BANK 2013/10

BANK 2013/10

Rynek finansowy: Kronika – październik 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,2 na możliwe 10, co dało jej 59. miejsce wśród 152 sklasyfikowanych gospodarek. Rok temu było to miejsce 48. Gdy porównujemy wolność gospodarczą w czasie, stosuje się tzw. nawiązanie łańcuchowe. Przy takiej metodzie wynik Polski jest nieco słabszy (7,18), ale daje nam wyższą pozycję (52.).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/10

Temat numeru: Jak pozyskać i utrzymać klienta

Sprzedaż ubezpieczeń poprzez kanał bankowy z roku na rok stanowi coraz większy przychód firm ubezpieczeniowych. Za pośrednictwem banków klienci zawierają zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia osobowe. Również dla banków umowy z portfela bancassurance stają się coraz poważniejszą częścią przychodów. Segment ten – choć na dobre zagościł już w ofercie banków – wciąż jednak kształtuje się, czego najlepszym dowodem są interwencje Komisji Nadzoru Finansowego czy zastrzeżenia Rzecznika Ubezpieczonych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/10

Temat numeru: Jak nowe regulacje wpłyną na rynek

bank.2013.10.foto.022.250xNa początku wszystko wydaje się proste. Jest ubezpieczyciel, który, walcząc o klienta, gwarantuje niemal wszystko. Jest wspomniany wyżej klient, który, widząc interesującą ofertę, bardzo poważnie myśli o jej zakupie. Jest wreszcie pośrednik, czyli bank, dla którego sprzedaż produktów ubezpieczeniowych jest istotna, zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i biznesowego. Mogą być, wreszcie, problemy. Po czasie, kiedy okaże się, że ubezpieczyciel ze swoich obietnic się nie wywiązuje, bank zrobić z tym może niewiele, a niezadowolony klient odwraca się do jednego i drugiego plecami, bo znikąd nie dostaje pomocy. Pozostaje mu Rzecznik Ubezpieczonych, Związek Banków Polskich wraz ze swoim arbitrażem, a w ostateczności droga sądowa. Skuteczną receptą na tego typu bolączki mają być nowe, europejskie regulacje, czyli ADR i ODR

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/10

Temat numeru: Bez odrębnej premii

Czy aktywność banku w obszarze bancassurance wpływa na wycenę jego akcji? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest złożona. Po pierwsze mamy najczęściej do czynienia z pośrednimi jego konsekwencjami w postaci stabilizacji przychodów z innych linii biznesowych. A po drugie ten związek zmienia swój charakter w zależności od tego, w jakiej fazie cyklu życia przedsiębiorstwa znajduje się sam bank. Zagadnienie komplikuje jeszcze trzecia zmienna, która opisuje ten charakter, czyli model współpracy banku z ubezpieczycielem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/10

Raport specjalny: Proporcjonalność prawa

Prawo musi być proporcjonalne. Wynika to z prostego faktu, że prawo jest regulatorem zachowań społeczeństw i wszystkich pomiotów, podlegających mu, który po pierwsze musi spełniać swoją rolę, czyli skutecznie, w odpowiednim stopniu regulować wyłącznie te zachowania, które muszą zostać uregulowane dla wyższego interesu. Po drugie prawo nie jest jedynym regulatorem zachowań – istnieje w kadrze innych regulatorów, takich jak religia, kultura osobista czy tradycja – nie może zatem ignorować innych regulatorów, bo nie powstało ex nihilo, lecz stanowi dorobek społeczeństwa, które to prawo ustanowiło dla własnego dobra. Oceniając prawo, warto zatem zadawać sobie pytania o jego sens, celowość oraz proporcjonalność, tak aby to prawo było dla człowieka, a nie człowiek dla prawa.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2