BIK: wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w marcu ’24, prawie o 69% r/r

BIK: wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w marcu ’24, prawie o 69% r/r
Fot. stock.adobe.com / Kamil
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O 68,7% r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w marcu 2024 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w marcu 2024 roku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 68,7% w porównaniu do marca 2023 roku.

W marcu 2024 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 29,66 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 22,22 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost r/r o 33,5%. W porównaniu do lutego 2024 roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 11,3%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w marcu 2024 roku 430 tys. zł i była wyższa o 15,3% niż w marcu 2023 roku, a w porównaniu do lutego 2024 roku nieznacznie wzrosła o 0,6%.

Potencjalni kredytobiorcy złożyli w marcu 2024 roku wnioski kredytowe na wartość ponad 68% wyższą niż rok wcześniej.

Czytaj także: KNF proponuje wprowadzenie do umów na kredyt hipoteczny stopy referencyjnej NBP

BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

– Popyt na kredyty mieszkaniowe, co było do przewidzenia, wyhamował po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Obecnie jest on niższy niż w II. półroczu 2023 roku, ale jednak pozostaje on wyraźnie wyższy (o 30-40%) niż w I. półroczu ubiegłego roku. Pomimo obaw nie spadł on więc do poziomu sprzed uruchomienia Programu.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wartość bieżącego odczytu Indeksu Popytu jest większa liczba wnioskodawców, która wzrosła z 22,22 tysięcy w marcu zeszłego roku do 29,66 tysięcy w marcu tego roku. Ten ponad 33% wzrost liczby wnioskujących to w dużym stopniu efekt niskiej zeszłorocznej bazy, „zamrożenia” popytu na kredyty mieszkaniowe w marcu ub.r., w następstwie wysokiego poziomu stóp procentowych oraz wysokiej inflacji.

Drugim ważnym aspektem determinującym poziom Indeksu jest wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do 430 tys. zł – to kwota o ponad 15% wyższa niż w marcu 2023 roku. Jest ona jednak niższa o 1,2% niż w grudniu 2023 roku, co jest również efektem braku Programu wsparcia kredytobiorców.

Beneficjenci Programu Bezpieczny Kredyt 2% wnioskowali i zaciągali kredyty na wyższą średnią kwotę w porównaniu z kredytobiorcami „rynkowymi”.

Prof. Waldemar Rogowski, BIK, SGH

Jednak realny wzrost wynagrodzeń przy stabilnym poziomie stóp procentowych pomyślnie wpływa na wzrost zdolności kredytowej, a w konsekwencji pozwoli na zwiększenie średniej wartości wnioskowanego kredytu w kolejnych miesiącach tego roku – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

– Marcowe dane są lepsze od zakładanych prognoz, co wynika z mniejszego niż przewidywano negatywnego wpływu zakończenia Programu wsparcia kredytobiorców na liczbę osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy.

Analizy z początku roku wskazywały, że liczba wnioskodawców zmniejszy się o połowę, jednak spadek wynosi około 30%. Popyt na kredyty mieszkaniowe nie powrócił więc do niskiego poziomu sprzed uruchomienia Programu BK2% – dodaje prof. Waldemar Rogowski.

Czytaj także: AMRON-SARFiN widzi dobre perspektywy dla rynku kredytów hipotecznych w 2024 roku

Popyt na hipoteki, marzec 2024

wykres, BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe

Aktualne informacje o rynku kredytowym prezentujemy na stronie Analizy rynkowe oraz w Newsletterze kredytowym BIK.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK