Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
WYDARZENIA Tempo wzrostu polskiej gospodarki w III kw. 2016 r. wyniosło 2,2%, a PKB w III kw. 2015 r. wzrósł o 3,7 proc, czwarty kwartał zakończył się wynikiem 4,6%. Inwestycje w trzecim kwartale 2016 r. spadły o 7,7% r./r.

W listopadzie 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 8,2%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 1 313 tys. osób i była niższa niż w roku poprzednim o 217 tys. W listopadzie 2015 r. stopa bezrobocia sięgała 9,6%. Według GUS, wskaźnik inflacji w listopadzie 2016 r. to 0,0% r./r. i 0,1% m-c/m-c. Podstawowa stopa procentowa NBP w grudniu wyniosła 1,5%. Kurs dolara osiągnął 28 grudnia 4,23 zł. Był to najwyższy poziom od połowy 2002 r. Od początku roku do 27 grudnia 2016 r. indeks WIG20 wzrósł o 4,2%. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 10,5%, a wskaźnik średnich firm poszedł w górę o 17%.

Osoby prywatne na koniec listopada zgromadziły w formie depozytów w bankach 651,7 mld zł. To o 60 mld zł, czyli o 10%, więcej niż przed rokiem. Z tej sumy 308 mld zł było zdeponowanych w formie lokat, a 307 mld zł to środki na rachunkach bieżących. W walutach trzymaliśmy prawie 54 mld zł, o 22% więcej niż przed rokiem, jednak spora część tego wzrostu to wynik wyższych kursów walut. Wartość bankowych kredytów i pożyczek osób prywatnych na koniec listopada, to 555 mld zł – o 30 mld zł, czyli o niecałe 6%, więcej w porównaniu do listopada 2015 r. Z tej kwoty 396 mld zł to kredyty na nieruchomości, 157 mld zł konsumpcyjne. Zobowiązania w walutach sięgały 163 mld zł i były o 11 mld zł niższe niż przed rokiem.

Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą program modernizacji służb mundurowych. W ciągu najbliższych czterech lat do Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR z kieszeni podatników trafi 9,1 mld zł. Część z tych środków zostanie przeznaczona na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych służb. Ponad 1,2 mld zł do 2020 r. trafi do Straży Granicznej, prawie 6 mld zł do Policji, PSP otrzyma ponad 1,7 mld zł. Program dla BOR (ponad 200 mln zł) przewiduje m.in. nowe inwestycje budowlane oraz zakup samochodów reprezentacyjnych, opancerzonych, ochronnych oraz innych pojazdów. BOR chce także kupić nowoczesne uzbrojenie, sprzęt specjalny, sprzęt informatyczny i łączności.

W budżecie wszystkich ministerstw na 2017 r. przewidziano łącznie 8,4 mld zł na naukę i blisko 16 mld zł na szkolnictwo wyższe. Pieniądze na naukę przewidziane są nie tylko w budżecie resortu nauki – tam zarezerwowanych jest 7,41 mld zł, ale również np. w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej (700 mln zł), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (80 mln zł), Ministerstwa Środowiska (30 mln zł) i Ministerstwa Rozwoju (30 mln zł). Łączne wydatki na naukę wyniosą w 2017 r. 0,43% PKB, co oznacza nieznaczny spadek – o setną część punktu procentowego – w stosunku do roku 2016 (wskaźnik ten wyniósł 0,44% PKB).

TRANSAKCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” o szacunkowej wartości 478 mln zł netto. PLK planują modernizację linii E30 na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI