Banki spółdzielcze zaostrzą ocenę zdolności kredytowej klientów?

Banki spółdzielcze zaostrzą ocenę zdolności kredytowej klientów?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mija trzeci rok od chwili, gdy w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości funkcjonuje system ochrony instytucjonalnej. Ta koncepcja się sprawdziła - przekonuje dr Sławomir Czopur, prezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Jeśli chodzi o wypłacalność to zagregowany wskaźnik wypłacalności przekracza 18 procent co oznacza, że jako grupa kapitałowo jesteśmy właściwie wyposażeni.

Jeśli mierzyć skuteczność systemu ochrony ogólnym poziomem oceny ekonomicznej jego uczestników to wciągu tych trzech lat wzrosła co wskazuje na jego korzystny i stabilizujący wpływ. Nie powinno być zatem niespodzianką, że w obecnej chwili poziom ryzyka systemowego kształtuje się na niskim poziomie. Sytuacja jest jednak dynamiczna i w otoczeniu banków spółdzielczych pojawiają się przesłanki wskazujące na potencjalne zagrożenia. Chodzi tu o jakość kredytów.  Część klientów pozostających w obszarze zainteresowania bankowości spółdzielczej zaczyna odnotowywać problemy co przy wciąż wysokiej dynamice PKB jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym o możliwości zmiany fazy cyklu koniunkturalnego. Wyprzedzając bieg wydarzeń system ochrony zrzeszenia zamierza zaproponować bankom podniesie standardów oceny zdolności kredytowej i monitorowania sytuacji klientów.