Rynek finansowy: XXV Walne Zgromadzenie ZBP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.05.foto.018.a.250x18 kwietnia 2013 r. w stołecznym Klubie Bankowca obradowało Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce.

Jednym z najbardziej znaczących punktów w programie było podjęcie uchwał określających priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego. Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły: komisja uchwał i wniosków oraz komisja budżetowa. W czasie obrad tej pierwszej zaproponowano potrzebę uwypuklenia problemu etyki bankowej w dokumentach przedkładanych walnemu zgromadzeniu, dotyczących głównych kierunków działania ZBP w 2013 r. Po oficjalnym otwarciu walnego zgromadzenia przewodniczenie obradom powierzono prezesowi Piotrowi Judzie. Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniami: Zarządu ZBP z działalności związku oraz rady związku.

Podczas referowania sprawozdania zarządu, prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił wagę prac realizowanych w ciągu minionego roku przez samorząd sektora, kładąc szczególny nacisk na działania w zakresie budowy reputacji i wizerunku sektora bankowego, dbałość o dobrą jakość regulacji prawnych, między innymi w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego, implementacji FATCA oraz samoregulacji w zakresie opłaty interchange i finansowania rozwoju rynku mieszkaniowego. W drugiej części walnego zgromadzenia uczestnicy podjęli uchwały: sprawozdawcze, programowe oraz regulaminowe, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W trakcie obrad walne zgromadzenie, przyjmując uchwałę w sprawie głównych kierunków działania ZBP w 2013 r., wskazało na potrzebę propagowania wartości etycznych w działalności bankowej oraz popularyzację działań i inicjatyw Komisji Etyki Bankowej wśród pracowników i szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Związku Banków Polskich.

W następstwie tej decyzji wygasł mandat przewodniczącego rady, Piotra Judy. Stanowisko nowego przewodniczącego rady związku objął prezes Tomasz Mironczuk, który będzie kierował jej pracami do najbliższego walnego zgromadzenia. W części prezentacyjnej XXV ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI