BANK 2017/06

BANK 2017/06

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2017

Wydarzenia: Pierwsze szacunki wskazują, że realna stopa wzrostu PKB w grupie 11 krajów członkowskich UE regionu Europy Środkowej i Wschodniej odzyskała w I kw. roku silną dynamikę rozwoju, wzrastając do mniej więcej +3,9% w ujęciu rocznym (z +2,8% w IV kw. roku 2016). Kluczowy czynnik tego rozwoju stanowi raz jeszcze Rumunia, w której przypadku stopa wzrostu PKB wyniosła w I kw. +5,6% w ujęciu rocznym (+5% w IV kw.), dzięki wciąż wysokiej dynamice wzrostu popytu na rynku krajowym, wspartej zachętami fiskalnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

RegioBank – Polska oczami regionów

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być lepiej. Wydaje się, że sektor bankowy na przekór wszystkiemu rozwija się dobrze i notuje coraz to nowe rekordy. Rosną aktywa, kredyty, depozyty, kapitały, a nawet przychody i wynik finansowy. Jednak jest i będzie coraz trudniej, bo wyczerpaniu ulegają rezerwy proste, z jakich ciągle udawało się bankom korzystać…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Bankowość detaliczna w poszukiwaniu zadowolonych klientów

Przyszedł czas na gruntowną przebudowę sposobu podejścia do rankingu dla klientów detalicznych. W tym roku poszerzyliśmy zakres informacji uzyskiwanych od banków w ankietach i zmodyfikowaliśmy dotychczasowe podejście analityczne. Głównym jego założeniem jest spojrzenie na bank oczami klienta i próba waluacji jego zachowań. Nie patrzymy się jednak przez pryzmat subiektywnych opinii i odczuć, ale konkretnych liczb. Realne wartości u nas to: akcja kredytowa, jak bank daje sobie radę ze zbieraniem depozytów i czy klienci otwierają nowe rachunki, czy też następuje ich redukcja.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Bankowość korporacyjna lider do kwadratu

W tym roku na listę podrankingów wprowadziliśmy nowe zestawienie pokazujące banki po- przez pryzmat obsługi rynku pod- miotów gospodarczych – i to według innych niż dotychczas kryteriów. Zasady oceny firm są identyczne, jak dla segmentu detalicznego, inne są tylko liczby – bo dotyczą one kredytów, depozytów i liczby rachunków prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych. Według nowych zasad, aby znaleźć się w rankingu, nie trzeba specjalizować się obsłudze danego segmentu klientów, a jedynie mieć portfel klientów korporacyjnych. W tegorocznym zestawieniu uczestniczyło 15 banków, czyli o jeden mniej niż w przypadku podmiotów detalicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Sprawność działania bankier z aktówką i w skarpetkach

Podranking sprawności działania to jedyny, w którym prawie nie zmienialiśmy zasad – zmieniło się tylko to, że oceniając przychody, bierzemy pod uwagę jedynie przychody odsetkowe i prowizyjne, a nie – tak jak ostatnio – również z pozostałej działalności bankowej. Są one trochę mniejsze, ale nie są za to obciążone w takim stopniu efektem zdarzeń jednorazowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Ranking banków oferujących konta dla osób fizycznych Klient liczy, że będzie tanio

Bankowość detaliczna to zetknięcie potężnych instytucji finansowych z pojedynczymi osobami, które w banku trzymają oszczędności, dostają na konto pensje i emerytury, płacą rachunki i w końcu robią zakupy kartą lub wypłacając pieniądze w bankomacie. Pozycja przetargowa pojedynczego klienta jest żadna, ale również taki klient potrzebuje usług odpowiedniej jakości i stara się za nie nie płacić zbyt dużo.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: 2,6 mln Polaków skorzystało z assistance w 2016 roku

Jak wynika z szóstej edycji badania ” Rynek usług assistance widziany oczami klientów ” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, w minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). O 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych

CZYTAJ WIĘCEJ
Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Kosztowne zmiany

Rok 2016 oznaczał dla banków nie tylko konieczność poradzenia sobie z podatkiem bankowym. Regulacje ze strony państwa i różne obowiązkowe opłaty sprawiły, że branża musiała wyasygnować potężne środki, by zapełnić nie tylko kasę państwa, ale i fundusz gwarancyjny czy fundusz wsparcia kredytobiorców. W ostatnich piętnastu miesiącach z banków do państwa i instytucji publicznych w postaci podatków i opłat przepłynęło łącznie 14 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Atak hakerski sparaliżował pracę największych instytucji na całym świecie

Zaledwie jeden dzień wystarczył, aby zainfekować ponad 57 tys. komputerów w ponad 100 krajach. Wirus WannaCry zaszyfrował dyski komputerów m.in. w placówkach brytyjskiej służby zdrowia, rosyjskiego MSW oraz międzynarodowego przewoźnika FedEx. Kryzys dotknął również wielu instytucji w USA, Chinach, Indiach, Hiszpanii i we Włoszech.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Najważniejsze są dane i procesy

Jeśli w organizacji przetwarzane są dane osobowe, z pewnością podlega ona GDPR i jest zobowiązana do wprowadzenia pewnych zmian. Jakich? Ich precyzyjne określenie wymaga analizy całego procesu rozpoczynającego się w momencie wejścia danych do firmy, trwającego w czasie przetwarzania aż po ich wykasowanie. W każdej firmie będzie to wyglądało nieco inaczej. Z pewnością jednak nie wystarczy wybór i wdrożenie rozwiązania informatycznego, bo to wyzwanie dotyczące całej organizacji, a nie tylko działu IT.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: PSD2 wymaga kompleksowego rozwiązania systemowego

Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS) narzucają na instytucje finansowe konieczność stworzenia dedykowanego interfejsu komunikacyjnego (API) oraz zastosowania mechanizmów silnego uwierzytelnienia, bezpiecznej komunikacji oraz monitorowania udostępnianych usług. O skutecznym wdrożeniu rozwiązań, które umożliwią przygotowanie się na te zmiany rozmawiamy z Pawłem Rotuskim – Prezesem Telsar i Dariuszem Piotrakiem – Dyrektorem Technicznym w Minto Software.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/06

50 Największych Banków w Polsce 2017: Audyt i compliance w nowych realiach

Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany w regulacjach określających zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu w bankach. 6 marca br. minister rozwoju i finansów wydał kluczowe dla tego obszaru rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, sześć tygodni później Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nową wersję Rekomendacji H.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3