Makrootoczenie: Czy banki zagwarantują?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rządowy "Plan stabilności i rozwoju" zakłada, jak wyjaśnia podtytuł dokumentu, wzmocnienie gospodarki Polski. I zabezpieczenie jej przed skutkami światowego kryzysu finansowego.

Krzysztof Kluza

Plan zawiera szereg postulatów, których realizacja ma wspierać wzrost gospodarczy i w konsekwencji zatrudnienie. Obejmuje szeroką i niejednorodną grupę zagadnień, mieszczących zarówno instrumenty bezpośredniej interwencji rządowej związane z obecnym kryzysem (np. utworzenie Rezerwy Solidarności Społecznej), poszerzenie zakresu działania istniejących instrumentów (np. wzrost limitu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa), zmiany ustaw o charakterze instytucjonalnym (np. powołanie Komitetu Stabilności Finansowej), jak i zmiany podatkowe, w tym także te przyjęte dużo wcześniej (np. obniżenie stawek PIT z jesieni 2006 – okresu rządów PiS-u), a także kierunkowe deklaracje rządu (np. o utrzymaniu dyscypliny budżetowej). Łączną kwotę wsparcia gospodarki oszacowano na 91,3 mld zł, przy czym bezpośrednie wydatki rządu w ramach tego pakietu kształtują się poniżej 10 mld zł (kwota ta może być wyższa w przypadku wystąpienia nadspodziewanie wysokiej szkodowości portfela udzielonych poręczeń i gwarancji).

Wzmocnienie gospodarki

Przy formułowaniu „Planu” zdiagnozowano, że podstawowym problemem dla rozwoju gospodarki w najbliższych dwóch latach może być ograniczanie inwestycji przez przedsiębiorstwa. Wynikać to może nie tylko z niepewności firm co do perspektyw rozwoju gospodarki i tempa wzrostu krajowej konsumpcji, ale także z trudności z pozyskiwaniem środków od sektora bankowego, stanowiącego w Polsce głównego dostawcę finansowania zewnętrznego, przy jednoczesnym silnym ograniczeniu możliwości do pozyskiwania środków poprzez rynek kapitałowy bądź papierów dłużnych. Problem ten może dotyczyć nie tylko dostępu do nowych kredytów inwestycyjnych, ale również odnowienia istniejącego zadłużenia, w tym także długu, który służy finansowaniu kapitału obrotowego firm. W związku z tym w „Planie” ważne miejsce zajęły banki. Przy czym występują one w podwójnej roli – zarówno odbiorców „pomocy” państwa, jak i podmiotów wspierających wzmocnienie gospodarki.

Poręczenia i gwarancje dla fi rm będą udzielane bezpośrednio przez Skarb Państwa, w ramach limitu przeznaczonego również dla pożyczek na rynku międzybankowym. Zwiększono go do 40 mld zł na 2009 r., z 15 mld zł w 2008 r.

W przypadku pierwszej z tych ról warto przede wszystkim zwrócić uwagę na plany wprowadzenia gwarancji dla pożyczek na rynku międzybankowym, które mają doprowadzić do odbudowy jego płynności. Przeznaczone na ten cel środki będą pochodziły z limitu 40 mld zł na gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa na 2009 r. Rządowe gwarancje będą udzielane odpłatnie, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI