Bank i Klient: Zarządzanie ciągłością działania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.02.foto.044.aWydana właśnie "Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania Business Continuity Management" stała się okazją do rozmowy z jej autorami o znaczeniu BC M dla organizacji i przedsiębiorstw działających w naszym kraju.

W rozmowie udział wzięli: Remigiusz W. Kaszubski – Związek Banków Polskich, Dariusz Romańczuk – BCMG Sp. z o.o., Dariusz Dylski – Bank Citi Handlowy, Grzegorz Jabłoński – Bank BPH S.A. Pytania zadawał Bohdan Szafrański.

Kto powinien zapoznać się z „Księgą dobrych praktyk…”?

Remigiusz W. Kaszubski: Publikacja powstała z myślą o osobach, które zajmują się zarządzaniem. Niekoniecznie tylko dla bankowców czy finansistów, ale dla każdego, kto podejmuje ryzyko działalności. Pomysłodawcą publikacji było Forum Technologii Bankowych (FTB). Tworzą je eksperci zajmujący się popularyzacją i wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w sektorze bankowym.

Dariusz Romańczuk: Jako pomysłodawca tego projektu mogę dodać, że w ramach moich kontaktów zawodowych spotykałem się z różnym podejściem do zarządzania ciągłością działania. Dlatego ważne dla mnie było ujednolicenie wiedzy na ten temat i stworzenie księgi dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, a Forum Technologii Bankowych było idealnym miejsce do utworzenia Grupy Roboczej ds. BCM i zaproszenia praktyków z sektora bankowego i technologicznego do pracy nad księgą.

Dariusz Dylski: Każdy z nas wie, jak trudno dotrzeć do wartościowych materiałów z dziedziny BCM. Teraz, gdy sami mamy już za sobą okres zdobywania wiedzy i lata doświadczeń w tym obszarze, chcieliśmy stworzyć coś, co pomoże innym, którzy dopiero zaczynają się tą tematyką zajmować. Grzegorz Jabłoński: W trakcie powstawania tej księgi, każdy z nas miał okazję wymieniać swoje doświadczenie. Były też burzliwe dyskusje, które pozwoliły nam lepiej zobaczyć, jak widzą to zagadnienie inni.

Dlaczego jest to wyjątkowa publikacja?

Remigiusz W. Kaszubski: Jest pierwszą publikacją tego typu w Polsce. Są opracowania obcojęzyczne, ale nie takie. Czytelnicy znajdą coś ciekawego dla siebie w poszczególnych rozdziałach, ale jeśli ktoś chce zrozumieć zagadnienie, jakim jest zarządzanie ciągłością działania, zrozumieć aspekty ryzyka, jakie się pojawiają, to powinien przejrzeć całość łącznie ze schematami i wykresami. Na zakończenie każdego rozdziału jest podsumowanie z podkreśleniem najważniejszych elementów.

Dariusz Dylski: Najwięcej miejsca w książce zajmuje rozdział „Klasyczny cykl BCM”. Jest on wynikiem dyskusji i połączenia naszych doświadczeń. Nie jest to tylko zbiór czy opis teoretycznych zagadnień, lecz wiedza praktyczna.. Zwróciłbym uwagę na cenne podpowiedzi, jak wdrażać elementy BCM w swojej organizacji oraz na opisy sytuacji, które się zdarzyły, w wyniku podjętych lub zaniechanych przez organizację działań.

Dariusz Romańczuk: Nie znalazłem w innych opracowaniach modelu dojrzałości organizacji. Każda organizacja, każdy koordynator zajmujący się ciągłością działania w organizacji może na podstawie modelu opisanego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI