Bezrobocie spada. Pracodawcy narzekają na brak pracowników

Bezrobocie spada. Pracodawcy narzekają na brak pracowników
Fot. stock.adobe.com/BlueSkyImages
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bezrobocie w sierpniu br. wyniosło 5,8 proc. i było o 0,1 pkt proc. niższe niż w lipcu - szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Znacząca liczba wakatów zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy świadczy o występujących nadal problemach z pozyskaniem pracowników #bezrobocie #praca

Spadek bezrobocia pomiędzy lipcem i sierpniem był również obserwowany we wcześniejszych latach. Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się. Osoby, które chciały i mogły podjąć pracę zostały zatrudnione, zaś pozostali klienci powiatowych urzędów pracy to osoby de facto bierne zawodowe. Znacząca liczba wakatów zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy świadczy o występujących nadal problemach z pozyskaniem pracowników przez pracodawców.

Czytaj także: Liczba bezrobotnych spadła do 959,5 tys. w sierpniu >>>

Z uwagi na fakt, iż wartość wskaźnika bezrobocia zależy zarówno od liczby osób zatrudnionych jak i zarejestrowanych jako bezrobotne – z szczegółową oceną sytuacji należy wstrzymać się do opublikowana danych dotyczących liczby bezrobotnych. Na spadek stopy bezrobocia może mieć również wpływ obniżenie się liczby osób pracujących.

Nadal utrzymuje się, charakterystyczne dla Polski, zróżnicowanie terytorialne – największy odsetek bezrobotnych jest w województwie warmińsko-mazurskim, najmniejszy w województwie pomorskim. Analizując zmiany wartości wskaźnika w województwach – w 13 z nich nie zmienił się, w 2 odnotowano nieznaczny spadek bezrobocia (0,1 pp), a w jednym – niewielki wzrost.

Źródło: Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan