BANK 2013/05

BANK 2013/05

Rynek finansowy: Kronika – maj 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

W 2012 r. wzrost PKB wyniósł 1,9, a nie 2 proc. Ministerstwo Finansów oczekuje, że w tym roku wzrost wyniesie 1,5 proc., a nie 2,2 proc. zapisane w budżecie. Produkcja sprzedana przemysłu w marcu spadła o 2,9 proc. rok do roku, choć w znacznej mierze był to efekt słabej pogody. Po odjęciu efektów sezonowych roczna zmiana wyniosła +0,6 proc. W marcu wzrost płac wyniósł zaledwie 1,6 proc. rdr, a średnio w I kw. 2 proc. Sprzedaż detaliczna była wyższa o 0,1 proc. od zanotowanej rok temu. Eksport wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach tego roku o 6,9 proc., do 23,5 mld euro, podczas gdy import spadł o 3,6 proc., do 23,4 mld.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Rynek finansowy: Droga do CRD IV/CRR

Głównym celem prac nad dyrektywą CRD IV i rozporządzeniem CRR było wprowadzenie kompleksowych standardów międzynarodowych, znanych jako umowa k apitałowa Bazylea III, na poziom prawa Unii Europejskiej. Nowe europejskie przepisy mają również za zadanie zwiększenie stabilności finansowej poprzez podniesie nie odporności sektora bankowego na wstrząsy finansowe, a także przyczynienie się do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki wprowadzeniu zharmonizowanych regu ł niezbędnych do funkcjonowania jednolitego rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Prezentacja: CRM – skuteczny lek na spowolnienie gospodarcze?

Właściwe zarządzanie relacjami z klientami z wykorzystaniem systemów informatycznych pozwala firmom na lepszą ich obsługę. To dziś klucz do utrzymania obecnych i pozyskiwania nowych. Od oprogramowania klasy CRM, wspomagającego te procesy, oczekuje się dziś jednak, by nie tylko dobrze spełniało stawiane przed nim zadania, ale było też wygodne i przyjazne dla obsługujących je użytkowników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Bank i Klient: Non profit czyli bez szans na kredyt?

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy – to stare jak świat porzekadło wyraźnie nie przekonuje bankowych analityków ryzyka. Organizacje pozarządowe – a więc również wspomniani harcerze – pomimo wzniosłych założeń statutowych postrzegane są przez banki jako klienci ewidentnie niewiarygodni. Większość banków nie oferuje nawet specjalnych kont dla stowarzyszeń czy fundacji, a uzyskanie decyzji kredytowej dla podmiotów z sektora NGO stanowi prawdziwe wyzwanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Prezentacja: Jak wzmocnić relacje z klientami poprzez ewolucję architektury IT – na przykładzie Zarządzania Opłatami i Prowizjami

Pojęcie „nowoczesny bank” jest bardzo szerokie. Na pewno jednym z jego wyznaczników jest klientocentryczność – rozumiana z jednej strony, jako dogłębna znajomość klienta w zakresie jego potrzeb, preferencji i relacji z bankiem, z drugiej strony jako użycie wiedzy o kliencie dla dostosowania oferty, wzmocnienia długoterminowych relacji i zwiększenia zyskownośc i.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Technologie: ROR -em w stronę klienta

bank.2013.05.foto.042.250xOstatnia odsłona wojny na ROR-y trwa już czwarty rok. Dynamika zmian jest tak duża, że strach przygotowywać rankingi, bo następnego dnia mogą być nieaktualne. Banki kuszą klientów na różne sposoby – realnymi pieniędzmi za otwarcie rachunku, zwrotem części wydatków czy niezliczoną liczbą zniżek za korzystanie z kart płatniczych. Jednocześnie ograniczają niektóre propozycje do tej pory skutecznie wabiące klientów. Dlaczego? Być może okazały się zbyt drogie. Niewykluczone też, iż jest to efekt zamieszania po tym, gdy okazało się, że za dobrodziejstwa promocji trzeba zapłacić podatek…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Technologie: Komunikacja napędza biznes

bank.2013.05.foto.048.250xOsiągnięcie znaczących oszczędności przy jednoczesnej optymaliz acji funkcjonowania biznesu to w czasach kryzysu nadrzędny priorytet każdej organiz acji. Obecnie przedsiębiorstwa nastawione na redukcję kosztów we wszystkich m ożliwych obszarach szukają wymiernych oszczędności również w sferze wydatków telek omunikacyjnych. Netia, specjalizując się od ponad 20 lat w ofercie dla biznesu, posiada usługę, która pozwala zoptymalizować funkcjonowanie firmy, przyczyniając się tym samym do uzyskania redukcji wydatków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Technologie: Banki na mobilnym zakręcie

„Jeden biip i zapłacone!” – pod takim hasłem na polski rynek wkroczyły pierwsze karty bezstykowe. Dziś, kiedy „biip” w supermarkecie już nikogo nie dziwi, a płatności zbliżeniowe upowszechniły się również nad Wisłą, przyszłość poczciwych kart płatniczych stoi pod znakiem zapytania. Trudno powiedzieć, kiedy plastikowy pieniądz oglądać będziemy w muzeum. Jedno jest pewne: rosnący wpływ firm z branży telekomunikacyjnej i IT na kształt rynku instrumentów płatniczych, a nawet samego sektora finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/05

Raport specjalny: Transport gotówki – bankowozy

Często można spotkać się z opinią, że w dobie kart płatniczych i elektronicznych form dysponowania pieniędzmi najsłabszym ogniwem systemu finansowego jest transport gotówki. Tymczasem okazuje się, że konwoje to grupa usług związanych z ochroną i zabezpieczaniem mienia, która ma najmniej zdarzeń nieprzewidzianych. Firmy zajmujące się konwojami wartości dysponują specjalistycznym sprzętem oraz dobrze wyszkolonymi pracownikami. To wynik nie tylko zmian na rynku, ale także obowiązujących regulacji prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2