Barometr Ofert Pracy w górę. Dynamika kreacji nowych wakatów spowalnia

Barometr Ofert Pracy w górę. Dynamika kreacji nowych wakatów spowalnia
Fot. stock.adobe.com/md3d
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 7,1 pkt m/m i wyniósł 288,3 pkt w listopadzie 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 7,1 pkt m/m i wyniósł 288,3 pkt w listopadzie 2018 r. #BOP #BIEC #praca

„W ostatnim roku tempo kreacji ofert pracy wyraźnie się zmniejszyło, ale liczba ofert wciąż wzrasta, choć powoli. Ograniczenie dynamiki kreacji nowych ofert pracy jest związane z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Na rynek wolnych miejsc pracy coraz większy efekt wywierać będą przede wszystkim rosnące koszty produkcji, w tym koszty pracy, a w konsekwencji pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Sezonowe oziębienie warunków atmosferycznych również będzie istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie kreacji ofert pracy w najbliższych miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym trzeci miesiąc z rzędu nie zmieniła się i wyniosła 5,9%” – czytamy w raporcie.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy niemal w całym kraju

W listopadzie we wszystkich województwach poza świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim zaobserwowano wzrost liczby wolnych miejsc pracy, podało Biuro.

Czytaj także: GUS: liczba wolnych miejsc pracy spadła do 157,2 tys. w III kwartale 2018 r. >>>

„Z punktu widzenia ogólnych grup ofert pracy, w listopadzie jedynie w przypadku grupy zawodów społecznych i prawnych obserwowaliśmy redukcję ofert. Dynamika zmian ogłoszeń dla tej grupy wyraźnie maleje od początku bieżącego roku. Liczba ogłoszeń dla grupy zawodów usługowych oraz ścisłych i inżynieryjnych wciąż wzrasta, choć dynamika tego wzrostu w bieżącym roku fluktuuje, wskazując na zróżnicowane przyrosty ofert” – czytamy w raporcie.

W ogólnej grupie zawodów społecznych i prawnych, zawody, w których w skali roku nastąpiła największa redukcja liczby ofert zaliczono związane z bankowością, sprzedażą oraz call center.

W listopadzie liczba ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych wzrosła w skali roku w największym stopniu w badaniach i rozwoju (B+R), branży energetycznej oraz inżynierii, podano również.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Źródło: ISBnews