielczych oraz nieprzychylnymi działaniami rządu.

Po okresie tworzenia nowoczesności i bezpieczeństwa sektora bankowego zjawiska te z jednej strony pokazały, jak łatwo można ten dorobek zniszczyć, ale też – mam nadzieję – uświadomiły, jak to jest niebezpieczne. Nie do przecenienia jest rola, jaką w redukowaniu negatywnych skutków wspomnianych zjawisk odegrały ZBP i KZBS. W dobie dynamicznych przemian najtrudniejsza, a zarazem najważniejsza, jest umiejętność przewidzenia kierunku zachodzących zmian i podjęcie decyzji o rozwoju danego obszaru. Na szczęście ZBP trafnie odczytywał i odczytuje sygnały płynące z otoczenia, inicjując przedsięwzięcia niezbędne dla sektora. Działające komisje i komitety, tworzone z udziałem merytorycznych pracowników banków, na bieżąco starają się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI