Barometr Ofert Pracy w kwietniu w dół; chwila wytchnienia na rynku

Barometr Ofert Pracy w kwietniu w dół; chwila wytchnienia na rynku
Fot. stock.adobe.com/terovesalainen
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu spadł o 5,0 pkt. do 413,5 pkt.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w kwietniu uległ niewielkiej korekcie po mocnym wzroście w marcu. Wartość wskaźnika pozostała na poziomie przekraczającym 400 punktów.

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w górę, ale wojna w Ukrainie i drastyczny wzrost inflacji mogą zmienić sytuację na rynku >>>

W samym kwietniu liczba obserwowanych ofert zatrudnienia ukazujących się w Internecie, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w większości województw była mniejsza niż przed miesiącem. Relatywnie największe spadki notujemy w woj. wielkopolskim, dolnośląskim oraz podlaskim. Wzrosty, choć niewielkie, obserwowane były jedynie w pięciu województwach. Relatywnie największe były one w woj. lubelskim, lubuskim oraz podkarpackim. Choć w większości województw odnotowano spadki w porównaniu do miesiąca ubiegłego, nieco odporniejsze były na nie województwa o wyższej stopie bezrobocia.

Więcej ofert dla zawodów związanych z pracą fizyczną

Spośród szerokich grup zawodowych więcej niż przed miesiącem ofert pracy ukazało się jedynie dla zawodów związanych z pracą fizyczną. W pozostałych grupach zawodów wystąpił umiarkowany spadek popytu na pracowników. Relatywnie największy był on w zawodach społecznych i prawnych, zaś najmniejszy w zawodach ścisłych. Należy zaznaczyć, iż skala zróżnicowania pomiędzy największym a najmniejszym spadkiem nie była jednak duża. W relacji do wartości sprzed początku roku ofert było jednak bardzo dużo. Relatywnie najwięcej wakatów ukazało się ich w dla prac fizycznych oraz w zawodach społecznych i prawnych. Mniejszy przyrost wystąpił zaś w zawodach ścisłych i inżynieryjnych.

Niepewność związana z wojną w Ukrainie

Napięcie geopolityczne i konflikt zbrojny w Ukrainie pozostają głównymi źródłami zagrożenia i niepewności dla całej Unii. Coraz groźniejszy dla światowej gospodarki jest drastyczny wzrost cen. Rekordowa inflacja w Polsce, spowodowana wieloma czynnikami, w tym niedoborem niektórych strategicznych surowców, wzrostem cen surowców energetycznych oraz zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wraz z restrykcyjną polityką monetarną mogą przyczynić się do zmniejszenia aktywności inwestycyjnej, a to negatywnie wpłynie na zapotrzebowanie na pracę.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w marcu po raz kolejny nie uległa zmianie i pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 5,2%, co jedynie o 0,2 punktu proc. wyższej od wartości najniższej obserwowanej przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC