BANK 2016/07-08

BANK 2016/07-08

Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2016

WYDARZENIA

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2016 r. wyniosło 881 873 mln zł, czyli o 23 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o 47 mld zł, licząc od początku roku. To największy taki skok w historii. W aktualnej „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019”, która została już skorygowana, założono, że dług Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniesie 883,3 mld zł, a w relacji do PKB 46,8%.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/07-08

Raport Audyt i doradztwo w instytucji finansowej: Automatyzacja procesów bankowych z wykorzystaniem Robotic Process Automation

bank.2016.07-08.foto.048.a.267xCyfryzacja procesów w bankowości postępuje w bardzo szybkim tempie. Bankowość elektroniczna, jej nowe funkcjonalności czy też mobilne aplikacje, z których korzystamy praktycznie wszędzie, stały się nieodłączną częścią naszego życia. Mimo to wciąż duża część operacji bankowych, zwłaszcza tych realizowanych w back office, wykonywana jest w znacznej mierze manualnie z wykorzystaniem wielu systemów i baz danych. Stosowane przez banki metodyki Lean Management i inne sposoby poprawy efektywności dają ograniczone efekty.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/07-08

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016: Dokąd zmierza współczesna bankowość?

bank.2016.07-08 Strona 074.a.400xPośród licznych paneli poświęconych konkretnym wyzwaniom dla polskiej bankowości, podczas tegorocznej edycji Horyzontów Bankowości nie mogło zabraknąć poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania. Jakie wnioski wyciągnął sektor finansowy z kryzysu? Dlaczego powstające obecnie prawo tak często nie uwzględnia oczekiwań bankowców – i co zrobić, by pomiędzy bankami i administracją publiczną zapanowała pełna synergia? I wreszcie pytanie najistotniejsze – dokąd zmierza współczesna bankowość?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/07-08

Systemy ZBP: System POJAZDY skuteczną barierą dla kradzionych aut

Finansowanie nabycia środków transportu stanowi jeden z istotniejszych obszarów bankowego biznesu. Transakcje dokonywane na rynku motoryzacyjnym wiążą się jednak z istotnym ryzykiem, jakim jest możliwość wystąpienia wad prawnych kredytowanych samochodów. Zagrożenie to można w znaczący sposób zredukować, korzystając z systemu POJAZDY – bazy danych prowadzonej w ramach Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/07-08

Prezentacja KIR S.A.: E-podpis: klucz do przedsiębiorczości

bank.2016.07-08 Strona 084.a.400xDzięki zmianom w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne komunikacja z urzędami za pośrednictwem kanału elektronicznego została zrównana z kontaktem osobistym i korespondencją papierową. Aby móc korzystać z tego udogodnienia, wystarczy zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie ePUAP.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2