Bank Spółdzielczy w Skoczowie jednym z darczyńców programu grantowego „Działaj lokalnie”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140602.dzialaj.lokalnie.01.500x221OGŁOSZENIE KONKURSU 2014

Mamy ogromną przyjemność ogłosić nabór projektów do Działaj Lokalnie VIII 2014 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie ma już swoją tradycję. Od 2007 roku przyznał już łacznie ponad 255 785 zł w ramach dotacji. Razem z wkładem grantobiorców na potrzeby mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego zostało wydane już ponad pół miliona zł. Powstało wiele wartościowych i mądrych inicjatyw, które dzięki Działaj Lokalnie mogły zostać zrealizowane.

Pula na dotacje w br. to minimum 29 700 zł na projekty trwające od 15 czerwca do 15 grudnia 2014 roku

Priorytet: Dobro wspólne lokalnej społeczności
Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł
Termin składania wniosków upływa: 05 czerwca 2014 roku

Ważna zmiana – wnioski o dotacje składane będą wyłacznie w wersji elektronicznej przez generator, a w szczególnych przypadkach przez e-mail. Generator jest dostępny dla wnioskodawców pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Dodatkowe informacje: www.scmt.cieszyn.pl

Źródło: Bank Spółdzielczy w Skoczowie