BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A. łączą się

BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A. łączą się
Źródło: Grupa BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W zrzeszeniu BPS została podjęta decyzja o integracji Spółek produktowych BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A. w celu zwiększenia dostępności produktów tych Spółek dla Klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS. Po połączeniu obu Spółek leasing i faktoring będą oferowane pod jedną marką "BPS Leasing i Faktoring".

Już teraz tworzymy Regionalne Centra leasingowo-faktoringowe, które wspólnie oferują leasing i faktoring dla wszystkich Klientów Zrzeszenia BPS. Dzięki temu Klienci Zrzeszenia pozyskują kompleksową obsługę jednocześnie w zakresie leasingu jak i faktoringu w jednym miejscu – powiedział Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A.

Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A.

– Oferowane przez nas realne wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców ‒ w drodze finansowania leasingiem inwestycji w środki trwałe oraz wykupu należności poprzez faktoring – przekonują coraz więcej firm do podejmowania współpracy z nami – dodał.

Czytaj także: Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS

Kompleksowa oferta produktowa

BPS Leasing i Faktoring w formie leasingu operacyjnego lub finansowego oferuje leasing pojazdów osobowych oraz ciężarowych, leasing maszyn, urządzeń i innych środków trwałych, leasing urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, jak również leasing nieruchomości komercyjnych.

W zakresie faktoringu ma ofertę faktoringu należnościowego bez i/lub z regresem, faktoringu eksportowego, abonamentu faktoringowego oraz faktoringu odwrotnego.

‒ Mocna pozycja rynkowa Banków Spółdzielczych z Grupy BPS zależy w dużej mierze od kompleksowej oferty produktowej, dostosowanej do wymagań współczesnych Klientów.

Zgodnie ze Strategią Zrzeszenia, Spółka BPS Leasing i Faktoring S.A. uzupełnia ofertę Banków Spółdzielczych oraz Banku BPS o coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców usługi leasingowe i factoringowe – powiedział Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Jak zapewnił ten rodzaj działalności w Grupie BPS będzie rozwijany w przyszłości.

Czytaj także: Znamy Liderów Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020

Platformy internetowe faktoringu i leasingu

Obie linie biznesowe będą w najbliższym czasie bezpośrednio dostępne w Bankach należących do Zrzeszenia BPS, jak również we wszystkich Oddziałach Banku BPS.

Dzięki temu Klienci uzyskają szereg korzyści, z których najważniejsze to: poprawa własnej płynności finansowej, lepsze pozycjonowanie się wobec dostawców poprzez szybką realizację płatności i zobowiązań finansowych, – przewaga konkurencyjna dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności, zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności bądź opóźnionych płatności nierzetelnych kontrahentów, podejmowanie współpracy z mniej znanymi kontrahentami zagranicznymi i rozszerzanie poprzez to rynków zbytu.

‒ Zespół specjalistów i ekspertów w dziedzinie leasingu i faktoringu zapewnia profesjonalną obsługę i doradztwo oraz dedykowany bezpośredni kontakt z Klientem – zapewnia Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A.

Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz BPS Leasing S.A

I dodaje:

-Wieloletnie doświadczenie pracowników Spółek na obu polach biznesowych gwarantuje z kolei Klientom bezpieczną, stabilną i długofalową współpracę. Natomiast nowoczesne platformy internetowe leasingowa i faktoringowa umożliwiają im kontrolę oraz stały monitoring spłat i zobowiązań.

Źródło: aleBank.pl