bank.2012.02.okladka.150x19Miesięcznik Finansowy BANK (luty 2012)

  • Temat numeru - Nadzór finansowy po nowemu! Globalny kryzys wymusił na europejskich instytucjach nadzorczych nowe wymagania wobec banków. Czy polityka ostrożnościowa narzucona polskiemu sektorowi bankowemu utrudni prowadzenie biznesu? Na to pytanie odpowiada: prezes Związku Banków Polskich, dyrektor Departamentu Systemu Finansowego NBP oraz przewodnicząca Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP.
  • RAPORT: windykacja należności i faktoringJak po dwóch latach można oceniać działanie EPU i E-BTE, czy następny etap cyfryzacji sądów pomoże bankom w odzyskiwaniu długów? W jaki sposób Europa i USA dają sobie radę z lawiną niespłaconych należności? Próbujemy odpowiedzieć na te pytania.
  • Unijne kary za błędy Bruksela zniecierpliwiona populizmem i jakobinizmem w ratowaniu finansów przez rząd Viktora Orbana sięgnęła po procedury karne wobec Budapesztu. Czy to zachowanie nie jest na wyrost? Zwłaszcza gdy porównamy problemy Węgrów i Greków.

BANK 2012/02

BANK 2012/02

Rynek finansowy: Kronika – luty 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2011 r. o 4,3 proc., po wzroście o 3,9 proc. w 2010 r., inwestycje wzrosły o 8,7 proc., natomiast popyt krajowy o 3,8 proc. GUS podał też grudniową stopę bezrobocia. Wyniosła ona 12,5 proc. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 12,1 proc. Według Eurostatu w Polsce w listopadzie stopa bezrobocia była na poziomie 10 proc. W grudniu sprzedaż detaliczna była o 8,6 proc. wyższa niż w końcu 2010 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Bank i Klient: Wręczono odznaczenia szczególnie zasłużonym pracownikom sektora bankowego

bank.2012.02.foto.038.d6 lutego w Klubie Bankowca w Warszawie szczególnie zasłużonych pracowników sektora bankowego nagrodzono okolicznościowymi odznaczeniami. Otrzymali oni odznaczenia honorowe Narodowego Banku Polskiego, odznaki honorowe Związku Banków Polskich oraz Nagrody 20-lecia Związku Banków Polskich. Ceremonia ta była jednym z ostatnich akordów obchodów dwudziestolecia ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Bank i Klient: Szkolą, zatrudniają i lepiej płacą…

Związek Banków Polskich przeprowadził kolejne badania dotyczące kadr sektora bankowego. Szczegółowe dane i pełne analizy trafią do instytucji, które zdecydowały się poświęcić swój czas i energię i włączyć się w badanie. Pozostałe banki otrzymają jedynie ogólne informacje na temat wyników. Badania były szczególne, bowiem objęły okres recesji gospodarczej, dlatego też pojawiło się w nich kilka dość zaskakujących wyników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Windykacja należności i faktoring: Niełatwe życie wierzyciela

bank.2012.02.foto.050.aOstatnie lata upływają pod znakiem kryzysu. Jednym z jego obliczy jest rozwój rynku spóźnionych płatności i trudnych kredytów. To zjawisko dotyczy również Polski. Na naszym rynku – podobnie jak w całej Europie – funkcjonuje już wiele firm zajmujących się ściąganiem należności, i to nawet tych niewielkich, kilkusetzłotowych. Problem jest na tyle poważny i wywierający wpływ na obrót gospodarczy, że stał się przedmiotem wielu unormowań europejskich. Dlaczego właśnie teraz jest on tak istotny?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Windykacja należności i faktoring: Automatyzacja i skrócenie procesów windykacyjnych z wykorzystaniem EPU, czyli… Ekologiczne postępowanie upominawcze

wardzala.ewa.01.150x179Czy wykorzystanie e-sądu może przynieść namacalne korzyści biznesowe dla wierzyciela-powoda? Czy automatyzacja procesów windykacyjnych na etapie postępowania sądowego jest możliwa? Czy możliwe jest samodzielne i zautomatyzowane przygotowanie pozwu sądowego? Czy możliwe jest radykalne skrócenie czasu oczekiwania na odzyskanie należności? Czy postępowanie sądowe może być ekologiczne?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Windykacja należności i faktoring: E-sposób na długi

Jeszcze do niedawna windykacja kojarzyła się przede wszystkim ze… stertą papieru. Opasłe segregatory, pełne monitów, przedsądowych wezwań do zapłaty, nakazów i dokumentacji procesowej stanowiły nieodłączny element masowej egzekucji należności w każdej instytucji finansowej. Dziś, dzięki wsparciu zaawansowanych systemów informatycznych, skuteczne działania windykacyjne prowadzić można nie wstając od komputera.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Windykacja należności i faktoring: Informatyczne wsparcie złożonych procesów windykacyjnych

Złożone procesy windykacyjne często trwają latami, angażują wiele osób z różnych działów oraz wymagają sprawnego przepływu pracy i skutecznego monitoringu ze strony przełożonych. Wiele firm oferuje produkty klasy Business Process Management, reklamowane jako recepta na wszystkie bolączki towarzyszące próbie ich samodzielnej obsługi. Jednak tradycyjne rozwiązania tej klasy zakładają kompletne zamodelowanie wszystkich procesów w systemie i mogą nie sprawdzać się w przypadku bardzo złożonego obszaru windykacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2012/02

Windykacja należności i faktoring: Czynniki makroekonomiczne mające wpływ na dochodzenie należności hipotecznych

Polska gospodarka w 2011 r. obroniła się przed recesją i spadkiem popytu wewnętrznego. Makroekonomiczne aspekty znacząco nie wpłynęły w sposób negatywy na płynność finansową przeciętnego kredytobiorcy hipotecznego. Nastąpił wzrost płac, przy nikłym wzroście bezrobocia i niskiej inflacji. W 2011 r. gospodarce towarzyszyły jednak również dwa negatywne zjawiska; spadła dynamika przyrostu oszczędności i pogorszył się wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK), monitorowany przez IPSOS. Nadal utrzymuje się wysoki kurs franka szwajcarskiego i euro, a im wyższe kursy tych najpopularniejszych walut udzielonych kredytów hipotecznych, tym bardziej dotkliwe mogą być skutki utraty płynności finansowej przez kredytobiorców zarówno dla nich samych, jak i dla kredytodawców.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2