Barometr Ofert Pracy w styczniu w górę, pomimo silnego rozpowszechniania się koronawirusa

Barometr Ofert Pracy w styczniu w górę, pomimo silnego rozpowszechniania się koronawirusa
Fot. stock.adobe.com/MclittleStock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 16,2 pkt do 376,7 pkt w styczniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wbrew obostrzeniu sytuacji sanitarnej spowodowanej ostrym rozpowszechnieniem się koronawirusa, w styczniu liczba ukazujących się w Internecie ofert zatrudnienia wzrosła w porównaniu do wartości przed miesiącem, podkreślili analitycy.

„Spośród przyczyn aktywności pracodawców w dobie największej od początku epidemii liczby zakażeń wyróżnić możemy łagodniejsze przechodzenie gatunku omikron wirusa przez osoby zakażone, względną stabilność utrzymujących się restrykcji oraz znaczną adaptację przedsiębiorstw do istniejących już ograniczeń epidemicznych. W kolejnych miesiącach możemy obserwować efekty oddziaływania na rynek pracy tarczy antyinflacyjnej oraz podnoszonych stóp procentowych”- czytamy w raporcie.

Spadek bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w grudniu spadła o 0,1 pkt proc. i wyniosła 5,4%, podkreślono.

„Spośród szerokich grup zawodowych owocnie początek roku rozpoczął się dla przedstawicieli zawodów usługowych. Wśród nich jedyną kategorią, która raportowała spadek liczby wakatów w pierwszym miesiącu roku była branża hotelarsko-gastronomiczna. Pomimo tego liczba ukazujących się w Internecie ofert pracy w przedsiębiorstwach turystycznych jest na poziomie nieco wyższym niż przed początkiem epidemii. W pozostałych kategoriach notujemy wzrosty, przy czym relatywnie największe były one w branży zdrowotnej, logistyce oraz edukacji” – czytamy dalej. 

Najwięcej wakatów przybyło w woj. mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim

W styczniu w ujęciu procentowym najwięcej wakatów w przekroju regionalnym przybyło w woj. mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim, zaś najmniej w woj. lubuskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. 

Według BIEC, w zawodach społecznych i prawnych widać niewielkie wzrosty. Najwięcej nowych ofert zatrudnienia przybyło dla przedstawicieli zawodów prawnych, call center oraz branży bankowej. Spadki notowano jedynie w doradztwie oraz obsłudze klienta. 

Wyraźnie więcej niż przed miesiącem wakatów napłynęło dla pracowników zatrudnionych przy pracach fizycznych oraz w zawodach budowlanych.

„Relatywnie najmniej wakatów w samym styczniu przybyło dla przedstawicieli zawodów związanych z wykształceniem technicznym. Największe wzrosty obserwowaliśmy w działach przedsiębiorstw związanych z produkcją, zawodach inżynieryjnych oraz e-commerce. Niewielkie korekty spadkowe obserwujemy w informatyce oraz w działalności badawczej, które charakteryzowały się wyraźnym trendem wzrostowym ofert pracy w ubiegłym roku” – czytamy także. 

Najbardziej perspektywiczna branża budowlana

Jak wskazano, najbardziej liczną z punktu widzenia perspektywicznych zawodów jest branża budowlana.

„Wśród zawodów o najlepszych prognozach popytu na pracę znajdują się: cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych oraz monter izolacji przemysłowych. Dla tych zawodów notujemy wysoką liczbę ofert pracy ogółem oraz przypadających na ucznia i absolwenta szkoły branżowej I. stopnia i technikum. […] Dodatkowo zapotrzebowanie na pracowników branży będzie w kolejnych latach zwiększane planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi ” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: W 2022 roku 30 zawodów na liście deficytowych >>>

Jak wskazał BIEC, osoby rozważające podjęcie nauki na kierunkach związanych z teleinformatyką powinny zwrócić szczególną uwagę na zawód montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz technika informatyka. Obydwa zawody wskazywane są przez ekspertów jako szczególnie istotne w branży teleinformatycznej. 

Źródło: ISBnews