Bank Millennium: strata netto 200,3 mln zł w II kw., akcja kredytowa wzrosła o 6% r/r w I półroczu, wskaźnik NPL 4,71%

Bank Millennium: strata netto 200,3 mln zł w II kw., akcja kredytowa wzrosła o 6% r/r w I półroczu, wskaźnik NPL 4,71%
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 75 794 mln zł na koniec czerwca 2021 r. i wzrosły o 6% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dynamikę 13% r/r, podał bank Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,71% na koniec II kw. wobec 4,95% na koniec 2020 r.

Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 2 kwartałach 2021 wyniósł -512 mln zł (-200 mln zł w 2 kwartale).

Głównym obciążeniem wyników były rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 047 mln zł (514 mln zł  w 2 kwartale). Gdyby nie rezerwy walutowe, Grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 449 mln zł (267 mln zł tylko w 2 kwartale).

Czytaj także: Bank Millennium spodziewa się straty netto w II kw. z powodu rezerw dotyczących kredytów walutowych

Padł nowy rekord sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych odpowiednio w wysokości 4,8 mld zł (+68% r/r) i 2,7 mld zł (+14% r/r).

‒ Wyniki po I. półroczu 2021 roku są wyraźnym dowodem na to, że Bank skutecznie złagodził większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii. Zysk netto przed odpisami na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wyniósł 449 mln zł. Wyniki biznesowe również oceniam pozytywnie. Udane dwa kwartały to przede wszystkim ponadrynkowy wzrost akcji kredytowej (+6% r/r). Kluczową rolę odegrały tu kredyty oferowane klientom detalicznym.

Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła rekordowe 4,8 mld zł (+68% r/r), natomiast pożyczek gotówkowych 2,7 mld zł (+14% r/r). Liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2,14 mln (wzrost o 9% r/r), a klientów mobilnych 1,8 mln (wzrost o 15%) – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium podsumowując wyniki. – W skali kwartału nastąpił również 2% wzrost portfela kredytów bankowości przedsiębiorstw oraz silne ożywienie w leasingu (+30% nowych wolumenów sprzedaży).

Czytaj także: Dobre prognozy zysków banków notowanych na GPW

Główne osiągnięcia finansowe i biznesowe  

Wyniki za II. kw. 2021 roku były wyraźnym dowodem, że Grupa BM z powodzeniem przezwyciężyła większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii. Zysk przed rezerwami za 2kw21 wyniósł rekordowe 490 mln zł i był 8% powyżej wyniku w 2kw20 (1poł.21: 909 mln zł, +6% r/r).

Padł nowy rekord sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych odpowiednio w wysokości 4,8 mld zł (+68% r/r) i 2,7 mld zł (+14% r/r)

Poprawa wynikała z „pozytywnych nożyc operacyjnych” (ang. operating jaws) – przychody wzrosły o 1% r/r (dynamika r/r  wyniku z odsetek stała się dodatnia, wzrost r/r prowizji uległ przyspieszeniu do 17%), natomiast koszty operacyjne (bez BFG) obniżyły się o 7% (1poł.21: -11%) w wyniku oszczędności zarówno na kosztach osobowych (2kw21: -1% r/r, 1poł.21r: -9% r/r), jak i nieosobowych (2kw21: -15%, 1poł.21: -13%). Dodatkowe wsparcie zapewniły składki na BFG, które w 1poł.21 były o 26% niższe niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

Następujące wydarzenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy determinujące poprawę wyników r/r są zdaniem Grupy Millennium szczególnie warte podkreślenia:

– odbicie wyniku z odsetek do poziomu powyżej 2kw20;

– odbicie kwartalnej NIM do 260 pb w 2kw21, jedynie 39 pb poniżej szczytu w roku 2019 (299 pb w 3kw19) oraz 11 pb powyżej najniższego poziomu (249 pb w 3kw20); silna redukcja kosztu depozytów (spadek o 100 pb w stosunku do końca 2019 r.) do 7 pb w 2kw21 była jednym z kluczowych czynników;

– ponadrynkowy poziom wzrostu kredytów (+6% r/r) pomimo przyspieszenia redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych; stabilny wzrostowy trend produkcji kredytów detalicznych odegrał tu kluczową rolę – wypłaty kredytów hipotecznych w 2kw21 osiągnęły nowy kwartalny rekord – 2,6 mld zł – co oznacza wzrost o 71% r/r. (1poł.21: 4,8 mld zł, wzrost o 68% r/r) przekładający się na udział rynkowy 12% w por. z 13% w 2kw20, natomiast produkcja pożyczek gotówkowych w 2kw21 osiągnęła rekordowe 1,4 mld zł, wzrost o 33% r/r (1poł.21: 2,7 mld zł, wzrost 14% r/r); niezależnie od tego nasz portfel walutowych kredytów hipotecznych zmniejszył się o 21% r/r, co jest wynikiem spłat, tworzenia rezerw (rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i konwersji na kredyty złotowe negocjowanych przez Bank oraz kredytobiorców; w wyniku tych czynników udział walutowych kredytów hipotecznych w kredytach Banku brutto ogółem zmniejszył się do 15,1% (kredyty udzielone przez BM:13,9%) z 20,3% (18,9%) w tym samym okresie w zeszłym roku;

– poprawa efektywności kosztowej w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 881, tj. 12% od 2kw20), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 90 jednostek, tj. 17% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,14 mln, wzrost o 9% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 1,8 mln, wzrost o 15% r/r);  kosztowe działania optymalizacyjne nie tylko prowadziły do nominalnej redukcji kosztów operacyjnych, lecz również przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) obniżył się do 41% w 2kw21 z 47% w tym samym okresie poprzedniego roku (wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela b. EB obniżył się do 40% z 44%), wskaźnik koszty/aktywa obniżył się do 1,5% z 1,6%, natomiast koszty operacyjne na pracownika obniżyły się do 54 000 zł w 1poł.21 z około 57 000 w 1poł.20);

– stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (28 pb w 2kw21 w por. z 121 bp w 2kw20) które odzwierciedlają pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego oraz dalszą sprzedaż kredytów zagrożonych (NPL); wskaźnik NPL zmniejszył się do 4,7% na koniec czerwca 2021 r. z prawie 4,9% rok wcześniej;

– aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne wzrosły o 5% kw/kw do ponad 9,0 mld zł ze wzrostem r/r o 32%.

Czytaj także: Bank Millennium udostępnia firmom możliwość cyfrowej wymiany dokumentów

Koszt ryzyka będzie niższy niż 40 pb w 2021 r.

„Póki co, obserwujemy dobrą jakość portfela kredytów. Nie obserwujemy żadnych istotnych oznak pogarszania się poszczególnych portfeli. 33 punkty bazowe kosztu ryzyka to poziom historycznie niski, nawet poniżej naszych początkowych oczekiwań, ale nie widzimy oznak pogorszenia, więc jest możliwe, że koszt ryzyka pozostanie niski przez cały rok” – powiedział wiceprezes Banku Millennium Fernando Bicho podczas konferencji prasowej online. 

„Trudno jest wypowiadać się tu bardzo precyzyjnie, ale nie jest niemożliwe, że będziemy wyraźnie poniżej 50 punktów bazowych, a nawet poniżej 40. Nadal liczymy na dobre wyniki, jeśli chodzi o koszt ryzyka w II półroczu. Nie jest niemożliwe, że będzie nawet poniżej 40 punktów bazowych” – dodał wiceprezes.

Koszt ryzyka wyniósł 28 pb w II kwartale br. wobec 39 pb rok wcześniej. 

W całym półroczu koszt ryzyka wyniósł 33 pb wobec  98 pb w I poł. 2020 r. 

W maju br. Bank Millennium informował, iż oczekuje, że koszt ryzyka w całym roku nie przekroczy 80 punktów bazowych. 

„Obserwujemy dobrą jakość portfela, korzystaliśmy z niższego kosztu ryzyka. W I połowie zeszłego roku utworzyliśmy związane z covidem rezerwy – od tego czasu koszt ryzyka systematycznie spada. W I półroczu koszt ryzyka wyniósł 33 punkty bazowe ponad kredyty netto ogółem, częściowo wspomagała to sprzedaż kredytów zagrożonych” – wyjaśnił Bicho. 

Wskaźnik kredytów zagrożonych spadł do 4,7% w I poł. br. wobec 4,8% rok wcześniej. 

Poprawa wyniku z odsetek r/r, marża odsetkowa rośnie

Dochody operacyjne wzrosły o 6% w skali kwartału i o 7% r/r i wyniosły 922,5 mln zł w II kw. 

„Jak widać, już osiągamy poziomy dochodu operacyjnego podobne do poziomów sprzed pandemii” – podkreślił Bicho podczas konferencji prasowej. 

Wskazał, że w II kwartale bank zanotował odbicie jeśli chodzi o wynik z odsetek, który był wyższy o 5,2% kw/kw i wyniósł 654,9 mln zł. Wynik z prowizji zwiększył się w skali kwartału o 2,2% do 209,3 mln zł. 

W I półroczu wynik z odsetek spadł o 4% w skali roku do 1 277,2 mln zł. 

„Wynik z odsetek ledwie 4% niżej poziomu sprzed roku i jeśli obecne trendy utrzymają się, zakończymy rok wynikiem z odsetek wyższym niż w 2020 roku. Jednocześnie widać już poprawę marży odsetkowej netto z 2,56% do 2,6% w drugim kwartale. Wynik z prowizji 209 mln zł w II kwartale to nasz najwyższy poziom kiedykolwiek” – dodał Bicho. 

W I połowie roku wynik z prowizji wzrósł o 11% r/r do 414,1 mln zł dzięki opłatom za obsługę rachunku i ubezpieczeń kart płatniczych. 

Bez zdarzeń nadzwyczajnych (w 2021 rezerwy na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych i równomierne rozłożenie składki na BFG – fundusz restrukturyzacji, w 2020 także koszty restrukturyzacji EB), zysk netto w II kw. wyniósł 267,6 mln zł, co stanowi wzrost o 30% w skali kwartału i o 5% w skali roku. 

Udział w kluczowych segmentach rynku

Źródło: Bank Millennium

Wdrożenie strategii

Z uwagi na bezprecedensową skalę zmian środowiska biznesowego spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej strategii na lata 2022 ‒ 2024.

Bank stara się odbudować na zasadzie like-for-like swoje wyniki operacyjne, na które niekorzystnie oddziałał kryzys COVID-19 oraz jego pośrednie i bezpośrednie konsekwencje w terminie od 1,5 do 2 lat. Zamierza się to osiągnąć poprzez dokończenie obecnego programu redukcji kosztów, wprowadzenie nowego programu efektywności operacyjnej, jak również poprawę wyników biznesowych poprzez ulepszoną wycenę i wzrost sprzedaży produktów podstawowych.

Grupa jest zaawansowana w realizacji swoich celów na rok 2021:

Źródło: Bank Millennium

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: Relacje inwestorskie – O Banku – Bank Millennium

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW.

Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: Bank Millennium, ISBnews, PAP BIZNES