BIK, mikroprzedsiębiorcy chętniej biorą kredyty, ale nie inwestycyjne

BIK, mikroprzedsiębiorcy chętniej biorą kredyty, ale nie inwestycyjne
Fot. stock.adobe.com/javiindy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sierpniu 2021 r., w porównaniu do sierpnia 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+20,4%), jak i wartościowym (+31,2%), wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+39,9%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+16,9%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-17,4%) kredytów inwestycyjnych.

Wzrosła w porównaniu do sierpnia 2020 r. wartość udzielonych w sierpniu 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (+36,8%), kredytów obrotowych o (+26,5%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (19,9%).

W sierpniu 2021 r. banki udzieliły łącznie 11,9 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,662 mld zł, w tym: 0,6 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 327 mln zł, 4,0 tys. kredytów obrotowych na kwotę 688 mln zł oraz 3,2 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 356 mln zł.

Przez pierwszych osiem miesięcy 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 101,6 tys. kredytów na kwotę 14,04 mld zł.

Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+15,0%). Wartość udzielonych kredytów wzrosła o (+21,5%).

Poprawa jakości kredytów

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,21% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,42%, kredyty obrotowe 8,52% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,40%.

W sierpniu 2021 r. w porównaniu do lipca 2021 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości o (-0,20). Indeks poprawił się (spadł) również w porównaniu do sierpnia 2020 o (-1,33) i jest nadal na niskim poziomie.

Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami.

Największa poprawa indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiła w przypadku kredytów obrotowych (-3,12), nieco mniejsza dla kredytów w rachunku bieżącym (-0,36). Pogorszenie w ujęciu 12-miesięcznym odnotowały kredyty inwestycyjne (+0,04).

Najwięcej kredytów dla firm usługowych i handlowych

Na 11,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 5,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,0%) i 2,9 tys. handlowe (24,4%).

Łącznie więc prawie 72% udzielonych w sierpniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,662 mld zł, banki udzieliły 610 mln zł (36,7%) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (30,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to 67% łącznej wartości udzielonych kredytów.

W sierpniu 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+34,9%). W przypadku usług wzrost wyniósł (+19,7%), a produkcji (+18,2%).

Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora handlowego (+14,8%). W ujęciu wartościowym w sierpniu 2021 r. w porównaniu do sierpnia 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budownictwa (+55,2%) oraz produkcji (+34,7%).

Tym branżom najtrudniej obsługiwać kredyty

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w sierpniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 4,50%, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa indeksu o (-0,14).

Najlepszy (najniższy) odczyt w sierpniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,46%.

W porównaniu do sierpnia 2020 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech głównych branżach, najbardziej w usługowej (-1,58) oraz w handlowej (-1,51). W budownictwie jest on obecnie wyższy niż rok temu o (+0,43).

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK