50 Największych Banków w Polsce 2017: Przepisy szyte na miarę

50 Największych Banków w Polsce 2017: Przepisy szyte na miarę
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki boją się nowych pomysłów polityków i mówią o tym coraz głośniej. Wprowadzanie hurtowo nowych, nieprzemyślanych unijnych regulacji może mieć taką samą siłę rażenia jak duże kryzysy makroekonomiczne i polityczne - alarmują eksperci.

Igor Lagenda

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego sytuacja sektora  bankowego w 2016 r. pozostawała  stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz  środowisko rekordowo niskich  stóp procentowych.

„W 2016 r. odnotowano dalsze  wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły ze 159,1 mld zł  na koniec 2015 r. do 175,4 mld zł na  koniec 2016 r., tj. o 10,2%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 15  do 16,1%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3 do 17,7%), co wynikało m.in. z pozostawienia w bankach  większości zysków wypracowanych  w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też  wyłączenia ze sprawozdawczości  SK Banku, którego upadłość została  ogłoszona w końcu 2015 r.” – czytamy w  „Raporcie o sytuacji banków” przygotowanym przez KNF.

Jak ujawniają autorzy opracowania,  na koniec 2016 r. 1 bank komercyjny oraz 7 banków spółdzielczych  nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych – 3 w zakresie  funduszy własnych, 4 współczynników kapitałowych, a 1 zarówno  w zakresie funduszy własnych, jak  i współczynników kapitałowych.  Ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jednak  tylko 1,4%.

Na razie tylko jeden bank komercyjny oraz 28 banków spółdzielczych nie spełniał zaleceń KNF  odnośnie minimalnych współczynników kapitałowych  (ich łączny udział  w aktywach sektora bankowe- go wynosił jedynie 1,9%).  „Pomimo że  liczba i udział  banków nie- spełniających  wymagań regulacyjnych  lub zaleceń  była niewielka,  to sam fakt wy- stępowania tego  zjawiska należy uznać  za niekorzystny. Pomimo relatywnie  zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku  niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co dla części banków może  stanowić istotne wyzwanie w sytuacji obserwowanego zmniejszenia  zyskowności sektora bankowego” –  ocenił KNF.

Bankowość proporcjonalna

–  Dzisiaj 70-80% regulacji dla sektora  bankowego ustalana jest na poziomie  europejskim i dopiero później są one  implementowane do poszczególnych  krajów – tłumaczy  Krzysztof Pietraszkiewicz,  prezes Związku Banków Polskich. –  Dramat polega na  tym, że mamy wielki kłopot z zastosowaniem zasady proporcjonalności.  Są kraje w Europie nadmiernie ubankowione i takie, gdzie sektor bankowy odgrywa o wiele mniejszą rolę.  Dla jednych problemem jest nadmiar,  a dla innych brak regulacji. Nie można  do wszystkich przykładać jednej miary – wskazuje.

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, polski sektor bankowy jest  jednym z najbardziej uregulowanych i niewiele jest scenariuszy,  w których do kryzysu może dojść  w wyniku przypadku.  – Analizując  kryzysy bankowe, trzeba zacząć od błędów w licencjonowaniu banków. Czasami w statutach zaszyte  były mechanizmy kryzysogenne,  takie jak sposób wyłaniania władz  i podejmowania decyzji. Poważne  problemy rodzą też zły nadzór właścicielski i złe funkcjonowanie nadzoru państwowego, a także niewłaściwy sposób prowadzenia audytu  w instytucjach finansowych – wylicza szef ZBP.

Paweł Wojciechowski, główny  ekonomista Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych, minister finansów  w 2006  r. oraz podsekretarz stanu  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2010, zauważa,  że ekonomiści od lat zastanawiają  się i toczą spory o to, czy kryzysy  wywołuje nadmiar czy brak regulacji. –  Pojawiła się teoria, że kryzysy bankowe sprzyjają powstawaniu  nowych regulacji, które z kolei mogą  sprzyjać kolejnym kryzysom. Dlatego tak ciężko radzić sobie z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI