Branża leasingowa prawie tak silna jak przed pandemią

Branża leasingowa prawie tak silna jak przed pandemią
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszej połowie 2021 r. branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2% (r/r). Pod koniec tego roku, sektor leasingowy może osiągnąć wartość zbliżoną do wartości sprzed spowolnienia. Prognoza ZPL wskazuje na 20,2% wzrost na koniec 2021 roku.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2% r/r.

Do końca 2021 roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 84,3 mld zł

To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Patrząc historycznie przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.  

Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Jak zauważa Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu: ‒ Pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu. To dwie dobre wiadomości. Aktywność polskich firm, głównie z segmentu MŚP, w prosty sposób przekłada się na wyniki sektora leasingowego, a te są bardzo dobre.

Równie wysokie są oczekiwania na kolejne miesiące roku. Według najnowszej prognozy ZPL, która mówi o 20,2 proc. wzroście na koniec 2021 r., branża leasingowa ma szansę nadrobić dwa lata spowolnienia, jakie obserwowaliśmy na rynku leasingu w 2019 i 2020 r. Dla leasingodawców był to czas wytężonej pracy związanej ze zmianą procesów, sposobu zawierania umów czy zmiany metod kontaktu z klientami.

Pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu

Każda prognoza jest dziś obarczona dużym ryzykiem, ze względu na zbliżającą się jesień i czwartą falę pandemii, jednak eksperci sektora leasingowego mają nadzieję na dobrą końcówkę roku ‒ podkreśla Paweł Pach.

Źródło: ZPL
Źródło: ZPL

Czytaj także: Wymarzony sposób zakupu leasingu co drugiej firmy MŚP: szybko, samodzielnie i zdalnie; raport EFL

Struktura rynku leasingu, odbiorcy usług leasingowych

Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, które wartościowo stanowią 86 proc. zawieranych umów. Najnowsze dane rynkowe pokazują, że wartość wszystkich kontraktów leasingowych podpisanych w pierwszej połowie tego roku wyniosła 34,8 mld zł. Rzadziej zawierane były umowy pożyczki, których wartość jest szacowana na poziomie 5,7 mld zł (dane ZPL po I połowie 2021 r.).

Największą grupą odbiorców usług leasingowych pozostają mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,8 %. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 55 proc. udział w rynku, a  firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9 proc. udział. Transakcje zawierane z firmami o największych o obrotach (powyżej 20 mln zł) stanowią 25,3%, podczas gdy umowy z klientami indywidualnymi są szacowane na 0,7 proc.

Wartość wszystkich kontraktów leasingowych podpisanych w pierwszej połowie tego roku wyniosła 34,8 mld zł

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 43,6% w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 27,9%).

Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (23,2 proc. udział w rynku).  Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,5 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział.  

Źródło: ZPL

Trendy w grupach produktów

Pojazdy lekkie: Branża leasingowa w pierwszej połowie 2021 roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,7 mld zł, co stanowiło wynik o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej. Oba typy pojazdów tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t, odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 31,1% r/r i 18,4% r/r).

Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

‒ Finansowanie pojazdów lekkich przy udziale leasingu, w kolejnych miesiącach roku może jeszcze wzrosnąć. Coraz większa liczba klientów będzie zwracać się w stronę finansowania zeroemisyjnych samochodów. W ostatnim czasie, na europejskich rynkach było widać to zainteresowanie.

Znaczący wpływ na nie mają m.in. krajowe programy dotacji, które ponownie startują także i w Polsce. Program „Mój elektryk”, który jako branża mieliśmy okazję konsultować, będzie miał kolejną odsłonę.

Finansowanie pojazdów lekkich przy udziale leasingu, w kolejnych miesiącach roku może jeszcze wzrosnąć. Coraz większa liczba klientów będzie zwracać się w stronę finansowania zeroemisyjnych samochodów

Bardzo cieszymy się, że tym razem program dopuszcza dopłaty do rat leasingu. Prawdą jest, że większość nowych samochodów w Polsce kupują przedsiębiorcy, którzy posiłkują się leasingiem. Uważamy, że rządowe dotacje do leasingu samochodów na prąd mogą szybko powiększyć flotę takich pojazdów na polskich drogach – mówi Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Źródło: ZPL
Julia Patorska, ekspertka Zespołu Analiz Ekonomicznych, Partner Associate, Deloitte Advisory

Jak dodaje Julia Patorska, ekspertka Zespołu Analiz Ekonomicznych, Partner Associate,  Deloitte Advisory:

‒ Branża leasingowa, szczególnie firmy dysponujące znaczną flotą pojazdów lekkich, powinny również śledzić ostatnie działania regulacyjne Komisji Europejskiej.

Nowy pakiet zmian regulacyjnych „Fit for 55” postuluje między innymi redukcję o 55% emisyjności nowych aut do 2030 roku i całkowitą zeroemisyjność nowych aut od 2035 roku ‒ przypomina ekspertka.

Maszyny i inne urządzenia: Sektor finansowania maszyn w ubiegłym roku w najmniejszym stopniu odczuł skutki recesji. W I połowie 2021 r. recesja nie była już widoczna w wynikach sektora leasingowego, który w segmencie finansowania maszyn zanotował 21,8 proc. wzrost r/r, dzięki transakcjom o łącznej wartości 11,3 mld zł.

Sektor finansowania maszyn w ubiegłym roku w najmniejszym stopniu odczuł skutki recesji

W analizowanym czasie wszystkie segmenty rynku maszyn odnotowały dodatnie dynamiki w 2021 roku: maszyny rolnicze (14,7% r/r), sprzęt budowlany (37,5% r/r), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (35,7% r/r), sprzęt medyczny (20,8% r/r), maszyny dla przemysłu spożywczego (19,1% r/r) czy maszyny poligraficzne (57,1% r/r).

Czytaj także: Jak leasing zmieniał i zmienia polski biznes? 30 lat EFL i leasingu w Polsce

Pojazdy ciężarowe

Ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych, dzięki czemu odbicie w tym segmencie rynku jest najbardziej znaczące. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku leasingodawcy podpisali kontrakty o łącznej wartości 9,4 mld zł, wobec 4,9 mld w roku ubiegłym.

Ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych

Za 91 proc. wzrost w tym segmencie rynku w br. odpowiadały w równym stopniu transakcje dotyczące ciągników siodłowych (117 proc. dynamika r/r), naczep i przyczep (105,9 proc. dynamika r/r) jak i pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (59,7 proc. wzrost r/r).  

Gorsze wyniki branża zanotowała jedynie w obszarze finansowania autobusów.

Zdaniem Julii Patorskiej: – Wyniki branży leasingowej za I połowę 2021 r. odzwierciedlają ogólną sytuację w gospodarce polskiej, gdzie na poziome makro widoczny jest ponowny wzrost i odbicie po spowolnieniu gospodarczym spowodowanym pandemią w 2020 roku. 

Wzrost leasingu maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego można za to powiązać z polepszonym nastrojem przedsiębiorców

Na przykład znaczny wzrost sfinansowanych pojazdów lekkich można powiązać ze wzrostem koniunktury konsumenckiej w Polsce. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest o 1,4 p. proc. lepszy niż ten z czerwca. Z miesiąca na miesiąc zanotowano również polepszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowych i możliwości dokonywania zakupów poprzez konsumentów. Dalszy wzrost ufności klientów indywidualnych powinien pozytywnie sprzyjać segmentowi pojazdów lekkich.

Wzrost sfinansowanych pojazdów lekkich można powiązać ze wzrostem koniunktury konsumenckiej

Wzrost leasingu maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego można za to powiązać z polepszonym nastrojem przedsiębiorców m.in. w sektorach transportu i magazynowania, jak i w przetwórstwie przemysłowym. Ci przedsiębiorcy na koniec 2021 r. oczekują wzrostu zamówień jak i wzrostu poziomu inwestycji, w porównaniu do ubiegłego roku ‒ wyjaśnia ekspertka.

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?

Kwartalny odczyt badania koniunktury branży leasingowej, realizowany wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL pokazuje, że eksperci firm leasingowych oczekują wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2021 roku oraz prognozują dalsze pogorszenie jakości portfela.

Jednocześnie ankietowani spodziewają się dalszego wzrostu aktywności sprzedażowej w III kwartale 2021 roku, chociaż nie będzie ono już tak wyraźne, jak obserwowane w I półroczu 2021 roku.

Eksperci firm leasingowych oczekują wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2021 roku oraz prognozują dalsze pogorszenie jakości portfela

Firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla maszyn i IT. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich, środków transportu ciężkiego i nieruchomości.  

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2021 roku?

Prognoza ZPL pokazuje, że w 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ciągu dwóch ostatnich lat. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 20,2% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce.

Czytaj także: Umowę leasingową podpiszesz SMS-em

Do końca 2021 roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 84,3 mld zł. Tym samym rynek leasingu w 2021 r. może przekroczyć wartości osiągnięte w 2018 roku.

Komentarz ekspercki

Wojciech Terlikowski, kierownik projektu z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR:

– Jak wynika z ustaleń najnowszego badania cyklicznego CBM INDICATOR „Małe firmy o leasingu 2021”[1], prawie połowa (44%) przedsiębiorców deklaruje wykorzystanie leasingu, jako źródła finansowania działalności firmy (aktualnie lub w przeszłości).

Przedmiotem umowy leasingu w małych firmach są głównie samochody osobowe lub ciężarowe do 3,5 tony. Na wybór leasingu, jako formy finansowania, wpływa przede wszystkim: oferta cenowa, szybkość podejmowania decyzji, otwartość na negocjacje oraz korzystne rozwiązania podatkowe.

Firmy korzystające z usług leasingowych są zadowolone z tej formy finansowania (89 proc. wskazań) i raczej ponownie z niej skorzystają w przyszłości.

Przedmiotem umowy leasingu w małych firmach są głównie samochody osobowe lub ciężarowe do 3,5 tony

Co istotne, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co szósta firma (17%) uzyskała odroczenie rat leasingowych, co było związane z kryzysem COVID-19 i możliwością zaoferowaną przez sektor leasingowy w Polsce. Przy okazji kryzysu zadaliśmy przedsiębiorcom także pytanie dotyczące ewentualnych planów nabycia auta używanego.

W opinii przedsiębiorców, najkorzystniejszą formą finansowania zakupu lub korzystania z samochodu używanego jest pośrednictwo dealera (40%). Na dalszych miejscach znalazły się: samochód poleasingowy (17%), samochód z importu prywatnego (14%) czy samochód z komisu (8%).

Co szósta (15%) mikro i mała firma deklaruje zainteresowanie zakupem lub leasingiem samochodu poleasingowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Najkorzystniejszą formą finansowania zakupu lub korzystania z samochodu używanego jest pośrednictwo dealera (40%)

W opinii przedsiębiorców korzystających z leasingu jest on elastyczniejszą (69%) i tańszą dla firm (68%) formą finansowania niż kredyt. W tej samej grupie ankietowanych, leasing jest uznany za bezpieczniejszą (66%) i bardziej przyjazną dla firm (71%) formę finansowania niż kredyt.


[1] Wyniki badania CBM INDICATOR zostały zaprezentowane podczas wideokonferencji prasowej ZPL w dniu 29.07.2021r. Prezentacja jest dostępna na stronie www.leasing.org.pl, a  raport z omawianego badania oferuje CBM INDICATOR.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu / ZPL