BANK 2009/01

BANK 2009/01

Rynek finansowy | Kronika – grudzień 2008

Wydarzenia i wskaźniki

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kwartale 2008 r. o 4,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w listopadzie 2008 r. o 4,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,2 proc. (produkcja przemysłowa spadła w listopadzie 2008 r/r o 8,9 proc., po wzroście o 0,2 proc. r/r w październiku 2008 r., a m/m spadła o 13,1 proc.). W listopadzie 2008 r. były cztery dni robocze mniej niż w październiku. W stosunku do analogicznego okresu 2007 r., różnica na niekorzyść wynosiła dwa dni – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Loża komentatorów: Czy uda się utrzymać wzrost akcji kredytowej dla MŚP oraz gospodarstw domowych w 2009 roku?

radzewicz.piotr.01.100xPiotr Radzewicz

główny ekonomista Kredyt Banku SA

W przypadku MŚP przyszłoroczna produkcja kredytów będzie w prostej linii wypadkową osłabienia popytu na ich produkty/usługi i ograniczenia dostępności kredytu bankowego. W przypadku obu czynników skala i czas ich trwania są niestety trudne do przewidzenia. Należy jednak liczyć się z tym, że w obliczu trwającej na rynku walki o depozyty i wobec trudności z uzyskaniem finansowania dla nowej akcji kredytowej z rynku, banki będą skłonne do utrzymywania podwyższonych marż i dalszego zaostrzenia kryteriów oceny ryzyka przez znaczną część 2009 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Temat numeru: Jak i czy zapobiegać spekulacjom na transakcjach opcyjnych?

graczyk.bozena.02.100xBożena Graczyk,

partner w dziale Bankowości i Instytucji Finansowych KPMG

Genezy problemów, z jakimi borykają się polscy eksporterzy zawierający latem ubiegłego roku kontrakty opcyjnie, upatrywać należy w rekordowo niskich poziomach kursu złotego względem walut krajów, w których polscy przedsiębiorcy plasowali swoją sprzedaż. Pomimo rosnących wolumenów eksportu kurs złotego w lipcu i sierpniu zaczął sięgać poziomów, przy których opłacalność działalności stawała się wątpliwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Redaktor Naczelny MF BANK: styczeń 2009

azembski.robert.01.100xNiedawne oświadczenia prezesów PKO BP i Banku Pekao SA napawają co najmniej niepokojem. Twierdzą oni, ze może zabraknąć pieniędzy na prowadzenie akcji kredytowej. Nie jest to takie nierealne, w świetle braku dostępu do taniego pieniądza, które można by było przesunąć na „stronę aktywną”. Tym bardziej że era płacenia dużego procentu klientom indywidualnym stopniowo odchodzi do przeszłości, tylko nieliczne banki, szczególnie te mniejsze zdecydowały się utrzymać wysokie, sięgające 10 procent w skali rocznej oprocentowania depozytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Puls środowiska: grudzień 2008

bank.2009.01.foto.38.a.150xV Kongres „Finansowanie Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zorganizowany został przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP. Kongres jest corocznym miejscem spotkań ekspertów i instytucji związanych z rynkiem finansowania nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowi platformę do podejmowania wspólnych wysiłków mających na celu zwiększenie dynamiki finansowania rynku nieruchomości przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemu finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Departament kadr: grudzień 2008

dimaggio.fedele.02.100xFedele DiMaggio

Został powołany na stanowisko prezesa zarządu Finamo SA. Jest ekspertem z zakresu bankowości i usług finansowych z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym na rynkach finansowych Europy Zachodniej, Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach pełnił funkcje prezesa zarządu Grupy Home Credit Banking (Ukraina i Rosja); dyrektora wykonawczego Grupy Pekao (Polska), szefa Operacyjnego Banku Unicredit (Ukraina) oraz wiceprezesa i szefa operacji Kredyt Banku (Polska), zaś wcześniej był partnerem w McKinsey & Company. Finamo jest niezależną firmą doradztwa finansowego. W pierwszym roku działalności stworzyła ona sieć ponad 30 placówek doradztwa finansowego w największych polskich miastach, zatrudnia ponad 300 doradców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Bankowe wyzwania: Recesja wymusza zmiany

bank.2009.01.foto.42.a.150xKryzys finansowy, choć jego centrum znajduje się poza obszarem zainteresowań przeciętnego klienta polskiego banku, już wywołał perturbacje w polskim systemie fi nansowym, a prawdopodobnie jego skutki będą coraz boleśniej odczuwalne w miarę rozprzestrzeniania się gospodarczej recesji. Niezależnie od wymiernych efektów tych zjawisk, większość polskich banków zapewne wprowadzi korekty do prowadzonej dotychczas polityki fi nansowej, a być może także samej strategii działania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Redukcja kosztów: Oszczędzaj dziś nie płać później

bank.2009.01.foto.51.a.150xZe względu na spowolnienie gospodarcze instytucje fi nansowe prześcigają się w zaciskaniu pasa i bardzo ostrożnie podejmują decyzje o wydatkach. Ma to w dłuższej perspektywie ogromny wpływ na osiągnięcie i utrzymanie wysokiej efektywności. Z tego powodu kadra zarządzająca banków stoi obecnie przed nie lada wyzwaniem – w trudnym okresie konieczna jest natychmiastowa redukcja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Odgłosy: Licz na siebie

bank.2009.02.foto.96.a.150xPonad 250 tysięcy osób przeszło pozytywnie przez procedurę przyznawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „wcześniejszych” emerytur. To fakt mający rozległe następstwa ekonomiczne. W ten sposób zostało wystawionych ćwierć miliona polis ubezpieczenia na życie współmałżonka. Za te „polisy” zapłaci ZUS, jeśli w okresie realizowania uprawnienia nastąpiłby zgon osoby uprawnionej do świadczenia emerytalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/01

Odgłosy: Zasada konwergencji

bank.2009.02.foto.97.a.150xW latach siedemdziesiątych niewątpliwym przebojem w polskich środowiskach akademickich były teorie głoszone przez prof. Johna Kennetha Galbraitha, a zwłaszcza ta o zasadzie konwergencji, czyli stałego zbliżania się gospodarki planowej obowiązującej w krajach tzw. obozu socjalistycznego oraz wolnego rynku krajów zachodnich. Z dzisiejszej perspektywy widać, że były to zupełnie idealistyczne spekulacje wybitnego ekonomisty i doradcy aż czterech prezydentów USA, począwszy od Franklina D. Roosevelta, Johna F. Kennedego, Lyndona Johnsona, a na Billu Clintonie kończąc. Na marginesie warto dodać, że próżno by dzisiaj szukać na stronach internetowych opisu tej zasady. A warto może przyjrzeć się, czy nie jesteśmy świadkami nowej zasady konwergencji w praktyce, czyli rzeczywistego, trochę na przekór teoretycznym dogmatom, kształtowania się nowego podejścia do kryzysów gospodarczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2