Bank i Klient: Batalia o pośrednika

Bank i Klient: Batalia o pośrednika
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
12 kwietnia br. Prezydent RP podpisał Ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819). W trakcie jej procedowania dochodziło do ostrych dyskusji i protestów środowisk finansowych. Szczególnie duże emocje wzbudzał zapis w projekcie, zakazujący wypłacania pośrednikom, tudzież doradcom finansowym, prowizji od sprzedanych kredytów hipotecznych.

Artur Król

Zpoczątkiem stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać dyrektywa unijna MiFID II, która w istotny sposób zmieni sposób dystrybucji produktów finansowych w Polsce. To aktualizacja regulacji z 2007 r. Dyrektywa wdrożona 10 lat wcześniej zobowiązywała firmy finansowe m.in. do tego, by ich klienci wypełniali specjalne ankiety, które miały określać ich profil inwestycyjny, w tym skłonność do ryzyka. Dzięki temu miały one wyłowić grupę mało przezornych inwestorów, których należało chronić przed skutkami zaciągnięcia zobowiązań – np. niechcianych produktów finansowych. W praktyce zapis okazał się jednak pusty. Wielu doradców finansowych dążyło przede wszystkim do wyrobienia planu sprzedaży i uzyskania prowizji od sprzedanego produktu. Niekoniecznie szło to w parze z najlepiej rozumianym interesem klienta.

Brak woli do zmian

Przedstawiciele dwóch największych klubów w sejmowej Komisji Finansów – PiS i PO – nie zdecydowali się ostatecznie na wprowadzenie ostrych regulacji w rządowym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym, dotyczących możliwości wynagradzania pośredników kredytowych przez banki. Eksperci rządowi podkreślali w opiniach, że polski rynek nie jest jeszcze przygotowany na rezygnację z pośredników i doradztwa finansowego. Twierdzili, że koszty kredytów są już i tak wysokie, zatem obarczenie klientów kolejnymi prowizjami może mieć fatalne skutki dla rynku. Dlatego, ich zdaniem, opłaty takie nadal powinny ponosić banki. Eksperci dodawali też, że klientów nie powinno się pozostawiać sam na sam z bankami, powinni oni mieć możliwość porównania ofert co najmniej kilku instytucji. A w tym niezwykle pomocny może być pośrednik.

Dyrektywa MiFID II reguluje kwe­stie wynagradzania sprzedawców (dystrybutorów). W przygotowy­waniu przepisów wdrażających ją uczestniczyła także Komisja Nadzo­ru Finansowego, która zapropono­wała zapis w ustawie o całkowitym zakazie dzielenia się z dystrybutora­mi tzw. opłatami za zarządzanie.

Pośrednik a dobro klienta

Komisja Nadzoru Finansowego swoje stanowisko w sprawie kształtu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – w ramach dostosowania przepisów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI