Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Technologie są pomocne, najważniejsza jednak jest współpraca

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Technologie są pomocne, najważniejsza jednak jest współpraca
Fot. EBF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O wyzwaniach technologicznych, zaangażowaniu banków w cyberbezpieczeństwo oraz edukację finansową swoich klientów, a także o wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem mówił Wim Mijs, dyrektor generalny Europejskiej Federacji Bankowej, w rozmowie z Szymonem Stellmaszykiem.

Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że banki są liderami we wdrażaniu nowych technologii. Jaka, zdaniem EFB, może być przyszłość bankowości, wykorzystującej te najnowsze rozwiązania, o których publicznie jeszcze się nawet nie dyskutuje?

– Transformacja cyfrowa umożliwia branży finansowej pełne wykorzystanie potencjału usług cyfrowych. W ostatnich latach technologia rzeczywiście rozwijała się gwałtownie, pojawiły się zatem nowe, fascynujące możliwości rozkręcania biznesu, i to z niespotykaną dotąd szybkością. To gwarantuje wartość dodaną klientom i inwestorom banków. Zyskują także same instytucje finansowe.

Myślenie o przyszłość winno być podstawowym wyznacznikiem przy rozpatrywaniu ram regulacyjnych i nadzorczych dla sektora finansowego. Takie technologie, jak przetwarzanie w chmurze, rozproszony rejestr i sztuczna inteligencja wymagają regulacji, które zapewnią zgodność nowych przepisów z obowiązującym prawem. Jednocześnie branża finansowa ma pełne prawo oczekiwać równych reguł gry wobec nowych podmiotów wchodzących na rynek. Zgodnie z zasadą „te same usługi, te same ryzyka, te same zasady„, winno się zagwarantować regulacyjną symetrię wszystkim uczestnikom rynku wykorzystującym rozwiązania informatyczne przy świadczeniu usług finansowych.

Przetwarzanie w chmurze jest kluczową technologią, ułatwiającą stosowanie nowych rozwiązań w sektorze bankowym. Nie można wszakże zapominać o ekonomicznej opłacalności wykorzystywania usług w chmurze na dużą skalę. Europejskie instytucje finansowe mogą wybrać jeden z kilku modeli – w szczególności Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) czy infrastruktura jako usługa (IaaS). Nie da się zresztą przewidzieć wszystkich przyszłych rozwiązań wykorzystujących rozwiązania chmurowe. Coraz bardziej widoczna staje się jednak potrzeba uporządkowania i zharmonizowania na poziomie UE regulacyjnego podejścia do przetwarzania w chmurze. Dzięki temu można będzie uniknąć szkodliwej fragmentaryzacji regulacji i nadzorowania tych usług w europejskich jurysdykcjach, uwzględni się bowiem ich skalowalność i transgraniczny potencjał.

Sztuczna inteligencja to kolejny przykład technologii zorientowanej na przyszłość. Daje ona europejskiemu rynkowi bankowemu wiele nowych możliwości – począwszy od poprawy doświadczeń klientów i integracji finansowej, poprzez bezpieczeństwo cybernetyczne i ochronę konsumentów, po wzmocnienie zarządzania ryzykiem i wydajności procesów. Nie może zatem dziwić, że banki systematycznie inwestują w badania i rozwój aplikacji AI. Technologia ta wykorzystywana jest coraz szerzej i integruje szereg działań, m.in.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy z monitorowaniem transakcji, KYC (Know Your Customer – poznaj swojego klienta) z zaawansowanym i inteligentnym monitorowaniem zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa; umożliwia wykrywanie oszustw i anomalii, cyberzagrożeń, obsługę klienta i przetwarzanie poczty elektronicznej.

Czy w tym wszystkim jest miejsce wyłącznie dla pieniędzy cyfrowych? Chodzi o w pełni bezgotówkowe społeczeństwo? Ograniczanie zatrudnienia? A może bardziej chodzi o cięcia kosztów, maksymalne wykorzystanie szybkich przemian technologicznych?

– EBF oczywiście wspiera konkurencyjny i innowacyjny rynek płatności, wszakże pod warunkiem, że jego użytkownicy końcowi mają jednak do wyboru różne metody płatności, w tym gotówkę. Stopień wykorzystania gotówki jest w Europie i strefie euro mocno zróżnicowany, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są różnice kulturowe i społeczne. Nie jesteśmy zwolennikami społeczeństwa bezgotówkowego. Uważnie obserwujemy przy tym ciągły wzrost transakcji bezgotówkowych – to wynik wyborów konsumenckich, a rozwój ten przyśpieszył COVID-19. Jednocześnie banki dokonały wielu inwestycji wspierających i przyspieszających rozwój płatności elektronicznych.

Nie możemy zapominać o znaczeniu świadomości zagrożeń cybernetycznych zarów­no wśród naszych pracowników, jak i ogółu oby­wateli. Banki zdają sobie z tego sprawę, dlatego też od lat intensywnie inwestują w ich eduko­wanie. Wraz ze zmianą krajobrazu zagrożeń inaczej prowadzone są kampanie uświadamiające dla odpowiednich grup.

Niektó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK