Bank Pocztowy zakończył działania naprawcze dot. adekwatności kapitałowej

Bank Pocztowy zakończył działania naprawcze dot. adekwatności kapitałowej
Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy skutecznie przeprowadził i zamyka działanie naprawcze dotyczące adekwatności kapitałowej i awaryjny plan kapitałowy bez konieczności dokapitalizowania przez Akcjonariuszy, poinformował Bank.

Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zakończeniu działań naprawczych dotyczących adekwatności kapitałowej. Wdrożone w latach 2022-2023 mechanizmy pozwoliły  podnieść miary kapitałowe do bezpiecznych poziomów.

Dzięki działaniom Banku podnoszącym jego rentowność, inicjatywom sprzedażowym, niskim kosztom ryzyka, akumulacji zysków oraz zmianie struktury i częściowemu odwróceniu negatywnych wycen papierów dłużnych w portfelu Banku – było to możliwe bez dokapitalizowania Banku Pocztowego przez jego Akcjonariuszy.

Jednocześnie wprowadzone wcześniej mechanizmy ułatwiły wdrożenie nowej strategii na lata 2023-2026 zakładającej, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto – ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 roku. 

Czytaj także: Bank Pocztowy planuje do 2026 roku zredukować emisję własną CO2 o 32%

Bank Pocztowy ’22 – decyzja dot. wzrostu bezpieczeństwa kapitałowego

Bank Pocztowy 25 lutego 2022 r., w związku ze spadkiem wskaźnika dźwigni finansowej oraz rozpoznaniem ryzyka przekroczenia w horyzoncie trzech miesięcy poziomów granicznych miar kapitałowych, uruchomił Awaryjny plan kapitałowy, a następnie 12 kwietnia 2022 roku Plan Naprawy w zakresie dokapitalizowania Banku. Ostatecznie Akcjonariusze nie podjęli decyzji o dokapitalizowaniu Banku.

– Przed decyzją o potencjalnym dokapitalizowaniu skupiliśmy się na wdrożeniu kompleksowego i innowacyjnego planu działań dotyczących niemal każdego obszaru aktywności Banku, mającego finalnie wpływ na wzrost bezpieczeństwa kapitałowego.

Wraz z wysokim poziomem stóp referencyjnych doprowadziło to do historycznie rekordowej poprawy kondycji finansowej Banku Pocztowego.

Dzięki znaczącemu podniesieniu miar kapitałowych, które pozostawały na poziomie bezpiecznym Planu Naprawy od sierpnia 2023 r., jak również dalszemu ich wzrostowi w kolejnych miesiącach, zaistniały wystarczające warunki do podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji działania naprawczego dotyczącego adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania Banku w ramach realizacji Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. – pomimo braku formalnej realizacji dokapitalizowania w formie emisji nowej serii akcji – oraz zakończenia realizacji Awaryjnego planu kapitałowego w Banku Pocztowym – powiedział Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego.

Na koniec 2023 roku miary kapitałowe Banku kształtowały się powyżej obowiązujących minimów regulacyjnych:

  • wartość wskaźnika TCR wyniosła 23,56% przy poziomie regulacyjnym 11,55% uwzględniającym wszystkie obowiązujące bufory;
  • wartość wskaźnika Tier1 wyniosła 21,73% przy poziomie regulacyjnym 9,55%;
  • wartość wskaźnika dźwigni finansowej wyniosła 8,05% przy poziomie regulacyjnym 3,0% i poziomie bezpiecznym 6,0%.

Ponadto Bank Pocztowy może dziś pochwalić się znakomitą sytuacją płynnościową oraz jednym z najlepszych na rynku wyników w zarządzaniu ryzykiem w ujęciu poziomu odpisów czy dynamiki spadku portfela należności nieregularnych. Na 31 grudnia 2023 roku Bank notował koszty ryzyka na poziomie +0,07%.

Czytaj także: Bank Pocztowy z rekordowym zyskiem netto w 2023 roku

Nowa strategia Banku Pocztowego 2023-2026

Warto przypomnieć, że wdrożona nowa strategia do 2026 r. oparta jest na sześciu priorytetach.

Koncentruje się m.in. na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego w obszarze mieszkalnictwa.

Dzięki jej wdrażaniu oprócz generowania wysokiego zysku netto w kolejnych latach Bank Pocztowy ma także dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r.

Jednocześnie w tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie wartość wskaźnika Tier1.

Czytaj także: Liczba transakcji BLIK w Banku Pocztowym wzrosła niemal czterokrotnie w ciągu 2 lat

Źródło: Bank Pocztowy SA