Technologie: CIO – innowator czy rzemieślnik?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Najważniejszym wyzwaniem dla szefów działów informatyki jest zmiana grupy, z którą powinni się porównywać. Dawniej byli to ich koledzy, profesjonaliści z dziedziny IT. Teraz jest to kadra zarządzająca.

Marcin Złoch

Rola dyrektora działu IT zmienia się. Tradycyjna rola CIO (Chief Information Officer), jako szefa wszelkich teleinformatycznych projektów prowadzonych w organizacji, jest zagrożona. Forrester Research przewiduje, że udział projektów IT realizowanych głównie, lub wyłącznie, przez działy IT spadnie z 55 proc. w 2009 do 47 proc. w 2015 r. Coraz częściej wpływ na decyzje związane z IT mają pracownicy różnych szczebli, zatrudnieni także w innych działach, oraz kadra zarządzająca. Z kolei analitycy IDC przekonują, że pozycja CIO jest nadal ważna, a niektórzy dyrektorzy mogą nawet stać się liderami w swoich organizacjach.

Badanie IDC, przeprowadzone na zlecenie firm Oracle oraz Intel, wskazuje, że dyrektorzy IT – korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych, mogą radykalnie zmienić rolę sprawowaną w swojej organizacji: z usługowej na najważniejszego stymulatora biznesu. Trendem stało się odejście od czysto technologicznego podejścia na rzecz promowania korzyści biznesowych, wynikających ze stosowania technologii. To połączenie wiedzy eksperckiej w zakresie technologii ze strategicznym podejściem do zarządzania może uratować CIO przed utratą pozycji.

Wespół w zespół

Dyrektor działu informatyki powinien zacząć zmiany od siebie, ale nie może zapomnieć o współpracownikach. Badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Gartner pokazuje, że CIO przeprofilowują pracowników IT, aby rozwijać ich kompetencje w zakresie cyfryzacji. Potrzebują bowiem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, które pozwolą na przemodelowanie stanowisk IT, tak by odpowiadały wymaganiom ery cyfrowej. Ewolucja zawodów IT wydaje się nieunikniona.

Badanie wskazało na dużą wagę stanowisk, które przyczyniają się do zmiany kształtu kadry IT na ukierunkowaną na cyfryzację. Wykazało, że w bankowości istnieje wyższe zapotrzebowanie na dyrektorów ds. danych (Chief Data Officers) oraz specjalistów ds. zarządzania ryzykiem (Risk Management Specialists) niż ma to miejsce w branżach produkcyjnych i usługowych. Przy czym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI