Rynek finansowy: Kronika – luty 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2011 r. o 4,3 proc., po wzroście o 3,9 proc. w 2010 r., inwestycje wzrosły o 8,7 proc., natomiast popyt krajowy o 3,8 proc. GUS podał też grudniową stopę bezrobocia. Wyniosła ona 12,5 proc. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 12,1 proc. Według Eurostatu w Polsce w listopadzie stopa bezrobocia była na poziomie 10 proc. W grudniu sprzedaż detaliczna była o 8,6 proc. wyższa niż w końcu 2010 r.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego postanowił przychylić się do prośby ministra finansów i upoważnił prezesa NBP do zadeklarowania wobec rządu RP i MFW gotowości partycypacji NBP w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych funduszu. Program pożyczek dla MFW to pomysł z grudniowego szczytu Unii Europejskiej, kiedy to unijni przywódcy uzgodnili, że jednym z nowych elementów planu antykryzysowego jest wzmocnienie funduszu, by miał większą „zdolność ratunkową”.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych może wejść w życie. SKOK-i będą musiały ujawnić posiadany majątek i będą podlegały Komisji Nadzoru Finansowego. Wprawdzie TK uznał za niezgodne z Konstytucją dwa zaskarżone przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego artykuły, jednak stwierdził, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, a więc nie na tyle, by nie mogła ona wejść w życie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w tym roku prognozę wzrostu globalnej gospodarki z 4,5 proc. do 4 proc. z powodu rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużenia w Europie, walki rządu USA z rosnącym deficytem budżetowym oraz pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Chinach.

Według danych Bloomberga łączna wysokość zapadających w tym roku długów państw z grupy G7 na czele z Japonią i USA, a także Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami wzrosła do 7,6 bln dolarów. Największe długi do spłacenia będą miały w tym roku Włochy i Francja – po ok. 367 mld dolarów. Niemcy muszą zrefinansować 285, Kanada 221, Brazylia169, a Wielka Brytania 165 mld dolarów. Chiny spłacą 121, a Indie 57 mld dolarów. Najmniej będzie musiała refinansować Rosja – 13 mld dolarów.

TRANSAKCJE

Na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutował Get ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI