Loża komentatorów: Czy uda się utrzymać wzrost akcji kredytowej dla MŚP oraz gospodarstw domowych w 2009 roku?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

radzewicz.piotr.01.100xPiotr Radzewicz

główny ekonomista Kredyt Banku SA

W przypadku MŚP przyszłoroczna produkcja kredytów będzie w prostej linii wypadkową osłabienia popytu na ich produkty/usługi i ograniczenia dostępności kredytu bankowego. W przypadku obu czynników skala i czas ich trwania są niestety trudne do przewidzenia. Należy jednak liczyć się z tym, że w obliczu trwającej na rynku walki o depozyty i wobec trudności z uzyskaniem finansowania dla nowej akcji kredytowej z rynku, banki będą skłonne do utrzymywania podwyższonych marż i dalszego zaostrzenia kryteriów oceny ryzyka przez znaczną część 2009 r.

Mając na uwadze realizujący się scenariusz głębszego i szybszego spowolnienia gospodarczego, o optymizm trudno także w kwestii wzrostu popytu na kredyt. Ograniczenie aktywności eksportowej oraz stopniowe wygaszenie popytu wewnętrznego będzie w dającej się przewidzieć przyszłości osłabiało kondycję finansową firm z sektora MŚP, ograniczając jednocześnie możliwości finansowania się z kredytu. W relatywnie lepszej sytuacji będą podmioty produkujące na wciąż względnie silny rynek krajowy, w tym rzesza detalistów, oferujących proste produkty i usługi. W trudniejszej, eksporterzy. Dynamicznie rosnąca produkcja kredytów hipotecznych w walutach obcych została w praktyce wstrzymana w reakcji na wydarzenia na rynkach finansowych po upadku Lehman Brothers. Wprawdzie w tej sytuacji nadal można oczekiwać wzrostu salda zadłużenia gospodarstw domowych w złotych (efekt substytucji), jednak istnieje namacalne ryzyko, że nadciągające osłabienie kondycji rynku pracy, w połączeniu z bardziej rygorystycznym podejściem banków do wyliczania zdolności kredytowej, już wkrótce przełoży się na spadek rekordowo wysokiej dynamiki kredytów w tym segmencie rynku.

 

Sebastian Stolorz

doradca dyrektora wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie

Akcja kredytowa dla MŚP dobrze funkcjonowała i wciąż dobrze funkcjonuje w wielu bankach. Jednak problemy systemowe sektora nie będą sprzyjać dalszemu rozwojowi. Analizując opóźnione dane, częściowo ulegamy iluzji, która niebawem ustąpi, a kolejne kwartały przyniosą mniej korzystny obraz. Już obecnie trudne warunki działalności przekładają się na zawyżanie premiami z działalności kredytowej, co skutecznie odstrasza potencjalnych kredytobiorców. Coraz gorsze, odczyty nastrojów przedsiębiorców wskazują, że przez kilka kwartałów większość działów gospodarki będzie znacznie mniej zyskowna. Oprócz efektu cenowego, pojawia się więc także efekt dochodowy, który dodatkowo tłumi popyt na kredyt. Już pod koniec ubiegłego roku odnotowaliśmy górny punkt zwrotny dynamiki kredytów dla sektora przedsiębiorstw (25 proc. nominalnie w skali roku), co było jedną z przesłanek prowadzenia bardziej łagodnej polityki stóp procentowych. Udzielanie kredytów MŚP jest z definicji obciążone większym ryzykiem, stąd w warunkach ogromnych braków płynności banki będą unikać zbytniej ekspozycji także w tym sektorze. Dlatego też nie wydaje się, aby mogły pozwolić sobie na utrzymanie tempa akcji kredytowej z ubiegłych lat w sektorze przedsiębiorstw w ogóle, a w MŚP w szczególności. Ze względu na problemy z płynnością tempo i rozmiar łagodzenia polityki pieniężnej również nie przyniesie tu istotnej poprawy. Pozostaje nam jedynie czekać na poprawę ogólnej koniunktury i wzrost zaufania na rynku.

 

Jacek Wiśniewski

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI