BGK: ruszył nabór wniosków dla samorządów w Programie Inwestycji Strategicznych

BGK: ruszył nabór wniosków dla samorządów w Programie Inwestycji Strategicznych
Fot. BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) otworzył nabór wniosków dla samorządów o dofinansowanie inwestycji w ramach "Programu Inwestycji Strategicznych", podał bank.

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95% bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca” – czytamy w komunikacie.

Wstępna promesa od BGK

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) otrzyma od BGK wstępną promesę, by uruchomić przetarg, a po zakończeniu przetargu – promesę inwestycyjną, która jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa, podał bank.

„W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów)” – czytamy dalej.

Każda jst może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie

W pilotażowej edycji każda jednostka może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie według następujących wytycznych: jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji, drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 mln zł, trzeci wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł, podał bank.

Czytaj także: Polski Ład: BGK będzie przyjmował wnioski samorządów o dofinansowanie inwestycji >>>

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews