bank.2015.10.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (październik 2015):

  • Rekomendacja U: sporo namieszała w relacjach z klientami, ale nie załamała rynku kredytów hipotecznych. Nie była wymierzona przeciwko assistance, a jedynie konkretnym praktykom i instrumentom, które sama branża uznała za agresywne. Dzięki nowym wytycznym zostały one ograniczone.
  • Papierowi królowie trzymają się mocno - relacja z Kongresu Obrotu Gotówki 2015
  • Raport ZBP: XXV Forum Ekonomiczne Krynica 2015
  • Raport Specjalny MF BANK:
    Bancassurance

BANK 2015/10

BANK 2015/10

Rynek finansowy: Kronika – październik 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, to oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB – 3,7 proc. w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier (3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca – wynika z Raportu Raiffeisen Research.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/10

Raport Specjalny XXV Forum Ekonomiczne Krynica 2015: Polska i Europa – zagrożenia i wyzwania

bank.2015.10.foto.013.250xJak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości – to główne tematy tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Politycy, ekonomiści, przedstawiciele nauki i świata biznesu starali się wskazać kierunki rozwoju i cele, przed którymi stoi Stary Kontynent w obliczu zagrożeń zewnętrznych i braku stabilności polityczno-gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/10

Prezentacja: Automatyzacja procesów warunkiem utrzymania kosztów procesowania gotówki

bank.2015.10.foto.031.b.250xWynagrodzenie pracowników są głównym kosztem działalności firm CIT. Duży stopień prac wykonywanych manualnie, wynikający z braku standaryzacji procesów, powoduje konieczność zaangażowania dużej liczby personelu. W polskich sortowniach liczba przeliczonych dziennie banknotów na jednego pracownika jest kilka razy mniejsza niż w sortowniach niemieckich, francuskich, bułgarskich czy czeskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/10

Rynek finansowy: Płatności w sieci lepiej chronione

bank.2015.10.foto.032.400xWieloskładnikowe uwierzytelnianie jako podstawowa forma potwierdzania płatności internetowych i ograniczenie możliwości otwarcia rachunku bankowego z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego – to najważniejsze z postanowień zawartych w projekcie nowej Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/10

Bank i Klient: Rozwój gospodarczy kraju szansą dla banków

bank.2015.10.foto.071.150xJak wynika z wrześniowej analizy Monitor Bankowy jedna trzecia badanych bankowców największej szansy dla polskiego sektora upatruje w rozwoju gospodarczym kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się innowacyjne technologie i produkty oraz konsolidacja rynku bankowego. Z drugiej jednak strony, prawie niemal jedna trzecia badanych za największe zagrożenie dla polskiego systemu bankowego uznała wpływ polityki, a więcej niż co piąty za zagrożenie uważa ustawę o pomocy dla osób mających kredyty we frankach szwajcarskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/10

Opinie: Zielone banany

bank.2015.10.foto.076.b.400xDzisiejsi wyborcy nie kupują zielonych bananów. Twierdzą, że nie mają czasu, aby one dojrzały i stały się żółte. Powszechne życie jedynie w czasie rzeczywistym wynika z poczucia utraty kontroli nad własnym czasem. Nie da się nim zarządzać, można jedynie reagować na wydarzenia medialne i dostosowywać do nich swoje postępowanie. Niepewność co do przyszłości, brak wiary, że jutro będzie lepiej niszczy zasoby kapitału społecznego w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/10

Zagranica: Przegląd wydarzeń – październik 2015

bank.2015.10.foto.078.400xBANKOWOŚĆ SPOSOBEM NA TERRORYZM?

Tak przynajmniej twierdzi sekretarz generalny Unii Banków Arabskich, Wissam Fattouh. Gdyby transakcje finansowe w świecie arabskim odbywały się przez system bankowy – łatwiej byłoby kontrolować przepływy gotówki potencjalnych terrorystów, a zatem – zdobywać informacje o nich i ich zamierzeniach. Tymczasem aż połowa z nich wśród Arabów odbywa się z ręki do ręki, a w zależności od kraju – od jednej czwartej do połowy obywateli państw arabskich nigdy nie miało styczności z bankami. Najczęściej przyczyną jest brak oszczędności, sformalizowane procedury bankowe, duża odległość między miejscem zamieszkania a oddziałem banku, a nawet przekonanie, że skoro w licznej rodzinie tylko jej głowa założyła konto – to pozostali już nie muszą tego robić. Dość często też tradycyjna bankowość bywa oceniana jako niezgodna z prawem islamskim, gdyż bazuje na zysku z oprocentowania. Dlatego np. w Egipcie władze pracują nad sposobem upowszechnienia usług bankowych – głównie po to, by mieć jak najwięcej obywateli w bazach danych i mieć wgląd w to, co ludzie robią z pieniędzmi.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2