Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wprowadził usługę Powiadomienia SMS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bps.01.400x102W systemie bankowości internetowej e25 uaktywniona została nowa usługa - Powiadomienia SMS, która pozwala na bieżąco kontrolować zmiany dokonywane na rachunkach.

Do posiadacza rachunku wysyłane są wiadomości tekstowe SMS informujące m.in. o:

  • zmianie sald rachunków bankowych,
  • zmianie sald rachunków kartowych,
  • realizacji zleceń stałych,
  • saldzie depozytów,
  • saldzie kredytów,
  • zmianie statusu wysłanych wniosków,
  • kwestiach bezpieczeństwa.

Jeden SMS dotyczy zawsze jednego zdarzenia.

By skorzystać z usługi Powiadomienia SMS należy posiadać rachunek ROR lub rachunek bieżący w Banku BPS, dostęp do systemu e25 oraz telefon komórkowy działający w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora. Usługa Powiadomienia SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego Klienta.

– Powiadomienia SMS pozwalają kontrolować zmiany dokonywane na rachunkach, lokatach i innych produktach bankowych. Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Klient może aktywować usługę i samodzielnie dostosować ją do swoich potrzeb, aby otrzymywać SMSy o interesujących go zdarzeniach. Powiadomienia SMS zwiększają także bezpieczeństwo naszych Klientów, natychmiast informując np. o zmianie salda. Klient może otrzymać też wiadomość o zalogowaniu do systemu bankowości internetowej lub zablokowaniu kanałów dostępu na skutek błędnych prób logowania – powiedziała Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej.

Usługa jest płatna. Koszt jednego powiadomienia SMS reguluje obowiązująca w Banku Taryfa Opłat i Prowizji dostępna na stronie internetowej Banku BPS

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.