Barometr EFL: najlepsze nastroje MŚP od 2018 roku

Barometr EFL: najlepsze nastroje MŚP od 2018 roku
Fot. stock.adobe.com / JOURNEY STUDIO7
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale 2023 roku i o 4 pkt. wyższy niż rok temu. Wartość wskaźnika rośnie już trzeci kwartał z rzędu. Eksperci EFL zwracają uwagę, że tak dobrego „otwarcia roku” nie mieliśmy od 6 lat.

– Wyniki naszego Barometru opierają się na subiektywnych opiniach przedsiębiorców na temat ich planów i rozwoju działalności w danym kwartale. A na ich odpowiedzi wpływają zarówno wewnętrzne dane dotyczące zamówień, jak i informacje makroekonomiczne oraz prognozy analityków, które z miesiąca na miesiąc są coraz bardziej optymistyczne.

Jak podał GUS, wstępny odczyt grudniowej inflacji wyniósł 6,5% w ujęciu rocznym, czyli niemal trzy razy mniej niż w szczycie 2023 roku, kiedy w lutym było to 18,4%. Do tego obserwujemy, że polska gospodarka weszła już na trwałą ścieżkę umiarkowanego wzrostu gospodarczego, a dynamika PKB za cały 2024 rok może być bliska 4%.

Jeśli dodamy jeszcze dane z naszego podwórka – branża leasingowa najpewniej w 2023 roku przekroczyła kolejną granicę finansowania wynoszącą 100 mld zł i perspektywy inwestycyjne na ten rok są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w minionych miesiącach, zapowiada nam się dobry rok.

Czują to także sami przedsiębiorcy, którzy już mniej obawiają się inflacji, czekają na odmrożenie funduszy unijnych oraz wprowadzanie korzystnych zmian prawno-finansowych – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Czytaj także: Prezes ZBP o możliwościach finansowania gospodarki przez sektor bankowy

Barometru EFL: trzeci raz nad kreską

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wynosi 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar. To trzeci wzrost wskaźnika z rzędu. Odczyt jest również o 4 pkt. wyższy niż rok temu.

Ten rok jest pierwszym od 6 lat, który otwieramy z wartością Barometru EFL powyżej progu ograniczonego rozwoju (OR). Ostatni raz próg OR w I kwartale został przekroczony w 2018 – wyniósł wtedy 56,8 pkt.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który w Barometrze EFL wynosi co najmniej 50 pkt. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie.

Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Wartość wskaźnika na poziomie 52,5 pkt. oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Czytaj także: Czego oczekują przedsiębiorcy od nowego rządu?

Ruszą inwestycje

Właściwie na każdy obszar, który składa się na wartość głównego indeksu „Barometru EFL”, przedsiębiorcy MŚP patrzą coraz optymistyczniej.

Analizując dane z ostatnich pomiarów, zauważalna jest nieznacznie, lecz regularnie wzrastająca skłonność ze strony przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji. W I kwartale 2024 roku 12% przedsiębiorców planuje więcej inwestować. Pod koniec 2023 roku było to 8%, w III kwartale 5%, a w II kwartale 2%. Wcześniej wartości oscylowały wokół 1%.

Warto zwrócić uwagę na poprawę nastrojów pod względem planowanej sprzedaży produktów i usług. 21% firm przewiduje wzrost przychodów w pierwszych miesiącach tego roku. Kwartał wcześniej było to 12%, a w III kwartale ubiegłego roku 13%.

Za lepszą sprzedażą idzie lepsza płynność finansowa – jej poprawy spodziewa się 18% firm. Pod koniec ubiegłego roku było to 12%.

Kiedy rośnie płynność, spada zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Na jej wzrost wskazuje obecnie 23% przedsiębiorców, kwartał wcześniej było to 25%.

Biorąc pod uwagę wielkość firm w najlepszych nastrojach są najwięksi gracze sektora MŚP.

Odczyt dla średnich firm wyniósł 55,3 pkt.

W przypadku mikro – 51,9 pkt., a małych 51,7 pkt.

Czytaj także: 23 priorytety rządu oczami Rady Przedsiębiorczości

Barometr EFL styczeń 2024
Źródło: EFL
Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy / EFL