Bankowcy o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Bankowcy o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej to przedsięwzięcie Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, którego celem jest odpowiedź na pytanie: jak budować strategię? Jak wytyczać strategiczne drogi dla polskiego sektora bankowości spółdzielczej? - powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP podczas otwarcia II sesji szkolenia.

#BartoszKublik: Koncentrujemy się na wielkiej zmianie w procesach ekonomicznych, społecznych, ale także technologicznych, które stoją przed polskim sektorem spółdzielczości bankowej #ZBP #StrategicznaSzkołaBS #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Portal aleBank.pl poprosił uczestników II. sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, odbywającej się w Żelechowie (16-17.01.2020 r.), o ich ocenę tegorocznej sesji.

Anna Paździor, Krakowski Bank Spółdzielczy: Za bardzo ciekawy uważam wykład dr. Mariusza Zygierewicza, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP na temat aspektów prawnych związanych zarządzaniem ryzykiem w banku spółdzielczym. Ciekawe były również prezentacje związane z osobowością menedżera.

Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy: Jeśli chodzi o problemy dotyczące spraw regulacyjnych, to one mniej mnie interesują, bo można samemu się z tym zapoznać. Ale inne tematy, dotyczące tzw. miękkich aspektów zarządzania były bardzo interesujące.

Instytucje bankowe to ludzie i od ludzi bardzo wiele zależy. I jeśli się wyzwoli odpowiednią motywację, to bank osiągnie sukces.

Beata Hamkało, p.o. Prezesa Zarządu, Bank Spółdzielczy w Jaworze: Szczegółowe informacje, które są przekazywane na szkoleniach, twarde dane, dane matematyczne, wskaźnikowe są dla mnie bardzo istotne dlatego, że do tej pory nie do wszystkich danych sama dotarłam, nie wszystkie mogłam odnaleźć. Tutaj są one prezentowane w umiejętny sposób, w łatwej do przyswojenia formie.

W moim odczuciu to szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej. Niemniej jednak są pewne elementy, które należałoby przekazać pracownikom niższego szczebla. Powinnam się tym zająć − i zrobię to u siebie w Banku.

Jacek Jańczuk, Zastępca Prezesa Zarządu, Bank Spółdzielczy w Czyżewie: Generalnie pozytywnie oceniam projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Natomiast brakowało mi elementów, które by pokazywały wzorcowe, funkcjonujące w Europie Zachodniej sektory bankowości spółdzielczej. Myślę tu o sektorze niemieckim, austriackim, czy też fińskim.

Chciałbym zobaczyć relacje między uczestnikami tych grup spółdzielczych, relacje biznesowe, jak to funkcjonuje w praktyce. Ponieważ schemat biznesowy stosowany w tych krajach, co pokazuje udział w rynku bankowego sektora spółdzielczego – się sprawdza. A my, mam takie wrażenie, mamy problem z ułożeniem właściwych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zrzeszeń.

Bartosz Kublik, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej: Podstawowe korzyści, które uczestnicy Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej wynoszą z tych dwóch zjazdów, w grudniu i teraz w styczniu, są takie, że podczas wykładów i podczas ćwiczeń możemy spojrzeć bardziej horyzontalnie na pracę, na strategię, i na działania, które wykonujemy na co dzień w swoich instytucjach.

Trzeba zauważyć, że przy tak potężnym szoku regulacyjnym i liczbie nowych regulacji, które rokrocznie wchodzą do praktyki naszego działania – siłą rzeczy, management banków, zarządy banków, ale też średnia kadra zarządzająca w bankach spółdzielczych intensywnie koncentruje się na tym, aby nadążyć za regulacjami i zwyczajnie wprowadzić je do praktyki proceduralnej, procesowej i technologicznej rzeczywistości polskich banków spółdzielczych.

Podczas tych dwóch sesji w ramach Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej mamy do czynienia z zagadnieniami, które będą nas dotyczyły na przestrzeni kilku, kilkudziesięciu kolejnych lat. Koncentrujemy się na wielkiej zmianie w procesach ekonomicznych, społecznych, ale także technologicznych, które stoją przed polskim sektorem spółdzielczości bankowej i w ogóle, szerzej, przed biznesem, bankowością w Polsce. Myślę, że to jest główna zaleta tych, w sumie czterech dni spędzonych w Żelechowie.

Źródło: aleBank.pl