Bankowość i Finanse | Gospodarka a Technologie | Cyfryzacja nie jest celem samym w sobie

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Technologie | Cyfryzacja nie jest celem  samym w sobie
Fot. Archiwum Ministerstwa Cyfryzacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z ministrem Markiem Zagórskim sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu ds.  cyberbezpieczeństwa, rozmawiali Maciej Małek i Karol Mórawski.

Zakres odpowiedzialności naszego rozmówcy od paru lat pozostaje niezmienny, niezależnie od tego, w jakim kształcie organizacyjnym realizuje powierzony zakres odpowiedzialności. Czas pandemii tym silniej unaocznił, jak istotne społecznie, acz niespektakularne, pozostają konkretne działania w obszarze szeroko pojmowanej cyfryzacji.

Na ile obserwowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zacieśnienie współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem bankowym w zakresie digitalizacji usług publicznych stanowi konsekwencję pandemii, a w jakim stopniu to kontynuacja działań zaplanowanych wcześniej? Co zmieniło się w tym obszarze pod wpływem doświadczeń pandemicznych?

– W pandemii zadziałały te wszystkie rozwiązania, które przygotowaliśmy wcześniej. Udało się nam przekonać Polaków, by chcieli z tych rozwiązań korzystać częściej, dostrzec przydatność i w wielu przypadkach – także niezbędność wielu naszych projektów. Poziom dojrzałości, jaki osiągnęły nasze działania – e-usługi, projekty – pozwolił w szczególnych warunkach ostatnich miesięcy wyzwolić drzemiący w nich potencjał i rozszerzyć zasięg oddziaływania. Pandemia oczywiście przyspieszyła też pewne procesy. Dla przykładu: nauczyciele już wcześniej korzystali z rozwiązań cyfrowych, ale głównie pobierając materiały szkoleniowe w ramach e-learningu, czy pracując z e-dziennikiem. System wideo komunikatorów stał się jednak podstawowym kanałem dostępu dopiero w dobie pandemii. Inny obszar to e-commerce, gdzie wielu Polaków kupowało incydentalnie, a całe grupy społeczne wcale. Tymczasem obecnie to powszechna forma robienia zakupów. Wystarczy zliczyć – nawet w niewielkich miejscowościach – nowo instalowane paczkomaty. Podobne zmiany zachodzą w administracji, i to na różnych szczeblach, gdzie rozproszone wcześniej funkcjonalności i kanały dostępu przeszły proces przyspieszonej integracji.

Zgadzam się z prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem, który wielokroć apelował o wykorzystanie w tym względzie rozwiązań i procedur wypracowanych przez sektor bankowy. Już dzisiaj 10 mln obywateli korzysta z profilu zaufanego, wbudowanego w rozwiązania oferowane przez banki, z których większość wdrożyła już do obrotu mojeID. Przed nami nowe projekty – stale rozszerzamy katalog usług dostępnych za pośrednictwem profilu zaufanego. Skoro bowiem powiodła się akcja wdrażania – przez bankowe kanały dostępu – transferów socjalnych w ramach programu 500+, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je także do obsługi procesów biznesowych, rejestracji pełnomocnictw czy identyfikacji firm. Pracujemy nad tym.

Jakie działania zostały podjęte w okresie pandemii, by ograniczać wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów? Czy z obecnej perspektywy można pokusić się o ocenę, czy udało się włączyć te grupy do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości i ile jeszcze zostało do zrobienia?

– Wolę raczej mówić o włączaniu czy też inkluzywności – która dotyczy 30% dorosłej populacji Polaków. Projektując i wdrażając nasze rozwiązania, myślimy i o niepełnosprawnych, i o seniorach. Praktycznym przykładem takich działań jest wdrożenie standardu WCAG 2.0 w ustawie o dostępności stron internetowych, podnoszącym poziom dostępności usług adresowanych do osób ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK