Windykacja należności i faktoring: Automatyzacja i skrócenie procesów windykacyjnych z wykorzystaniem EPU, czyli… Ekologiczne postępowanie upominawcze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wardzala.ewa.01.150x179Czy wykorzystanie e-sądu może przynieść namacalne korzyści biznesowe dla wierzyciela-powoda? Czy automatyzacja procesów windykacyjnych na etapie postępowania sądowego jest możliwa? Czy możliwe jest samodzielne i zautomatyzowane przygotowanie pozwu sądowego? Czy możliwe jest radykalne skrócenie czasu oczekiwania na odzyskanie należności? Czy postępowanie sądowe może być ekologiczne?

Ewa Wardzała

Możliwości i korzyści, jakie daje elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) z powodzeniem można wykorzystać w pracy departamentów prawnych. Elektroniczna forma dokumentów i komunikacji ma zastosowanie w obsłudze procesów wewnętrznej windykacji prawnej, poczynając od samodzielnego i zautomatyzowanego przygotowywania pozwu, poprzez wyłącznie elektroniczną obsługę korespondencji sądowej, automatyczne monitorowanie i przypominanie terminów, na e-wniosku egzekucyjnym kończąc. Dzięki temu możliwe jest angażowanie mniejszego zespołu pracowników do obsługi postępowań oraz stworzenie jednego centralnego repozytorium informacji o wszystkich postępowaniach wierzyciela-powoda w e-sądzie.

Kontekst

W ostatnim okresie pojawiła się dosyć istotna zmiana w regulacjach prawnych. Od roku 2010 wprowadzono w Polsce fakultatywną formę rozpatrywania spraw sądowych w postaci elektronicznego postępowania sądowego (obecnie tylko upominawczego). Stwarza ono duże możliwości automatyzacji i rozciągnięcia procesu obsługi spraw windykacyjnych poza działające wewnętrznie systemy informatyczne instytucji powoda (np. banku), dzięki możliwości bezpośredniej komunikacji tychże systemów z platformą e-sądu. Informatyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości jest planowana znacznie szerzej. W odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Igora Dzialuka, do marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza, z 21 września 2010 r. można wyczytać, iż planowane są dalsze prace mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury cywilnej. Dotyczyć one będą m.in. postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom wykonawczym, postępowania egzekucyjnego w zakresie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w postaci elektronicznej, elektronicznej licytacji publicznej ruchomości i postępowania nakazowego.

W świetle powyższych faktów i informacji należy być przygotowanym na sukcesywne rozszerzanie się możliwości automatyzacji procesów windykacyjnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Podejście takie daje wymierne korzyści dla stron, chociażby poprzez obniżenie kosztów postępowań sądowych. Sama opłata sądowa za EPU jest czterokrotnie niższa od opłaty za tradycyjne postępowanie, a ponadto nie pojawiają się inne koszty, charakterystyczne dla postępowań tradycyjnych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI