Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe

Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe
Fot. stock.adobe.com/Fantasista
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w IV kwartale tego roku oraz niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie. Po stronie kredytów dla przedsiębiorców oczekiwany jest wzrost popytu przez pojedyncze banki, ale tylko w sektorze długoterminowych kredytów dla małych i średnich firm, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

#NBP: na IV kwartał 2018 r. #banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych #KredytyHipoteczne #kredyty @nbppl

„Na IV kwartał 2018 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto ok. -15% ) oraz oczekują istotnego spadku popytu (procent netto ok. -40%)” – czytamy w ankiecie.

W III kwartale 2018 r. niewielki wzrost popytu na kredyty hipoteczne

W III kwartale 2018 r. banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. NBP podał, że w opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, ale również czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. atrakcyjna oferta cenowa. Natomiast w kierunku spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oddziaływało zaostrzenie kryteriów ich udzielania.

Zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych

W III kwartale 2018 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, a skala zaostrzenia była znacznie większa niż przewidywana we wcześniejszej edycji ankiety. Jednocześnie banki obniżyły marżę kredytową oraz pozaodsetkowe koszty kredytu.

„W opinii ankietowanych podmiotów, do zmiany polityki kredytowej przyczyniły się głównie przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej oraz inne przyczyny nieuwzględnione w ankiecie, tj. zmiana procedur kalkulacji zdolności kredytowej z uwzględnieniem zmiany wieku emerytalnego kredytobiorców” – czytamy dalej.

W segmencie kredytów konsumpcyjnych, na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany popytu.

„W III kwartale 2018 r. popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie. Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz mniejszym wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania. Natomiast banki, które odczuły spadek popytu uzasadniały go zaostrzeniem warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych” – podał NBP.

W III kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie.

Kredyty dla przedsiębiorstw

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw ubiegły kwartał upłynął z kolei pod znakiem zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów. Podobnie jak we wcześniejszej edycji, skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

„Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w III kwartale 2018 r., uzasadniały to głównie swoją bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową, wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (branża budowlana, paliwowa oraz handel spożywczy) oraz przewidywaną sytuacją gospodarczą. Czynnikami uzasadniającymi łagodzenie polityki kredytowej była z kolei presja konkurencyjna” – czytamy dalej.

Na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw oraz oczekują one wzrostu popytu zgłaszanego jedynie przez małe i średnie przedsiębiorstwa na kredyty długoterminowe.

W III kw. wzrost popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa zaobserwowały pojedyncze banki – uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji. Natomiast banki, które zaobserwowały spadek popytu uzasadniały go głównie zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.

Źródło: ISBnews