Banki udzielą około 40 mld złotych kredytów uczestnikom programu Czyste Powietrze

Banki udzielą około 40 mld złotych kredytów uczestnikom programu  Czyste Powietrze
Podpisanie porozumienia dot. programu Czyste Powietrze. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Smog jest jedną z ważniejszych przyczyn nowotworów i chorób układu krążenia, z powodu których każdego roku w Polsce umiera kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Sposobem na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, pochodzącego z tzw. niskiej emisji, ma być rządowy program Czyste Powietrze, z budżetem przekraczającym 100 mld zł. Do grona partnerów tego przedsięwzięcia ostatnio dołączyły również polskie instytucje finansowe.

Porozumienie, podpisane 14 kwietnia 2021 r. przez przedstawicieli siedmiu polskich instytucji finansowych, wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej działających na terenie kraju oraz NFOŚiGW stanowi olbrzymi krok na drodze ku ograniczaniu problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza, będącego dziedzictwem źle pojmowanej industrializacji – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.  

2 tys. gmin zgłosiło akces do programu Czyste Powietrze

Minister Michał Kurtyka zwrócił też uwagę, że program Czyste Powietrze w ostatnich miesiącach stał się przedsięwzięciem rozpoznawalnym, a teraz czas na to, by pozyskanie finansowania było atrakcyjne dla tych wszystkich gospodarstw domowych, które zdecydują się na wymianę toksycznego ogrzewania węglowego czy termomodernizację domów jednorodzinnych.

Rząd zdecydował się wyasygnować aż 100 mln zł dla gmin, które postanowią swym mieszkańcom ukazywać profity, płynące z wykorzystania środków dostępnych w ramach programu Czyste Powietrze

Dzięki preferencyjnym zasadom finansowania takiej inwestycji poprawie ulegnie nie tylko jakość powietrza w okolicy, ale również kondycja finansowa bezpośredniego beneficjenta, nowe źródła ciepła są bowiem znacznie bardziej efektywne i tańsze w eksploatacji od klasycznych pieców.

Dlatego rząd zdecydował się wyasygnować aż 100 mln zł dla gmin, które postanowią swym mieszkańcom ukazywać profity, płynące z wykorzystania środków dostępnych w ramach programu Czyste Powietrze.

– Na chwilę obecną chęć przystąpienia do tej inicjatywy złożyło już ponad 2 tysiące polskich samorządów – podkreślił minister klimatu i środowiska.

Program Czyste Powietrze, podpisywanie porozumienia
Źródło: ZBP

Czytaj także: Czyste Powietrze: ścieżka bankowa w programie coraz bliżej; podpisano umowy o współpracy z pierwszymi 7 bankami

Banki jako dystrybutorzy i partnerzy Programu

Umożliwienie polskim rodzinom dostępu do programu Czyste Powietrze za pośrednictwem instytucji finansowych to kolejny, niezmiernie ważny krok, by z tej inicjatywy mógł skorzystać każdy posiadacz tzw. kopciucha. 

‒ Banki to ważny kanał dystrybucji środków dotacyjnych, osoby szukające środków na remont będą mogły dowiedzieć się, że obok uzyskania kredytu można zostać beneficjentem tego Programu – powiedział Michał Kurtyka. Zaznaczył też, że napływ wniosków o wsparcie na przestrzeni ostatniego roku zwiększył się dwukrotnie, co jednakże nie jest stanem w pełni satysfakcjonującym.

Włączenie banków w proces dystrybucji środków to szansa na zwiększenie dynamiki przyrostu zgłoszeń – wskazywał Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera ds. Czystego Powietrza. Podkreślił on, iż instytucje finansowe w tym kontekście pełnić będą rolę nie tylko kanału dystrybucji, ale i partnera całego przedsięwzięcia, jako że w przypadku Czystego Powietrza liczą się nie tylko środki posiadane przez gospodarstwa domowe, ale też element związany z  finansowaniem dłużnym.

Banki to ważny kanał dystrybucji środków dotacyjnych, osoby szukające środków na remont będą mogły dowiedzieć się, że obok uzyskania kredytu można zostać beneficjentem tego Programu

‒ To jest chyba pierwszy taki gigantyczny Program, gdzie podmioty działające na rynku komercyjnym łączą siły z podmiotem państwowym, który przeprowadza proces modernizacji polskich domów, olbrzymie przedsięwzięcie społeczne związane z podniesieniem jakości i standardów życia Polaków – przypomniał Bartłomiej Orzeł.

Budowa kompetencji w dziedzinie środowiska

Do doświadczeń, związanych z realizacją programów proekologicznych przy współudziale sektora bankowego odniósł się też Krzysztofowi Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Przypomniał, że w swojej karierze zawodowej uczestniczył w tworzeniu struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a później także i Banku Ochrony Środowiska. Dzięki temu miał szansę obserwować powstawanie potężnego zasobu kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska, czego efektem jest realizacja takich przedsięwzięć, jak ów wielki Program termomodernizacji gospodarstw domowych.

– Zawsze, kiedy spotykaliśmy się z kolegami z NFOŚiGW, towarzyszyło nam takie wielkie marzenie, żeby to współdziałanie było jak największe. Tylko dzięki wspólnym działaniom podejmowanych przez Polaków, przez polskie firmy,  możemy osiągnąć znacznie lepsze rezultaty w obszarze, który dla nas ma tak istotne znaczenie.

Wszyscy chcemy być zdrowi, chcemy mieć czyste wody, dobre gleby, niezanieczyszczone powietrze – dodał prezes ZBP, przypominając, że już 4 lata temu podczas walnego zgromadzenia Związku Banków polskiej zwrócił się on do przedstawicieli sektora, by przygotowywali swoje instytucje do realizacji programów proekologicznych.

W przeciągu kilkunastu miesięcy na rynek powinno trafić dodatkowo około 3 mld zł kredytu, a zaangażowanie banków w całym Programie szacowane jest na około 40 mld złotych

‒ Chciałem to powiedzieć i podziękować, gdyż to jest nasze osobiste zaangażowanie, motywowane przeświadczeniem, że trzeba postawić na nowe rozwiązania – tymi słowami Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił się do sygnatariuszy porozumienia.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli uczestniczących w programie Czyste Powietrze instytucji finansowych, w przeciągu kilkunastu miesięcy na rynek powinno trafić dodatkowo około 3 mld zł kredytu, a zaangażowanie banków w całym Programie szacowane jest na około 40 mld złotych.

Prezes ZBP podkreślił również, że wsparciem dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej polskich budynków mieszkalnych może być system monitorowania nieruchomości na terenie kraju AMRON, kilkanaście lat temu zbudowany przez sektor bankowy i cały czas rozbudowywany. Dzięki temu będzie można zweryfikować, czy dana nieruchomość rzeczywiście weszła w program ekologiczny.

‒ Mam propozycję. Nie ma powodu, żeby budować 2000 systemów monitorowania, bo z naszego punktu widzenia kredytowania i ubezpieczenia nieruchomości ważne jest to, w jakim one są stanie, jakiej klasy ogrzewaniem dysponują i ile emitują zanieczyszczeń  ‒ wskazał prezes ZBP.  

Czytaj także: Zadbamy o czyste powietrze, bo sami nim oddychamy

Czyste Powietrze to nie tylko wymiana pieca

W dyskusji nad modernizacją ogrzewania w polskich domach jednorodzinnych nierzadko pojawia się pytanie, czy wymiana ogrzewania węglowego na gazowe nie będzie skutkować znacznie większymi kosztami w fazie eksploatacji.

W programie Czyste Powietrze istnieje możliwość sfinansowania i otrzymania dotacji również na termomodernizację budynku, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Do tych zarzutów odniósł się Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW wskazując, że program Czyste Powietrze został zaprojektowany w taki sposób, żeby oprócz waloru antysmogowego, jaki daje wymiana źródła ogrzewania na ekologiczne, pojawił się jednocześnie aspekt termomodernizacji i podnoszenia efektywności energetycznej budynku.

Dlatego w programie Czyste Powietrze istnieje możliwość sfinansowania i otrzymania dotacji również na termomodernizację budynku, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.  

‒ Wcześniej nie było tak powszechnego, dużego programu, który z zapewniałby finansowanie wymiany źródeł ogrzewania, a z drugiej strony podnosił efektywność energetyczną budynków.

W poprzednich programach zdarzały się sytuacje, gdzie osoby wracały do wykorzystywania trującego kopciucha z uwagi na gwałtowny wzrost kosztów ogrzewania.

Z tych doświadczeń wyciągnięto wnioski, wykorzystane przy projektowaniu programu Czyste Powietrze, u jego podstaw, i stąd też istotna część wniosków w ramach Programu zawiera właśnie podnoszenie tej efektywności energetycznej – dodał Paweł Mirowski.

Czytaj także: Program Czyste Powietrze: od połowy roku kredyty z dotacjami dostępne dla klientów Zrzeszenia BPS

Źródło: aleBank.pl