Bank i Klient: Korekta dobrego kwartału

Bank i Klient: Korekta dobrego kwartału
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po trzymiesięcznym okresie wzrostów nastąpiła korekta głównego indeksu koniunktury bankowej PENGAB.

Paweł Minkina

W kwietniu indeks PENGAB obniżył wartość w porównaniu do badania sprzed miesiąca o 4,4 pkt., do poziomu 25,9 pkt. (patrz wykr. 1). Zmiana ta, po silnym od początku roku jego wzroście, jest spowodowana sezonowym spadkiem obejmującym zarówno indeks oceny, jak i indeks wyprzedzający aktywność klientów na rynku bankowym.

– Na uwagę zasługują spadki oceny bieżącej produktów depozytowych – zarówno tych skierowanych do podmiotów gospodarczych, jak również dotyczących gospodarstw domowych. Za pozytywne należy przyjąć informacje dotyczące prognozy sześciomiesięcznej sytuacji ekonomiczna przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Względnie stabilnie prezentuje się również półroczna prognoza dotycząca rozwoju rynku bankowego – wskazuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Konsekwentnie wzrastają także wskaźniki rynku kredytowego w większości monitorowanych obszarów. W tym zakresie wyjątek stanowi prognoza dotycząca kredytów konsumpcyjnych (spadek o 9 pkt. proc.) i ocena bieżąca kredytów inwestycyjnych (spadek o 1 pkt. proc.). Według twórcy badania dr. Marcina Idzika z TNS Kantar, I kw. 2017 r. można ocenić pozytywnie, większość indeksów w tym czasie odnotowała dwucyfrowe wzrosty w stosunku do grudnia.

– W I kw. szczególna poprawa nastąpiła na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Poprawiła się także ocena sytuacji ekonomicznej banków. Zaobserwowano także wyraźną poprawę prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. Prognozy sześciomiesięczne są jednak zrównoważone, przeważają opinie pozytywne, jednak ich odsetek nie przyrasta w czasie – podkreśla. W porównaniu z pomiarem z początku roku główny indeks PENGAB wzrósł o 5,9 pkt. proc., analiza wskaźnika w perspektywie 12-miesięcznej prezentuje już tylko jednopunktowy wzrost.

Rosnący optymizm w obszarze produktów kredytowych gospodarstw domowych

Analiza rynku gospodarstw domowych wskazuje na wzrost optymizmu w obszarze produktów kredytowych, widoczne są również pewne spadki dotyczące produktów depozytowych. W stosunku do pomiaru ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI