Bank i Klient: Banki w obliczu DevOps

Bank i Klient: Banki w obliczu DevOps
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny rozwój technologii IT wykorzystywanych we współczesnych instytucjach finansowych wiąże się z koniecznością coraz szybszego wprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych. Na owo przyspieszenie procesów olbrzymi wpływ mają rosnące wymagania klientów, którzy oczekują od nowych aplikacji równocześnie wyższego poziomu bezpieczeństwa i większego komfortu użytkowania. Wszystkie te czynniki sprawiają, że tradycyjne metodyki pracy bankowych działów IT przestają odpowiadać wyzwaniom współczesności. Jednym z kierunków ewolucji procesów w tym obszarze jest usprawnianie działań w zakresie rozwoju (development) i utrzymania (operations), określane jako DevOps.

Karol Jerzy Mórawski

17 listopada ub.r w ramach konferencji IT@BANK 2016 odbyła się debata ekspercka poświęcona tej problematyce. W jej trakcie omówiono zagadnienia związane z wdrażaniem metodyki DevOps w instytucjach finansowych oraz wyzwania stojące przed działami IT na drodze do realizacji nowego modelu funkcjonowania. W dyskusji uczestniczyli: Piotr Krawczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia w P KO Banku Polskim S.A.; Andrzej Mandel, kierownik Zespołu Monitorowania Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biurze Bezpieczeństwa Getin Noble Banku S.A.; Witold Marczuk, zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa IT Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa w Banku Spółdzielczym w Płońsku; Dominik Konieczny, naczelnik Biura Informatyki w Krakowskim Banku Spółdzielczym; Piotr Puczyński, były wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Włodzimierz Dymaczewski, Cloud Solutions Architect w IBM Polska Sp. z o.o. Partnerem debaty była firma Uniteam specjalizująca się we wdrażaniu rozwiązań DevOps. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w usprawnianiu procesów rozwoju i utrzymania oprogramowania, potwierdzone zrealizowanymi wdrożeniami w instytucjach finansowych i innych sektorach rynku. Z ramienia Uniteam wystąpili: Tomasz Reszka – CEO spółki,  Sebastian Myszak – Uniteam Leader oraz  Kamil Kuliberda – Technical Unit Specialist.

 

Rewolucja technologiczna czy kulturowa?

Czym wyróżnia się wdrożenie DevOps na tle dotychczas stosowanych w bankowości rozwiązań? Większość uczestników

spotkania podkreślała, że metodyka ta oznacza w większym stopniu zmianę w obszarze organizacyjnym i kulturowym aniżeli technologicznym. – Niektóre firmy pod pojęciem wdrożenia DevOps rozumieją tak naprawdę instalacje jakiegoś narzędzia do automatyzacji procesów. Tymczasem ważne są nie tylko narzędzia, ale przemiana o charakterze kulturowym – podkreślił Tomasz Reszka. Podobnie przedstawiciel PKO Banku Polskiego zauważył, że zasadniczym motywem stosowania praktyk DevOps jest lepsze wykorzystanie zasobów IT w celu szybszego dostarczania zmian dla biznesu. Nieco odmienne stanowisko zajął Kamil Kuliberda; nie kwestionując znaczenia dokonującej się transformacji organizacyjnej, wskazał on, że to właśnie zastosowanie odpowiednio dobranych narzędzi stoi u podstaw filozofii DevOps. – Jeżeli te narzędzia są odpowiednio zaimplementowane, to funkcjonują samowystarczalnie. Z opinią tą polemizował Piotr Puczyński, mówiąc, że nawet najdoskonalszy i najbardziej autonomiczny instrument nie jest w stanie wymusić działania w określonej metodyce. Aby przekształcenia przyniosły pożądany skutek, konieczna jest synergia pomiędzy wprowadzanymi technologiami a przygotowaniem zespołu.

 

Wdrażanie takich metodyk jak DevOps wewnątrz obszaru IT czy też agile w relacjach pomiędzy działem IT a komórkami odpowiedzialnymi za biznes stanowi szczególnej rangi wyzwanie właśnie w instytucjach finansowych. – Placówki tego typu mają zakodowane w swym DNA funkcjonowanie w modelu silosowym, z silnie zarysowanym podziałem na różne grupy odpowiedzialne za poszczególne obszary – zauważył Włodzimierz Dymaczewski. Myśl tę rozwinął Piotr Puczyński, przypominając, że jednym z nieodłącznych elementów silosowego modelu zarządzania jest wbudowany konflikt pomiędzy obszarem odpowiedzialnym za rozwój a utrzymaniem w ramach sektora IT. – Jedni chcieliby jak najmniej zmian, drudzy jak najwięcej, jedni jak najwolniej, drudzy jak najszybciej. Ten konflikt wymagał restrykcyjnego zarządzania, wówczas można było uzyskać sensowną jakość, nie windowało się nadmiernych wymagań, ale też nie wrzucano byle czego do środowiska produkcyjnego. Z uwagi na zmiany kulturowe i przyspieszenie tempa taki model już się nie sprawdza. Osoby odpowiedzialne za obszar operacji muszą uczestniczyć w projekcie od samego początku – podkreślił.

Przygotować pracowników na zwinne praktyki

Na niedostosowanie komórek odpowiedzialnych za operacje do aktualnych potrzeb zwracał uwagę także Piotr Krawczyk, uważając, że ich funkcjonowanie w silosowym modelu sprowadza się do wykonywania zleconych zadań, nierzadko bez świadomości, jak efekty ich pracy przekładają się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI