Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Technologie są pomocne, najważniejsza jednak jest współpraca

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Technologie są pomocne, najważniejsza jednak jest współpraca
Fot. EBF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O wyzwaniach technologicznych, zaangażowaniu banków w cyberbezpieczeństwo oraz edukację finansową swoich klientów, a także o wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem mówił Wim Mijs, dyrektor generalny Europejskiej Federacji Bankowej, w rozmowie z Szymonem Stellmaszykiem.

Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że banki są liderami we wdrażaniu nowych technologii. Jaka, zdaniem EFB, może być przyszłość bankowości, wykorzystującej te najnowsze rozwiązania, o których publicznie jeszcze się nawet nie dyskutuje?

– Transformacja cyfrowa umożliwia branży finansowej pełne wykorzystanie potencjału usług cyfrowych. W ostatnich latach technologia rzeczywiście rozwijała się gwałtownie, pojawiły się zatem nowe, fascynujące możliwości rozkręcania biznesu, i to z niespotykaną dotąd szybkością. To gwarantuje wartość dodaną klientom i inwestorom banków. Zyskują także same instytucje finansowe.

Myślenie o przyszłość winno być podstawowym wyznacznikiem przy rozpatrywaniu ram regulacyjnych i nadzorczych dla sektora finansowego. Takie technologie, jak przetwarzanie w chmurze, rozproszony rejestr i sztuczna inteligencja wymagają regulacji, które zapewnią zgodność nowych przepisów z obowiązującym prawem. Jednocześnie branża finansowa ma pełne prawo oczekiwać równych reguł gry wobec nowych podmiotów wchodzących na rynek. Zgodnie z zasadą „te same usługi, te same ryzyka, te same zasady„, winno się zagwarantować regulacyjną symetrię wszystkim uczestnikom rynku wykorzystującym rozwiązania informatyczne przy świadczeniu usług finansowych.

Przetwarzanie w chmurze jest kluczową technologią, ułatwiającą stosowanie nowych rozwiązań w sektorze bankowym. Nie można wszakże zapominać o ekonomicznej opłacalności wykorzystywania usług w chmurze na dużą skalę. Europejskie instytucje finansowe mogą wybrać jeden z kilku modeli – w szczególności Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) czy infrastruktura jako usługa (IaaS). Nie da się zresztą przewidzieć wszystkich przyszłych rozwiązań wykorzystujących rozwiązania chmurowe. Coraz bardziej widoczna staje się jednak potrzeba uporządkowania i zharmonizowania na poziomie UE regulacyjnego podejścia do przetwarzania w chmurze. Dzięki temu można będzie uniknąć szkodliwej fragmentaryzacji regulacji i nadzorowania tych usług w europejskich jurysdykcjach, uwzględni się bowiem ich skalowalność i transgraniczny potencjał.

Sztuczna inteligencja to kolejny przykład technologii zorientowanej na przyszłość. Daje ona europejskiemu rynkowi bankowemu wiele nowych możliwości – począwszy od poprawy doświadczeń klientów i integracji finansowej, poprzez bezpieczeństwo cybernetyczne i ochronę konsumentów, po wzmocnienie zarządzania ryzykiem i wydajności procesów. Nie może zatem dziwić, że banki systematycznie inwestują w badania i rozwój aplikacji AI. Technologia ta wykorzystywana jest coraz szerzej i integruje szereg działań, m.in.: przeciwdziałanie praniu pieniędzy z monitorowaniem transakcji, KYC (Know Your Customer – poznaj swojego klienta) z zaawansowanym i inteligentnym monitorowaniem zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa; umożliwia wykrywanie oszustw i anomalii, cyberzagrożeń, obsługę klienta i przetwarzanie poczty elektronicznej.

Czy w tym wszystkim jest miejsce wyłącznie dla pieniędzy cyfrowych? Chodzi o w pełni bezgotówkowe społeczeństwo? Ograniczanie zatrudnienia? A może bardziej chodzi o cięcia kosztów, maksymalne wykorzystanie szybkich przemian technologicznych?

– EBF oczywiście wspiera konkurencyjny i innowacyjny rynek płatności, wszakże pod warunkiem, że jego użytkownicy końcowi mają jednak do wyboru różne metody płatności, w tym gotówkę. Stopień wykorzystania gotówki jest w Europie i strefie euro mocno zróżnicowany, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są różnice kulturowe i społeczne. Nie jesteśmy zwolennikami społeczeństwa bezgotówkowego. Uważnie obserwujemy przy tym ciągły wzrost transakcji bezgotówkowych – to wynik wyborów konsumenckich, a rozwój ten przyśpieszył COVID-19. Jednocześnie banki dokonały wielu inwestycji wspierających i przyspieszających rozwój płatności elektronicznych.

Nie możemy zapominać o znaczeniu świadomości zagrożeń cybernetycznych zarów­no wśród naszych pracowników, jak i ogółu oby­wateli. Banki zdają sobie z tego sprawę, dlatego też od lat intensywnie inwestują w ich eduko­wanie. Wraz ze zmianą krajobrazu zagrożeń inaczej prowadzone są kampanie uświadamiające dla odpowiednich grup.

Niektóre instytucje wydają się czasami zaniepokojone koniecznością zapewnienia części społeczeństwa dostępu do gotówki, głównie tym, czy aby nie prowadzi to do&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK