Banki likwidują godziny dla seniorów, przywracają normalną pracę swoich oddziałów

Banki likwidują godziny dla seniorów, przywracają normalną pracę swoich oddziałów
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak pracują banki dwa miesiące od momentu rozpoczęcia się pandemii koronawirusa w Polsce, w jaki sposób wspomagają swoich pracujących zdalnie pracowników? Zebraliśmy informacje od PKO BP, SGB-Banku, Banku Pekao SA, Banku Millennium, Santander Bank Polska, mBanku, BNP Paribas, Banku Ochrony Środowiska.

Bohdan Szafrański: Po minięciu #COVID19, znacznie wzrośnie liczba pracujących zdalnie bankowców, a klienci jeszcze częściej niż dotąd będą elektronicznie załatwiali swoje bankowe sprawy @PKOBP @BankMillennium @@BNPParibas_PL @BankPekaoSA

Tak jak rusza cała gospodarka również sektor bankowy wraca do normalnego trybu pracy.

Zapytaliśmy banki o obsługę klientów i powrót do biur pracowników pracujących dotychczas w trybie zdalnym. Na całym świecie mówi się też o problemach wynikających ze stresu związanego z pandemią. Wiele firm widzi ten problem i podejmuje działania wspierające pracowników, i o to również zapytaliśmy.

BNP Paribas Bank Polska

Od poniedziałku 11.05 w oddziałach BNP Paribas wrócono do standardowych godzin pracy i dostępności dla klientów i nie ma już dedykowanej godziny dla seniora.

Pozostałe zasady dotyczące kwestii bezpieczeństwa pozostają bez zmian. Od początku wybuchu pandemii oddziały przez cały czas pozostawały otwarte (99,4% oddziałów jest dostępnych dla klientów z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa), co nie było częste wśród banków.

Obecnie (18 maja) bank pracuje nad procedurą powrotu pracowników z pracy zdalnej.

Bank udzielił pracownikom wsparcia psychologicznego przez telefon – w tym celu uruchomiono dwie specjalne linie.

Otwarcie i często komunikuje się z pracownikami na temat sytuacji związanej z koronawirusem, wprowadza m.in. dedykowane sekcje w ramach wewnętrznego intranetu, a w specjalnej aplikacji pracownicy mogą znaleźć wiele informacji na temat zdrowia psychicznego i samopoczucia.

Dla menadżerów zorganizowano zdalne webinaria – jak zarządzać rozproszonym zespołem oraz dla pracowników o organizacji biura domowego. Proponuje się spotkania online, takie jak Empathy w sytuacjach kryzysowych.

Udostępniono też zdalnie materiały edukacyjne dla dzieci na czas opieki domowej, a wolontariusze banku w ramach programu Bakcyl (edukacja finansowa dla uczniów) prowadzą zajęcia online dla dzieci pracowników.

Dodatkowo bank wspiera pracowników w procesie otrzymywania świadczeń z tytułu skutków występowania pandemii, m.in. dodatkowego świadczenia opiekuńczego.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)

Większość placówek Banku Ochrony Środowiska  (49 z 53) od poniedziałku 18 maja wróciła do normalnych godzin obsługi klientów. Do 29 maja, z uwagi na sytuację epidemiczną panującą w województwie śląskim, utrzymano skrócone godziny obsługi klienta (10:00 – 16:00) w trzech Oddziałach Operacyjnych w Bielsku-Białej, w Katowicach oraz w Gliwicach.

Od początku marca w banku prowadzone są działania mające na celu ochronę zdrowia i wsparcie pracowników. Bank umożliwił pracownikom pracę zdalną w miejscu zamieszkania, wprowadził dla części pracowników rotacyjny systemu prac, zapewnił narzędzia do przeprowadzania  wideokonferencji. 

Zadbano o odpowiednie środki dezynfekcyjne, maski na twarz, rękawiczki ochronne, realizowane są działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami pracy, która powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W banku wdrożono działania profilaktyczne ograniczające prawdopodobieństwo infekcji, w tym częstą dezynfekcję powierzchni intensywnego użytku takich jak przyciski przy i w windach, poręcze na klatkach, klamki, bramki,  itp.

Obecnie trwają końcowe prace związane z opracowywaniem wytycznych dla kierowników komórek organizacyjnych w zakresie powrotu pracowników z pracy zdalnej i ewentualnego ich dalszego wsparcia.

Bank Pekao S.A.

Bank podjął decyzję o zmianach w pracy oddziałów. Pierwszym krokiem było zniesienie godzin dla seniorów. W kolejnym, w ponad 400 oddziałach wydłużono godziny obsługi bezpośredniej klientów z 5 godzin do 6 godzin.

Pracownicy powrócili do 8-godzinnego czasu pracy, w którym poza 6 godzinami dedykowanymi na obsługę klienta w oddziale, 2 godziny są przeznaczone na pracę administracyjną oraz zdalną obsługę klienta.

Kolejne zmiany będą zależeć od kolejnych decyzji rządu i rozwoju sytuacji epidemicznej.

Bank jest przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Ma przyjęte zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Już obecnie część pracowników wyraża chęć powrotu do swoich biur i w porozumieniu z przełożonymi może świadczyć pracę przy swoich stanowiskach pracy. Oczywiście z uwagi na troskę o zdrowie nie są to jeszcze sytuacje powszechne.

Obecnie nie ma decyzji co do ewentualnej daty powrotu do pomieszczeń biurowych wszystkich pracowników. Trzeba też zwrócić uwagę, że praca zdalna dla wielu pracowników okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem i nie ma powodu, aby całkowicie odchodzić od tego sposobu działania.

W Banku Pekao jeszcze przed epidemią stosowano pracę zdalną i bank pozostanie przy takiej możliwości w sytuacjach, gdzie rodzaj pracy pozwala to stosować.

Banku Pekao od wielu lat prowadzi warsztaty psychologiczne dla pracowników dotyczące radzenia sobie ze stresem. Tym związanym z pracą, jak i z życiem prywatnym.

Obecnie wzmocniono działania i zachęca się pracowników do udziału w webinariach dotyczących stresu związanego z zagrożeniem zdrowia oraz dbania o higienę psychiczną i fizyczną w takcie pracy zdalnej.

Uruchomiono także dodatkową możliwość z korzystania z pomocy psychologicznej wraz z dostawcą opieki medycznej. Prowadzona jest także wśród pracowników szeroko zakrojona akcja informacyjną dotyczącą COVID19.

Santander Bank Polska

Jak mówi Piotr Kajka, odpowiedzialny za sieć oddziałów w Santander Bank Polska równolegle z działaniami rządu skierowanymi do rozmrażania gospodarki – również w Santander Banku liczba oddziałów i dostępność doradców dla klientów stopniowo wraca do sytuacji sprzed COVID-19.

Obecnie 99% placówek banku jest dostępnych dla klientów, wydłużono czas dostępności dla klientów, odpowiadając na ich zapotrzebowanie. Bank cały czas świadczy pełen zakres usług w placówkach.

Piotr Kajka ocenia, że powrót do normalnego trybu pracy oddziałów możliwy będzie dopiero wtedy, gdy wygaśnie epidemia. Obecnie placówki pracują, jednak w skróconych godzinach dla klientów. We wszystkich placówkach stosuje się podwyższone standardy higieny – maski, rękawiczki, dezynfekcja placówek.

Proces dojścia do normalnego trybu pracy realizowany jest stopniowo i bardzo ostrożnie — w pierwszym etapie udostępniono klientom placówki własne, placówki partnerskie i strefy Santander w galeriach handlowych. Kolejnym krokiem będzie powrót do godzin otwarcia placówek sprzed COVID-19.

Bank pracuje nad reorganizacją przestrzeni pracy, aby możliwy był powrót osób, pracujących zdalnie. Wiele procesów realizowanych jest obecnie zdalnie, bez utraty ich jakości.

W Santander Bank Polska well being jest istotnym elementem pracy. Dlatego również w tym okresie podjęto dodatkowe działania i uruchomiono dla pracowników telefon z poradami psychologa, jeśli tego potrzebują. Jest też newsletter – który w jasny i prosty sposób pokazuje jak przetrwać trudny dla wszystkich czas izolacji, jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo pracy zdalnej, jeśli „na pokładzie” są również dzieci.

Dodatkowo bank angażuje pracowników w przygotowywane specjalnie dla nich quizy i konkursy. Wszystko po to, by móc osiągnąć równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym oraz zadbać o siebie i najbliższych.

SGB-Bank

Jak mówi Anna Jaszczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr i Administracji w SGB-Banku SA, bank zachowuje wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Obsługa klientów również została przemyślana na nowo, położono dużo większy nacisk na relacje internetowe. Wizyta w oddziale powinna być ostatecznością, a jej czas ograniczony do niezbędnego minimum. Wielu klientom ten sposób kontaktów bardzo odpowiada, choć, co oczywiste, jest grupa, która preferuje osobiste kontakty.

Pod tym względem bank stosuje bardzo twarde rygory bezpieczeństwa, standardowe dla wszystkich banków. Wszystkie oddziały były czynne.

‒ Jesteśmy w ciągłym kontakcie z kadrą menedżerską i mamy plan powrotu na cztery miesiące do przodu ‒ podkreśla Anna Jaszczak.

W ten sposób można zarządzić powrotem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.  Już teraz spora grupa pracowników pojawia się w biurach – to znak, że niektórzy tęsknią za relacyjnością.

Organizując im pracę przestrzega się wszystkich zaleceń wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. W pokojach pracuje mniej osób niż zwykle. Na każdego pracownika przypada odpowiednia, wymagana przepisami powierzchnia. To samo dotyczy dostępu do płynów dezynfekujących i maseczek.

Praca zdalna na stałe zagości w kulturze firmy.  W banku obserwuje się sytuację, i bank jest w ciągłym kontakcie z kadrą menedżerską i elastycznie będzie zarządzać sytuacją.

‒ Warte przeanalizowania będą doświadczenia płynące z okresu pandemii, na przykład możliwość częstszej rotacji, pracy zdalnej, ograniczenia liczby osób na stałe pracujących przy swoich biurkach. To trzeba na spokojnie zweryfikować – stan pandemii tworzy zupełnie nową formułę relacji pracowniczych i stylu pracy samego banku ‒ dodaje Anna Jaszczak.

Aby zapewnić pracownikom poczucie komfortu psychicznego, uruchomiono specjalną linię telefoniczną. Każdy może zadzwonić i porozmawiać z psychologiem. To jest czas w którym można poradzić się, dopytać i uspokoić emocje.

Bank Millennium

Obecnie prawie wszystkie placówki Banku Millennium (ponad 97%) wróciły do normalnego trybu pracy i zdecydowana ich większość (ponad 4 na 5) jest dziś dostępna dla klientów w tych samych godzinach co przed pandemią.

Ewentualne ograniczenia mają charakter lokalny i dotyczą w szczególności województwa śląskiego, w którym sytuacja epidemiczna jest obecnie najtrudniejsza.

We wszystkich oddziałach w trosce o zdrowie klientów i pracowników stosuje się dodatkowe zasady bezpieczeństwa (dodatkowa dezynfekcja powierzchni, separatory z pleksi oddzielające pracowników od klientów, ograniczona liczba klientów mogących jednocześnie przebywać w oddziale i minimalna odległość pomiędzy osobami przebywającymi w oddziale, wyposażenie pracowników w rękawiczki, maski lub przyłbice).

Jednocześnie bank zachęca klientów do bankowania bez wychodzenia z domu dzięki aplikacji mobilnej i bankowości internetowej oraz do wypłat i wpłat gotówki w bankomatach kartą lub BLIKi-em jak mówi Artur Żurek, dyrektor Departamentu Wspomagania Sieci Banku Millennium.

Z kolei Iwona Jarzębska, dyrektor ds. Public Relations w Banku Millennium informuje, że obecnie prawie wszyscy pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki poza biurem i chcą pracować w domu, pracują zdalnie.

Około 2700 pracowników codziennie loguje się zdalnie do sieci banku. Około 600 osób, w dużej mierze na własne życzenie, pracuje w biurach w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

Od 18 maja wprowadzony został trzy etapowy program powrotu do pracy w centralach banku. Priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, zapewnienie ciągłości biznesowej oraz utrzymanie wysokiej efektywności pracy. Bank chce wprowadzać zmiany bez pośpiechu, odpowiedzialnie i przede wszystkim z dbałością o zdrowie zespołu.

Jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, to żeby utrzymać ciało i umysł w harmonii oraz dobrej kondycji Bank Millennium zorganizował akcję „Zadbaj o siebie maju”.

W programie profilaktyki zdrowotnej do końca maja na wewnętrznym portalu Świat Millennium pracownicy będą otrzymywać porady, artykuły, przepisy i ćwiczenia od specjalistów i pracowników, pomagające zachować właściwą równowagę psychiczną i zdrowie w czasie pandemii.

W ramach akcji na początek zaproponowano zestaw ćwiczeń, które w sposób bezpieczny pomagają rozładować napięcie, zrelaksować ciało i umysł oraz nabrać mocy. Można je praktykować je z rodziną, bliskimi w domu albo na świeżym powietrzu.

PKO Bank Polski

Część placówek może pracować w zmienionych godzinach pracy. W przeważającej większości oddziały pracują do godz. 16.00. bądź 17.00.

PKO Bank Polski na bieżąco analizuje sytuację dotyczącą epidemii i podejmuje adekwatne do tego decyzje. Wykaz dokładnych godzin, w jakich czynne są oddziały, znajduje się na stronie internetowej, na której informacje są na bieżąco aktualizowane.

Bank zwraca uwagę, że klienci mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej (bankowość elektroniczna to m.in. możliwość opłacenia online rachunków za prąd czy mieszkanie bez konieczności wizyty w placówce), jak również z aplikacji mobilnej.

Obecnie ok 50% wszystkich pracowników banku pracuje w trybie pracy zdalnej lub rotacyjnej w tym sieć sprzedaży. Bank monitoruje sytuację i na bieżąco podejmuje decyzje o zasadach powrotu do biur, pamiętając o zaleceniach dotyczących m.in. dystansu społecznego, czy dezynfekcji rąk.

Priorytetem jest zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów. Nie ma też wątpliwości, że digitalizacja życia oraz miejsc pracy będzie postępowała, a praca zdalna, w jakimś zakresie, stanie się standardem.

W PKO Banku Polskim dostępne są konsultacje psychologiczne, a dodatkowo zorganizowane zostały dyżury ekspertów oraz szkolenia poświęcone zdrowiu i organizacji pracy własnej w nowych warunkach. Dzięki takim inicjatywom pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem, emocjami.

Jak pokazują powyższe przykłady i co już widać, po minięciu epidemii, znacznie wzrośnie liczba pracujących zdalnie bankowców, a klienci jeszcze częściej niż dotąd będą elektronicznie załatwiali swoje bankowe sprawy.

mBank

W tej chwili wszystkie oddziały mBanku są dostępne. Otwierane są również placówki mFinanse (na dziś działa już mniej więcej 2/3 sieci, w najbliższych dniach zaczną działać następne). Placówki sukcesywnie powracają do standardowych godzin obsługi.

Decyzja o powrocie do biur zostanie podjęta jeśli będzie to dla pracowników bezpieczne. 

Już od 31 marca każdy pracownik mBanku może skorzystać z bezpłatnej telefonicznej konsultacji psychologicznej. Jak zapewnia biuro prasowe banku, mBank robi wszystko co jest możliwe, aby jego pracownicy czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Źródło: aleBank.pl