Bank Millennium zawarł ponad 4 tys. ugód z frankowiczami

Bank Millennium zawarł  ponad 4 tys. ugód z frankowiczami
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium dotychczas zawarł ponad 4 tys. ugód z klientami posiadającymi hipoteczne kredyty walutowe i zakłada, że decyzje w sprawie przystąpienia do programu ugód według propozycji szefa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podejmie po posiedzeniu Sądu Najwyższego zaplanowanego na wrzesień, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

„Od początku tego roku Bank zawarł ponad 4 tys. ugód. Mamy otwarty kanał relacji z klientami, staramy się dostosować do ich potrzeb, do tego, czego oczekują i ugody zawarliśmy dotychczas w takiej liczbie” ‒ powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge podczas konferencji online.

Ponad 8,5 tys. frankowych umów kredytowych

Według raportu, na koniec czerwca bank miał 7 902 umowy kredytowe i dodatkowo 672 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będące przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych.

Do 30 czerwca 2021 r. ostatecznie rozstrzygnięto jedynie 91 spraw (66 dotyczyło roszczeń złożonych przez klientów przeciwko bankowi, a 25 roszczeń złożonych przez Bank przeciwko klientom, tj. spraw windykacyjnych) dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych z całkowitą wartością roszczeń wniesionych przez powodów wynoszącą 920,1 mln zł oraz 69,8 mln CHF.

Czytaj także: BIK: jakość kredytów frankowych nadal lepsza od złotowych

Jak wskazał prezes, Bank spodziewa się dalszego napływ spraw frankowych w kolejnych kwartałach, ale ‒ jak zaznaczył ‒ na ich skalę mogą rzutować już wydane decyzje Sądu Najwyższego, jak i orzeczenia TSUE.

„Są pewne fale związane z działalnością promocyjną przez kancelarie prawne. Trudno prognozować, jak zachowają się klienci, […] jakie będą przyszłe zachowania. Naszym zdaniem, ostatnie decyzje 7-osobowego składu Sądu Najwyższego oraz ostatnie orzeczenia TSUE były pozytywne, a przynajmniej mniej negatywne dla banków. Uważamy więc, że te decyzje też będą rzutować na prawdopodobieństwo pewnego spadku napływu liczby spraw sądowych” ‒ wskazał prezes Joao Bras Jorge.

Do 30 czerwca 2021 r. ostatecznie rozstrzygnięto jedynie 91 spraw

Jak dodał, decyzje dotyczące przystąpienia Banku do programu ugód będą podejmowane po posiedzeniu Sądu Najwyższego w pełnym składzie, zaplanowanego na 2 września.

„Łatwiej będzie prognozować wpływ decyzji Sądu Najwyższego i wszystkich decyzji, które będą mogły być podjęte – po tym terminie” – powiedział prezes.

Czytaj także: Kredyty frankowe: termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyznaczony na 2 września

Bilansowa wartość rezerw 1 868,9 mln złotych plus 111 mln złotych

Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych wyniosła 1 047 mln zł w I poł. br. wobec 168 mln zł rok wcześniej. W samym II kw. br. rezerwa ta wyniosła 513,6 mln zł wobec 533,4 mln zł rok wcześniej.

„Bez wątpienia będą w przyszłości rezerwy, ponieważ w przyszłości także będą nowe sprawy i nowe procesy, ale bardzo trudno prognozować, jaka będzie wielkość rezerwy, gdyż bardzo trudno jest przewidzieć, jaki będzie przyszły napływ spraw” ‒ powiedział Joao Bras Jorge.

Na 30 czerwca 2021 r. bilansowa wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych z portfela udzielonego przez Bank Millennium wyniosła 1 868,9 mln zł, zaś w przypadku portfela udzielonego przez były Euro Bank 111 mln zł. Ryzyko prawne portfela b. Euro Banku jest w pełni pokryte Umową Ubezpieczeniową z Societe Generale.

Bez wątpienia będą w przyszłości rezerwy, ponieważ w przyszłości także będą nowe sprawy i nowe procesy

Jak podał Bank, roszczenia sformułowane przez klientów w poszczególnych sprawach dotyczą głównie uznania nieważności umowy i zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia z powodu abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych. 

Bank podał w raporcie, że unieważnienie wszystkich umów kredytowych Banku Millennium będących w chwili obecnej przedmiotem pozwów indywidualnych i zbiorowych bez odpowiedniej kompensaty za użytkowany kapitał mogłoby pociągać za sobą koszt brutto (przed opodatkowaniem) do 3 003 mln zł.

Czytaj także: Kredyty frankowe: jest stanowisko Prezesa NBP dla Sądu Najwyższego, co stwierdza?

Źródło: ISBnews