Banki z rynków wschodzących mają szansę na globalną ekspansję

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.03.400x268Po roku 2015 za wytworzenie ponad 50 proc. globalnego PKB będą odpowiadać rynki wschodzące. Szybko rozwijające się gospodarki w regionie Ameryki Południowej i Azji wpływają na dynamiczny rozwój tamtejszego sektora bankowego. Raport firmy doradczej Deloitte "Banking across borders. International expansion opportunities for emerging markets-based banks" wskazuje, że banki z rynków wschodzących są gotowe do globalnej ekspansji, tym bardziej, że sprzyjają im rosnąca wymiana handlowa, rozwijająca się klasa średnia oraz rozwój nowoczesnych technologii.

Jak wskazuje raport, banki z rynków wschodzących mogą pójść podobną drogą, którą pod koniec poprzedniego stulecia przebyły m.in.: angielski HSBC czy japoński Mitsubishi UFJ Financial Group, które są dziś obecne na kilku kontynentach. „Banki z rynków wschodzących mają już ogromne doświadczenie zdobyte w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Poza tym dysponują wystarczająco wysokim kapitałem, który nie ucierpiał zbytnio w czasie kryzysu gospodarczego. Banki wiedzą, jak dotrzeć do nowych klientów, zarówno tych którzy nie korzystają z usług bankowych w ogóle, jak tych –  objętych obsługą bankową w niewystarczającym stopniu. Ekspansja w rodzimych krajach już nie daje im wystarczających możliwości rozwoju, stąd będą stopniowo decydować się na podbój zagranicznych rynków, w tym także w krajach rozwiniętych” – tłumaczy Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte.

Eksperci Deloitte wskazują, że ekspansja odniesie sukces, jeśli banki będą gotowe sprostać kilku wyzwaniom, jak chociażby różnicom językowym i kulturowym czy lokalnym regulacjom prawnym.

W ciągu ostatnich lat banki zlokalizowane na rynkach wschodzących realizowały różne strategie dotyczące  poszerzania swojej działalności na skalę międzynarodową. Przykładowo brazylijski Itaú Unibanco, jedna z największych grup bankowych w Ameryce Południowej, korzystał zarówno z organicznych jak i z nieorganicznych możliwości rozwoju na rynkach regionalnych i międzynarodowych. Sberbank – największy bank w Rosji i na terenie dawnej Wspólnoty Niepodległych Państw, przeprowadzał transakcje przejęć w celu wejścia na rynki krajów ościennych. Sukces w skali globalnej odniósł też obecny w 36 krajach, w tym także w Polsce, Bank of China.

Według danych Banku Światowego, liczba przejęć dokonywanych przez banki zlokalizowane na rynkach wschodzących wciąż rośnie. Prognozy wskazują, że roczna wartość transgranicznych fuzji i przejęć podwoi się do 2025 roku, wyprzedzając wzrost PKB w ich rodzimych krajach.1

„W miarę jak klienci korporacyjni tych banków wkraczają na nowe rynki, a obywatele emigrują, instytucje finansowe poszukują możliwości rozwoju międzynarodowego, który polega m.in. na aktywności na rynku fuzji i przejęć” – wyjaśnia Tomasz Ochrymowicz. „Do tej pory, polskie instytucje finansowe (tj. PKO BP, Getin, mBank), w większym stopniu kierowały się możliwościami skorzystania ze wzrostu czy poprawy efektywności zagranicznych celów akwizycji.” 

Rosnąca rola rynków wschodzących:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że za wytworzenie światowego PKB w ubiegłym roku odpowiadały w równym stopniu rynki wschodzące i rozwinięte.2  Jednak w przyszłości stopniowo coraz większa część PKB na świecie będzie pochodzić z rynków wschodzących. Już w 2015 roku 52 proc. światowego PKB zostanie wytworzone na rynkach wschodzących, a 48 proc na rozwiniętych.

Ponadto liczba firm świadczących usługi finansowe z Ameryki Północnej i Europy notowanych na liście magazynu Fortune „Global 500” spadła na rzecz tych pochodzących z Azji, Ameryki Środkowej i Południowej.3 Także dynamicznie rosnąca wymiana handlowa wpływa na rozwój gospodarek krajów Ameryki Południowej i Azji, co przyczynia się z kolei do bogacenia społeczeństwa i kształtowania się klasy średniej.

Recepta na udaną ekspansję:

Raport Deloitte wskazuje, że banki z rynków wschodzących, które planują międzynarodową ekspansję, powinny podjąć następujące kluczowe działania:

  • Strategia: Rozpoznanie segmentów rynku, na których należy się skoncentrować. Według badania Światowego Forum Ekonomicznego, najlepsze możliwości na rynkach wschodzących można znaleźć w trzech następujących obszarach: detaliczne usługi finansowe, usługi dla sektora MŚP oraz usługi korporacyjne.4
  • Wprowadzenie w życie strategii ekspansji: Po jasnym określeniu strategii, banki zlokalizowane na rynkach wschodzących powinny skupić się na tym, w jaki sposób zamierzają zrealizować swoje plany.
  • Infrastruktura: Banki muszą dysponować odpowiednią technologią i systemami biznesowymi. Na niektórych rynkach wschodzących zasoby infrastrukturalne – począwszy od solidnych usług transportowych po źródła energii elektrycznej – są ograniczone lub mało dostępne.
  • Talenty: Zasoby ludzkie to jeden z najważniejszych i najbardziej niezbędnych elementów przy rozszerzeniu działalności. Banki muszą mieć pracowników, którzy dobrze rozumieją kulturę, język i praktyki biznesowe na rynkach wschodzących. Ponadto bank, który jest w stanie zaoferować praktyki zagraniczne swoim pracownikom, przyciągnie utalentowanych ludzi również na rynku krajowym.
  • Prawo i regulacje: Zrozumienie niuansów lokalnych przepisów, wypracowanie relacji z organami regulacyjnymi oraz wiedza na temat przepisów są niezbędne. Banki, które rozszerzały swoją działalność trzydzieści czy czterdzieści lat temu nie podlegały obowiązującej dziś surowej kontroli regulacyjnej.
  1. Raport Banku Światowego, Global Development Horizons 2011 – Multipolarity: The New Global Economy, lipiec 2011 r.
  2. Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, World Economic Outlook Database, październik 2010 r.
  3. Lista magazynu „Fortune”, Global 500, USA 2013 r.
  4. Raport Światowego Forum Ekonomicznego, Redefining the Emerging Market Opportunity: Driving Growth through Financial Services Innovation, 2012 r.

Źródło: Deloitte