50 Największych Banków w Polsce 2017: Bankowość detaliczna w poszukiwaniu zadowolonych klientów

50 Największych Banków w Polsce 2017: Bankowość detaliczna w poszukiwaniu zadowolonych klientów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyszedł czas na gruntowną przebudowę sposobu podejścia do rankingu dla klientów detalicznych. W tym roku poszerzyliśmy zakres informacji uzyskiwanych od banków w ankietach i zmodyfikowaliśmy dotychczasowe podejście analityczne. Głównym jego założeniem jest spojrzenie na bank oczami klienta i próba waluacji jego zachowań. Nie patrzymy się jednak przez pryzmat subiektywnych opinii i odczuć, ale konkretnych liczb. Realne wartości u nas to: akcja kredytowa, jak bank daje sobie radę ze zbieraniem depozytów i czy klienci otwierają nowe rachunki, czy też następuje ich redukcja.

Każdą z kategorii oceniamy z trzech perspektyw – bez- względnej wielkości, czyli tego, jaka jest pozycja rynkowa danego banku mierzona wielkością jego portfela. Po drugie – mierzymy zmianę wartości portfela w danym roku, czyli o ile wartościowo wzrósł (czasem również zmalał). Trzecia kategoria pokazuje dyna- mikę wzrostu (miara relatywna), czyli nie zależy od wielkości banku – tu instytucje mniejsze mają zwykle większe szanse na sukces. Spośród trzech ocenianych kategorii najwyżej punktują kredyty. Jeśli nie da się wyliczyć jakiegoś wskaźnika dla banku, to uczestnik rankingu dostaje w tej kategorii 0 punktów. Maksymalna ocena to 10 punktów. W tym roku w rankingu podmiotów ocenianych za ofertę detaliczną znalazło się aż 16 banków. Tylko od trzech nie dostaliśmy ankiety, bądź nie była ona wypełniona odpowiednimi wartościami – stąd ich brak w zestawieniu.

Zwycięzcą rankingu w zmienionej formule jest mBank S.A., który okazał się najwszechstronniejszy, pomimo że w żadnym z ocenianych obszarów (kredyty, depozyty i rachunki) nie miał najlepszej oceny punktowej wśród wszystkich uczestników. W rankingu największych kredytodawców oraz banków prowadzących największą liczbę rachunków jest na miejscu czwartym, a w analizie od strony zebranych depozytów – piąty. Pozycję drugą zajmuje w tym roku Alior Bank S.A., który ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI